1/ Quy định về trình bày thuyết minh Đồ Án Môn Học, Tiểu Luận Tốt Nghiệp Luận Văn Tốt Nghiệp của bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí: download

2/ Mẫu trình bày Tiểu Luận Tốt Nghiệp/Luận Văn Tốt Nghiệp: download ____ Thiết kế bởi: ThS. Lê Phan Hưng

3/ Mẫu trình bày Đồ Án Môn Học: download ___ Thiết kế bởi: ThS. Lê Phan Hưng

4/ Mẫu phiếu đăng ký Luận Văn Tốt Nghiệp: download

5/ Mẫu phiếu đăng ký Tiểu Luận Tốt Nghiệp: download

6/ Mẫu đề cương Luận Văn Tốt Nghiệp: download

7/ Mẫu đề cương Tiểu Luận Tốt Nghiệp: download

8/ Mẫu đơn xin điểm I: download

9/ Phiếu đánh giá thuyết minh Tiểu Luận Tốt Nghiệp/Luận Văn Tốt Nghiệp: download

10/ Phiếu đánh giá thuyết minh Tiểu Luận Tốt Nghiệp/Luận Văn Tốt Nghiệp: download

Biểu mẫu khác:

- Một số biểu mẫu khác liên quan tới Phòng Đào Tạo các em truy cập vào Link biểu mẫu Phòng Đào Tạo

- Một số biểu mẫu khác liên quan tới Phòng Công Tác Sinh Viên các em truy cập vào Link biểu mẫu phòng Công Tác Sinh Viên

- Một số biểu mẫu khác liên quan tới Phòng Tài Chính các em truy cập vào Link biểu mẫu Phòng Tài Chính

- Một số biểu mẫu khác liên quan tới Phòng Quản Lý Khoa Học các em truy cập vào Link biểu mẫu Phòng Quản Lý Khoa Học

Số lượt truy cập

055441
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
101
294
1812
55441

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: hqkhanh@ctu.edu.vn