CÁC KỲ ĐẠI HỘI

  • Lần thứ I, nhiệm kỳ 1985-1990
  • Lần thứ II, nhiệm kỳ 1990-1995
  • Lần thứ III, nhiệm kỳ 1995-2000
  • Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2000-2005
  • Lần thứ V, nhiệm kỳ 2005-2010
  • Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 31/5/2010
  • Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 22/5/2015

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH (Nhiệm kỳ 2015-2020)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Email
1  Hồ Ngọc Tri Tân
 Bí thư  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Nguyễn Chí Ngôn  Phó Bí thư   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3 Nguyễn Đăng Khoa UVTV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Lương Vinh Quốc Danh  Ủy viên    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 Trần Thanh Hùng  Ủy viên    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 Đặng Trâm Anh  Ủy viên    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 Nguyễn Quan Thanh  Ủy viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 Đoàn Văn Hồng Thiện  Ủy viên     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Lê Hải Toàn  Ủy viên    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

UỶ BAN KIỂM TRA

Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Chủ nhiệm (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Đ/c Nguyễn Quan Thanh, Phó chủ nhiệm (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Đ/c Phương Thanh Vũ, Ủy viên (E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Địa chỉ Email của Ủy ban kiểm tra: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Gồm 8 chi bộ trực thuộc, trong đó có 2 chi bộ sinh viên

 Số đảng viên được cập nhật đến Tháng 07/2017

STT TÊN CHI BỘ ĐƠN VỊ SỐ ĐV CẤP ỦY
1  Cơ Khí

 BM. KT Cơ khí 

 BM. QLCN

16

 Bí thư: Nguyễn Quan Thanh

 Phó BT: Nguyễn Phương Nam

Ủy viên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

2  CNHH & VP Khoa 

 BM. CNHH

 VP Khoa

13

Bí thư: Đoàn Văn Hồng Thiện

Phó bí thư: Nguyễn Chí Ngôn

Ủy viên: Trần Hoàng Phúc

 

3  Điện tử Viễn thông   BM. ĐTVT 5

Bí thư: Lương Vinh Quốc Danh

Phó bí thư: Huỳnh Kim Hoa

4  Kỹ thuật Điện  BM. KT Điện 7

Bí thư: Đỗ Nguyễn Duy Phương

Phó bí thư: Trần Anh Nguyện

 

5  Kỹ thuật Xây dựng  BM. KTXD 18

Bí thư: Đặng Thế Gia

Phó bí thư: Đặng Trâm Anh

Ủy viên: Trần Văn Tỷ

 

6  Tự động hóa  BM. TĐH 10

Bí thư: Nguyễn Hoàng Dũng

Phó bí thư: Nguyễn Chánh Nghiệm

Ủy viên: Nguyễn Hữu Cường

 

7  Sinh viên 1

 SV các lớp ngành:

- Kỹ thuật Điện

- Điện tử Truyền thông

- Cơ điện tử

- Kỹ thuật điều khiển

- Kỹ thuật máy tính

- Công nghệ Hóa học

58

 

Bí thư: Nguyễn Thái Sơn

Phó bí thư: Nguyễn Thị Kiều Phượng

Ủy viên: Nguyễn Trương Thúy An

Ủy viên: Lê Nguyễn Kim Ngọc

Ủy viên: Nguyễn Phát Lợi

8  Sinh viên 2

 SV các lớp ngành:

- Cơ khí

- Quản lý công nghiệp

- Kỹ thuật Xây dựng

 53

Bí thư: Lê Hải Toàn

Phó bí thư: Huỳnh Lê Tấn Cấp

Ủy viên: Nguyễn Văn Linh

VĂN KIỆN - TƯ LIỆU

  1. Văn kiện Đại hội đảng viên Đảng bộ Khoa lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015 (ngày 31-5-2010)
  2. Văn kiện Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015 (ngày 3-5-2013).
  3. Quy chế làm việc đảng ủy

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn