STT

Họ tên cán bộ

Nhiệm vụ

Điện thoại và email

1

Lương Vinh Quốc Danh

Tổ trưởng 1

lvqdanh@ctu.edu.vn

2

Đỗ Nguyễn Duy Phương

Tổ phó

dndphuong@ctu.edu.vn

3

Nguyễn Nhựt Tiến

Ủy viên

nntien@ctu.edu.vn

4

Trần Thanh Hùng

Tổ trưởng 2

tthung@ctu.edu.vn

5

Nguyễn Thái Sơn

Tổ phó

thaison@ctu.edu.vn

6

Đào Minh Trung

Ủy viên

minhtrung@ctu.edu.vn

7

Nguyễn Chí Ngôn

Tổ trưởng 3

ncngon@ctu.edu.vn

8

Bùi Thiện Chánh

Tổ phó

btchanh@ctu.edu.vn

9

Trần Anh Nguyện

Ủy viên

tanguyen@ctu.edu.vn

10

Nguyễn Hứa Duy Khang

Tổ trưởng 4

nhdkhang@ctu.edu.vn

11

Nguyễn Đăng Khoa

Tổ phó

dangkhoa@ctu.edu.vn

12

Nguyễn Hào Nhán

Ủy viên

nhnhan@ctu.edu.vn

Số lượt truy cập

2046632
Hôm nay
1791

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn