Theo Quyết định số 3706/QĐ-ĐHCT của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Cần Thơ. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa được công nhận là chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn QUN-QA và Cấp Chứng nhận kiểm định nội bộ chất lượng. 

Xem thêm: Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng...

Số lượt truy cập

1173782
Hôm nay
1147