Theo kế hoạch đã công bố, học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 sẽ được tổ chức giảng dạy từ ngày 02/01/2018 đến 29/04/2018. Trường thông báo đến các đơn vị những nội dung liên quan đến công tác đăng ký học phần của học kỳ, như sau:

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Công bố thời khóa biểu các lớp học phần mở trong học kỳ.
(
SV có thể đề nghị đổi thời khóa biểu trong thời gian này)
27/11/17-01/12/17
2. SV lập Thời khóa biểu cá nhân và đăng ký học phần. 04/12/17-24/12/17
3. Mở lại WEBSITE nhập KHHT cho SV điều chỉnh. 18/12/17-24/12/17
4. PĐT kết hợp với các Khoa mở lớp HP mới theo yêu cầu SV. Hạn cuối 22/12/17
5. PĐT xử lý số liệu và công bố lớp học phần không mở trong học kỳ. 25/12/17-31/12/17
6. Bắt đầu giảng dạy học kỳ. 02/01/2018
7. SV điều chỉnh kết quả đăng ký học phần (tuần đầu học kỳ). 02/01/18-07/01/18
8. Mở lại WEBSITE nhập KHHT cho SV điều chỉnh. 05/01/18-07/01/18

Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần chi tiết

Thông báo

Số lượt truy cập

101823
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
30
413
306
101823

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Tầng 1, Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872130         Email: ntthi@ctu.edu.vn