Họ và Tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Email
Võ Văn Đấu        
Chủ tịch
phụ trách chung
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đăng Khoa
Phó chủ tịch
phụ trách tổ chức
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Minh Luân                 
Ủy viên BCH
Phụ trách công tác chuyên môn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Hoàng Phúc
Uỷ viên BCH
Phụ trách thi đua
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thái Sơn
Uỷ viên BCH
Phụ trách phong trào
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Uỷ viên BCH
Phụ trách công tác chính sách
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Trương Ngọc Mai
Uỷ viên BCH
Phụ trách nữ công
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn