Thư viện Khoa Công Nghệ - Đại học Cần Thơ, tiền thân là thư viện của Khoa Cơ Khí Nông Nghiệp và khoa Thủy Nông – Cải tạo đất được thành lập năm 1997. Năm 2004 được ngân sách nhà nước  tài trợ xây mới khang trang với diện tích sử dụng…….với 200 chỗ ngồi và những trang thiết bị khác hòan tòan đáp ứng các mục tiêu và mục đích thiết kế các chương trình đào tạo của khoa.

     Thư viện Khoa Công Nghệ do Trung Tâm Học Liệu – Đại học Cần Thơ chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ thư viện. Thư viện có nhiệm vụ cung cấp các tài liệu chuyên ngành phù hợp hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy của cán bộ sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Hiện tại thư viện bố trí các lọai hình tài liệu như sau:

 • Sách khoảng  16.406 bản
 • Luận văn đại học khoảng 3.302 bản
 • Tạp chí khoảng 606 bản
 • Đề tài nghiên cứu khoa học khoảng 36 bản

          Đến với thư viện  khoa bạn đọc còn sử dụng chung nguồn cơ sở dữ liệu điện tử của Trung Tâm Học Liệu có như sau: Blackwel, Synergy, Proquest Central, Hinari, Agora, dữ liệu tiếng việt chuyên nghành, cùng các cơ sở dữ liệu trực tuyến.

NHÂN SỰ:

  • Nguyễn Thị Thơm
  • Lại Thị Trâm Anh

THỜI GIAN MỞ CỬA:

  • Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
  • Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ
  • Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Số lượt truy cập

1644247
Hôm nay
1458

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn