1

 

PGS. TS. GVC. Ngô Quang Hiếu

Chức vụ: Giảng Viên Chính - Trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

 

ThS. GVC. Nguyễn Quan Thanh

Chức vụ: Giảng Viên Chính - Phó trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

 

ThS. Bùi Văn Hữu

Chức vụ: Giảng Viên - Phó trưởng bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

4

 

TS. GVC. Nguyễn Văn Cương

Chức vụ: Giảng Viên Chính - Phó trưởng khoa Công Nghệ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

 

ThS. GVC. Văn Minh Nhựt

Chức vụ: Giảng Viên Chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

 

ThS. GVC. Trương Văn Thảo

Chức vụ: Giảng Viên Chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

 

ThS. GVC. Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Giảng Viên Chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

 

ThS. GVC. Phạm Ngọc Long

Chức vụ: Giảng Viên Chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

ThS. GVC. Võ Mạnh Duy

Chức vụ: Giảng Viên Chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

TS. Nguyễn Văn Khải

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

 

TS. Trần Nguyễn Phương Lan

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

 

ThS. Nguyễn Nhựt Duy

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

 

ThS. Nguyễn Tấn Đạt

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

 

ThS. Huỳnh Quốc Khanh

Chức vụ: Giảng Viên - Thư ký bộ môn - Tổ phó Tổ công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15

 

ThS. Phạm Quốc Liệt

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16

 

ThS. Mai Vĩnh Phúc

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17

 

ThS. Lê Phan Hưng

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18

 

KS. Phạm Văn Bình

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19

 

KS. Nguyễn Quý Dương

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật - Tổ trưởng Tổ công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20

 

KS. Đặng Thành Công

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật - Tổ phó Tổ công đoàn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

21

 

KS. Trần Hữu Lâm

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22

 

KS. Huỳnh Văn Tài

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

23

 

KS. Hồ Trung Dũng

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

24

 

ThS. Nguyễn Quốc Nghi (đang học tiến sĩ)

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

25

 

ThS. Nguyễn Văn Tài (đang học tiến sĩ)

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

26

 

ThS. Nguyễn Thành Tính (đang học tiến sĩ)

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

27

 

ThS. Huỳnh Thanh Thưởng (đang học tiến sĩ)

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

28

 

ThS. Nguyễn Hoài Tân (đang học tiến sĩ)

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

29

 

ThS. Nguyễn Văn Trí 

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ Chức - Cán Bộ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

30 

 

ThS. GVC. Trần Văn Nhã (Về hưu 05/2019)

Chức vụ: Giảng Viên Chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

31 

 

ThS. Trần Thanh Tâm (Về hưu 05/2019)

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

32 

 

ThS. Võ Thành Bắc (Về hưu 05/2019)

Chức vụ: Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

33

KS. Phạm Phi Long (Về hưu 03/2018)

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

34

 

ThS. GVC. Nguyễn Thuần Nhi (Về hưu 06/2018 - Giảng viên thỉnh giảng)

Chức vụ: Giảng Viên Chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Số lượt truy cập

073648
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
29
525
3001
73648

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ Khí
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: hqkhanh@ctu.edu.vn