NỘP PHIẾU ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ CƯƠNG

LUẬN VĂN & TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

HK 2, NĂM HỌC 2017-2018

Sinh viên đã nhận đề tài LVTN và TLTN nộp phiếu đăng ký đề tài và đề cương về Bộ môn KTCK
(Mẫu đăng ký và đề cương đã được đăng trên các thông báo thực hiện

LVTN cho các học kỳ trước trên website BM KTCK)

Thời gian: 9:30 – 11:00 ngày 26/01/2018
Địa điểm: Văn phòng Bộ môn KTCK (tầng 1)

Kế hoạch thực hiện: Xem link

Kế hoạch thực hiện LVTN/TLTN

HK 1 năm học 2017-2018 

- Sinh viên tự liên hệ CBHD nhận đề tài
- Thời gian đến ngày 02/8/2017
- Với những đề tài chưa có SV thực hiện, Bộ môn sẽ tổng hợp và cho SV chưa nhận đề tài bốc thăm ngày 04/8/2017 (tuần đầu của học kỳ)
          Kế hoạch thực hiện: Link

Kế hoạch thực hiện LVTN/TLTN

HK 2 năm học 2017-2018 

- Sinh viên tự liên hệ cán bộ hướng dẫn nhận đề tài
- Thời gian đến ngày 03/01/2018
- Với những đề tài chưa có Sinh viên thực hiện, Bộ môn sẽ tổng hợp và cho sinh viên chưa nhận đề tài bốc thăm
          Thời gian: 8h30 thứ sáu, ngày 05/01/2018 (tuần đầu của học kỳ)
          Địa điểm: Văn phòng BM Kỹ Thuật Cơ Khí
Lưu ý: Nếu sinh viên không tham gia bốc thăm, bộ môn sẽ sắp xếp ngẫu nhiên đề tài và cán bộ hướng dẫn cho sinh viên

Số lượt truy cập

073663
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
44
540
3016
73663

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: hqkhanh@ctu.edu.vn