STT Tên lớp Mã lớp Cố vấn học tập Email
1 Lớp chậm tiến độ   Trần Thị Thắm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Quản lý công nghiệp K42 TN1683A1 Trần Thị Thắm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Quản lý công nghiệp K42 TN1683A2 Nguyễn Trường Thi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Quản lý công nghiệp K43 TN1783A1 Nguyễn Thị Lệ Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Quản lý công nghiệp K43 TN1783A2 Nguyễn Thắng Lợi  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Quản lý công nghiệp K44 TN1883A1 Trần Thị Thắm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Quản lý công nghiệp K44 TN1883A2 Trần Thị Thắm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Quản lý công nghiệp K44 TN1883A3 Nguyễn Trường Thi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Quản lý công nghiệp K45 TN1983A1 Nguyễn Hồng Phúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Quản lý công nghiệp K45 TN1983A2 Nguyễn Hồng Phúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Quản lý công nghiệp K45 TN1983A3 Nguyễn Thắng Lợi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Quản lý công nghiệp K45 TN1983A4 Nguyễn Thắng Lợi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Quản lý công nghiệp K45 TN1983A5 Nguyễn Thị Lệ Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Quản lý công nghiệp K46 TN2083A1 Huỳnh Tấn Phong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Quản lý công nghiệp K46 TN2083A2 Trương Quỳnh Hoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Quản lý công nghiệp K46 TN2083A3 Nguyễn Đoan Trinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Số lượt truy cập

101796
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
3
386
279
101796

Bộ môn Quản lý công nghiệp

Tầng 1, Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3872130         Email: ntthi@ctu.edu.vn