No.

COURSE

DAY

TIME

LECTURER

1

Renewable Energy Sources and Management

December 18, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

Assoc. Prof. Doan Van Hong Thien

Dr. Van Pham Dan Thuy

Dr. Pham Van Hoan

December 19, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 20, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 21, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 22, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 23, 2017

Final exam

2

 

Biomass and Bio-fuels

 

January 8, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

Dr. Ho Quoc Phong

Dr. Huynh Lien Huong

Dr. Nguyen Thi Bich Thuyen

January 9, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

January 10, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

January 11, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

January 12, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

January 13, 2018

Final exam

3

Application of Wind and Solar Energy

December 4, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

Dr. Tran Thanh Hung

December 5, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 6, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 7, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 8, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 9, 2017

Final exam

4

 

Integration of
renewable energybased generation
system into power
systems

January 2, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

Dr. Do Nguyen Duy Phuong

January 3, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

January 4, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

January 5, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

January 6, 2018

7h20-11h35, 13h20-17h35

January 7, 2018

Final exam

5

Power Conversion
Interfaces for
Renewable
Energy System

December 25, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

Dr. Nguyen Hoang Dung

December 26, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 27, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 28, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

December 29, 2017

7h20-11h35, 13h20-17h35

 

Số lượt truy cập

2046697
Hôm nay
1856

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn