STT Tên ngành Mã lớp  Họ tên cán bộ Email
1 KT công trình XD Lớp 1: 1440A1 Trần Đức Trung tdtrung@ctu.edu.vn
2 KT công trình XD Lớp 2: 1440A2 Phạm Anh Du padu@ctu.edu.vn
3 KT công trình XD Lớp 3: 1440A3 Bùi Lê Anh Tuấn blatuan@ctu.edu.vn
4 Kỹ thuật cơ điện tử Lớp 1: 14Y6A1 Trần Thanh Hùng tthung@ctu.edu.vn
5 Kỹ thuật cơ điện tử Lớp 2: 14Y6A2 Phạm Trần Lam Hải ptlhai@ctu.edu.vn
6 Công Nghệ Kỹ thuật hóa học Lớp 1: 14V6A1 Phương Thanh Vũ Thanhvu@ctu.edu.vn
7 Công Nghệ Kỹ thuật hóa học Lớp 2: 14V6A2 Lê Đức Duy ldduy@ctu.edu.vn
8 Kỹ thuật điện – điện tử Lớp 1: 1461A1 Nguyễn Hào Nhán nhnhan@ctu.edu.vn
9 Kỹ thuật điện – điện tử Lớp 2: 1461A2 Hoàng Đăng Khoa hdkhoa@ctu.edu.vn
10 KT điện tử, truyền thông Lớp 1: 14Y5A1 Nhan Văn Khoa nvkhoa@ctu.edu.vn
11 KT điện tử, truyền thông Lớp 2: 14Y5A2 Nguyễn Thị Trâm nttram@ctu.edu.vn
12 KT điều khiển và TĐH Lớp 1: 14Y8A1 Nguyễn Thanh Nhã ntnha@ctu.edu.vn
13 KT điều khiển và TĐH Lớp 2: 14Y8A2 Nguyễn Chí Ngôn ncngon@ctu.edu.vn
14 Quản lý công nghiệp Lớp 1: 1483A1 Nguyễn Văn Cần nvcan@ctu.edu.vn
15 Quản lý công nghiệp Lớp 2: 1483A2 Đoàn Thị Trúc Linh dttlinh@ctu.edu.vn
16 Kỹ thuật cơ khí Lớp 1: 1448A1 Bùi văn Hữu bvhuu@ctu.edu.vn
17 Kỹ thuật cơ khí Lớp 2: 1448A2 Nguyễn Văn Khải nvkhai@ctu.edu.vn
18 Kỹ thuật cơ khí Lớp 3: 1448A3 Huỳnh Quốc Khanh hqkhanh@ctu.edu.vn
19 Kỹ thuât máy tính Lớp 1: 14Z5A1 Trần Hữu Danh thdanh@ctu.edu.vn
20 Kỹ thuât máy tính Lớp 2: 14Z5A2 Lê Hải Toàn lhtoan@ctu.edu.vn

Số lượt truy cập

2046513
Hôm nay
1672

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn