CÁC KỲ ĐẠI HỘI

  • Lần thứ I, nhiệm kỳ 1985-1990
  • Lần thứ II, nhiệm kỳ 1990-1995
  • Lần thứ III, nhiệm kỳ 1995-2000
  • Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2000-2005
  • Lần thứ V, nhiệm kỳ 2005-2010
  • Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 31/5/2010
  • Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 22/5/2015
  • Ngày ĐH lần thứ VIII, NK 2020-2025 là 23/5/2020.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH (Nhiệm kỳ 2020-2025)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Email
1 Hồ Ngọc Tri Tân
Bí thư hnttan@ctu.edu.vn
2 Trần Thanh Hùng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT tthung@ctu.edu.vn
3 Võ Văn Đấu Phó chủ nhiệm UBKT vvdau@ctu.edu.vn
4 Nguyễn Chí Ngôn Ủy viên  ncngon@ctu.edu.vn
Lương Vinh Quốc Danh Ủy viên  lvqdanh@ctu.edu.vn
Đặng Huỳnh Giao Ủy viên  dhgiao@ctu.edu.vn
Đỗ Nguyễn Duy Phương Ủy viên  dndphuong@ctu.edu.vn
Lương Huỳnh Vủ Thanh Ủy viên thường vụ lhvthanh@ctu.edu.vn
Trần Văn Tỷ Ủy viên  tvty@ctu.edu.vn

UỶ BAN KIỂM TRA

Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thanh Hùng, Chủ nhiệm (Email: tthung@ctu.edu.vn)

2. Đ/c Võ Văn Đấu, Phó chủ nhiệm (E-mail: vvdau@ctu.edu.vn

3. Đ/c Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên (E-mail: thaison@ctu.edu.vn)

Địa chỉ Email của Ủy ban kiểm tra: ubkt_kcn@ctu.edu.vn 

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Gồm 9 chi bộ trực thuộc, trong đó có 3 chi bộ sinh viên

STT TÊN CHI BỘ ĐƠN VỊ CẤP ỦY
1  Cơ Khí

 BM. KT Cơ khí 

 BM. QLCN

 Bí thư: Nguyễn Quan Thanh

 Phó BT: Nguyễn Thị Lệ Thủy

 Ủy viên: Nguyễn Phương Nam

2  CNHH & VP Khoa 

 BM. CNHH

 VP Khoa

Bí thư: Nguyễn Chí Ngôn

Phó bí thư: Đoàn Văn Hồng Thiện

Ủy viên: Đặng Huỳnh Giao

 

3  Điện tử Viễn thông   BM. ĐTVT

Bí thư: Lương Vinh Quốc Danh

Phó bí thư: Huỳnh Kim Hoa

4  Kỹ thuật Điện  BM. KT Điện

Bí thư: Đỗ Nguyễn Duy Phương

Phó bí thư: Trần Anh Nguyện

 

5  Kỹ thuật Xây dựng  BM. KTXD

Bí thư: Trần Văn Tỷ

Phó bí thư: Đặng Trâm Anh

Ủy viên: Đặng Thế Gia

 

6  Tự động hóa  BM. TĐH

Bí thư: Nguyễn Hoàng Dũng

Phó bí thư: Nguyễn Chánh Nghiệm

Ủy viên: Nguyễn Hữu Cường

 

7  Sinh viên 1

 SV các lớp ngành:

- Kỹ thuật Điện

- Kỹ thuật Điện Chất lượng cao

- Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

- Cơ điện tử

- Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

- Kỹ thuật Máy tính

 

Bí thư: Nguyễn Thái Sơn

Phó bí thư: Nguyễn Hoàng Khang

Ủy viên: Nguyễn Trần Nhựt Thảo

 

8  Sinh viên 2

 SV các lớp ngành:

- Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

- Kỹ thuật Vật liệu

- Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Chất Lượng Cao

- Kỹ Thuật Xây Dựng

- Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy

- Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

Bí thư: Lương Huỳnh Vủ Thanh

Phó bí thư: Võ Thành Trọng

Ủy viên: Nguyễn Thị Ngoan

Uỷ viên: Phạm Minh Tiến

Uỷ viên: Nguyễn Chí Thành

9 Sinh viên 3

SV các lớp ngành

- Kỹ Thuật Cơ Khí

- Quản Lý Công Nghiệp

Bí thư: Trần Nguyễn Phương Lan

Phó bí thư: Nguyễn Bình Dương

Ủy viên: Nguyễn Thị Huỳnh Như

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn