1/ Quy định về trình bày thuyết minh Đồ Án Môn Học, Tiểu Luận Tốt Nghiệp Luận Văn Tốt Nghiệp

của bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí: download

2/ Mẫu trình bày Tiểu Luận Tốt Nghiệp/Luận Văn Tốt Nghiệp: download 

3/ Mẫu trình bày Đồ Án Môn Học: download 

4/ Mẫu phiếu đăng ký Luận Văn Tốt Nghiệp: download

5/ Mẫu phiếu đăng ký Tiểu Luận Tốt Nghiệp: download

6/ Mẫu đề cương Luận Văn Tốt Nghiệp: download

7/ Mẫu đề cương Tiểu Luận Tốt Nghiệp: download

8/ Mẫu đơn xin điểm I: download

9/ Phiếu đánh giá thuyết minh Tiểu Luận Tốt Nghiệp/Luận Văn Tốt Nghiệp

(Dành cho Cán bộ phản biện chấm thuyết mình và bản vẽ) : download

10/ Phiếu đánh giá báo cáo Tiểu Luận Tốt Nghiệp/Luận Văn Tốt Nghiệp

(Dành cho Cán bộ phản biện chấm báo cáo): download

11/ Phiếu chấp thuận của hội đồng Dowload

12/Thông tin luận văn Đại học Dowload

Biểu mẫu khác:

- Một số biểu mẫu khác liên quan tới Phòng Đào Tạo các em truy cập vào Link biểu mẫu Phòng Đào Tạo

- Một số biểu mẫu khác liên quan tới Phòng Công Tác Sinh Viên các em truy cập vào Link biểu mẫu phòng Công Tác Sinh Viên

- Một số biểu mẫu khác liên quan tới Phòng Tài Chính các em truy cập vào Link biểu mẫu Phòng Tài Chính

- Một số biểu mẫu khác liên quan tới Phòng Quản Lý Khoa Học các em truy cập vào Link biểu mẫu Phòng Quản Lý Khoa Học

Số lượt truy cập

073652
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
33
529
3005
73652

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: hqkhanh@ctu.edu.vn