STT

Họ tên cán bộ

Nhiệm vụ

Điện thoại và email

1

Lương Vinh Quốc Danh

Tổ trưởng 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đỗ Nguyễn Duy Phương

Tổ phó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Nhựt Tiến

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Thanh Hùng

Tổ trưởng 2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thái Sơn

Tổ phó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Đào Minh Trung

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Chí Ngôn

Tổ trưởng 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Bùi Thiện Chánh

Tổ phó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Trần Anh Nguyện

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Hứa Duy Khang

Tổ trưởng 4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Đăng Khoa

Tổ phó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Hào Nhán

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số lượt truy cập

614832
Hôm nay
378

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn