Khoa Công Nghệ đào tạo bậc Sau đại học với các ngành
STT Tên ngành Bộ môn quản lý ngành  Mô tả chương trình đào tạo

1

Tiến sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

 Tự Động Hoá 

Liên hệ tư vấn: 0919333610, Emai: ncnghiem@ctu.edu.vn (Tiến sĩ Nguyễn Chánh Nghiệm - Phó trưởng BM Tự động Hoá)

Xem chi tiết

 2

Thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá  Tự Động Hoá 

Liên hệ tư vấn: 0919333610, Emai: ncnghiem@ctu.edu.vn (Tiến sĩ Nguyễn Chánh Nghiệm - Phó trưởng BM Tự động Hoá)

Xem chi tiết

 3

 Thạc sĩ Kỹ thuật Hoá học

 Công nghệ Hoá học

Liên hệ tư vấn: 0907386339, Email: hqphong@ctu.edu.vn (PGS. TS Hồ Quốc Phong - Phó trưởng BM Công nghệ Hoá học)

xem chi tiết

4

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình thuỷ

Kỹ thuật Thuỷ lợi

Liên hệ tư vấn: 0939501909, Email: tvty@ctu.edu.vn (PGS. TS Trần Văn Tỷ - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ lợi

xem chi tiết

 

Số lượt truy cập

1998281
Hôm nay
202

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn