* Bộ mẫu đơn dành cho sinh viên Khoa Công Nghệ

STT

Tên biểu mẫu

Diễn giải

Ghi chú

1

Đơn xin xác nhận

Dùng để gởi cho các đơn vị trong trường

Không đóng dấu trường

2

Đơn xin xác nhận

Dùng để giao dịch với các cơ quan, doanh nghiệp ngoài trường.

Đóng dấu của trường tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp

3

Đơn xin tạm nghỉ học

Xin tạm nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình

Không đóng dấu trường

4

Đơn xin tạm nghỉ học

Xin tạm nghỉ học để điều trị bệnh

Không đóng dấu trường

5

Đơn xin thôi học

Sử dụng trong trường hợp xin nghỉ học luôn tại Trường.

Không đóng dấu trường

6

Đơn xin học lại

Dùng trong trường hợp trước đó Trường đã cho tạm nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình hay để điều trị bệnh.

Không đóng dấu trường

7

Đơn xin học lại

Dùng trong trường hợp trước đó sinh viên bị đình chỉ học tập nay đã hết thời hạn.

Không đóng dấu trường

8

Đơn xin xác nhận hoàn thành khoá học

Sử dụng ngoài Trường 

Đóng dấu của trườngtại Phòng Kế hoạch Tổng hợp

9

Đơn xin miễn các học phần 

Sinh viên làm đơn, trình GVCV ký xác nhận; Văn phòng Khoa tổng hợp đơn vào gửi Phòng Đào tạo vào cuối mỗi học kỳ

Điểm sẽ được miễn vào cuối học kỳ

10

Đơn xin bảo lưu học phần

Sinh viên làm đơn, trình GVCV ký xác nhận; Văn phòng Khoa tổng hợp đơn vào gửi Phòng Đào tạo vào cuối mỗi học kỳ

Điểm sẽ được bảo lưu vào cuối học kỳ

11

Phiếu thanh toán ra trường

Dùng cho cá nhân

Nộp cho Văn Phòng Khoa

12

Đơn xin xét tốt nghiệp

Dùng cho sinh viên chậm tiến độ

Nộp cho Văn Phòng Khoa 

13

Mẫu đơn trợ cấp khó khăn đột xuất

 

 

14

Đơn xin vắng thi khi kết thúc học phần

 

 

 Quy trình:

- Sinh viên truy cập vào mục Biểu mẫu trong website của Khoa Công nghệ để lấy mẫu đơn cần sử dụng.

- Sinh viên điền chính xác và đầy đủ các chi tiết vào đơn.

- Sinh viên để đơn vào sơn mi TRÌNH KÝ tại văn phòng khoa.

- Văn phòng Khoa kiểm tra và trình Ban chủ nhiệm khoa ký xác nhận, sau đó để đơn sang sơ mi Đơn đã duyệt hoặc sơ mi Đơn trả lại (đơn trả lại do nhiều nguyên nhân cần sinh viên phải bổ sung rõ ràng hơn).

- Sinh viên nhận lại đơn và lưu ý hướng dẫn sau:

Chú ý:

- Các loại đơn gởi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài Trường: Sau khi BCN ký xong, sinh viên mang đơn đến phòng Kế hoạch Tổng hợp để được đóng dấu tròn thì mới có giá trị pháp lý.

- Các loại đơn gởi cho các đơn vị trong Trường thì không đóng dấu tròn

- Đối với Giấy xác nhận vay vốn, Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, sinh viên thực hiện như sau:

STT

Tên biểu mẫu

Diễn giải

Ghi chú

1

Giấy xác nhận vay vốn tại địa phương

Bổ sung hồ sơ vay vốn ở địa phương

- Điền đầy đủ thông tin tại trang đăng ký. 

- Sau khi đăng ký thành công, chờ nhận Email phản hồi trong vòng 5 phút để biết Thời gian  Địa điểm nhận kết quả (Nếu không nhận được Email phản hồi, liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên).

- Trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không liên hệ để nhận sau 7 ngày sẽ xem xét về việc trừ Điểm rèn luyện.

2

Giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Xin tạm nghĩa vụ quân sự

3

Đăng ký điều chỉnh thông tin cá nhân

Điều chỉnh thông tin cá nhân (do nhập sai) 

- Ghi thông tin điều chỉnh tại trang điều chỉnh.
   Sinh viên điều chỉnh thông tin Ngày Vào Đoản, thông tin về Chi Hội thì liên hệ Văn Phòng Đoàn Khoa hoặc Đoàn Trường.

- Sau 24 giờ, sinh viên kiểm tra lại hệ thống để kiểm tra lại thông tin cập nhật (trừ Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

- Nếu sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hướng dẫn.
* Những trường hợp khác (được cấp thẩm quyền quyết định thay đổi: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh...) thì liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.

Thông báo

Số lượt truy cập

101790
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
88
380
273
101790

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Tầng 1, Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872130         Email: ntthi@ctu.edu.vn