* Các phần mềm hỗ trợ dành cho sinh viên ngành Quản lý công nghiệp

STT Phần mềm Giới thiệu Ghi chú
1 Phần mềm Flowplanner Hỗ trợ cho thiết kế vị trí mặt bằng  
2 Phần mềm Autocad (Version 32 bit) Hỗ trợ cho vẽ mặt bằng  
3 Phần mềm Autocad (Version 64 bit) Hỗ trợ cho vẽ mặt bằng  
4 Phần mềm Arena (Version 14.7_32 bit) Hỗ trợ cho mô phỏng sản xuất & dịch vụ  
5 Phần mềm Arena (Version 15_64 bit) Hỗ trợ cho mô phỏng sản xuất & dịch vụ  
6 Phần mềm @Risk Hỗ trợ cho mô phỏng trong kinh doanh  
7 Phần mềm Flexim Hỗ trợ cho mô phỏng sản xuất & dịch vụ  Sinh viên liên hệ với bộ môn
8 Phần mềm Lingo (Version 18) Hỗ trợ giải các mô hình toán tối ưu  
9 Phần mềm Cplex Hỗ trợ giải các mô hình toán tối ưu Sinh viên liên hệ với bộ môn

  

Thông báo

Số lượt truy cập

101787
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
85
377
270
101787

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Tầng 1, Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872130         Email: ntthi@ctu.edu.vn