Phòng thí nghiệm FPGA & Hệ thống nhúng (FPGA & Embedded Systems) là phòng thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính trực thuộc BM. Điện tử - Viễn Thông, được thành lập theo quyết định số 4171/QĐ-ĐHCT ngày 22-12-2011.

Sự ra đời của PTN FPGA & Hệ thống nhúng đã tạo điều kiện tốt để phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Máy tính của trường Đại học Cần Thơ. Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn tốt cho khu vực.

Nhiệm vụ:

 

Trang thiết bị:

1. Phục vụ giảng dạy thực hành thí nghiệm các học phần chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính cho sinh viên bậc đại học.

2. Phục vụ nghiên cứu, triển khai và phát triển thiết kế vi mạch (FPGA và các hệ thống nhúng).

Cụ thể như sau:

A. Tổ chức và giảng dạy thực hành các học phần:
  • Ngôn ngữ mô tả phần cứng (CT151)
  • Hệ thống nhúng (CT399)
  • Mạch tích hợp (CT403)
  • Thiết kế vi mạch VLSI (CT392)
  • Thiết kế vi mạch ASIC (CT424)
  • Thực tập thiết kế vi mạch ASIC (CT442)
B. Hướng dẫn: Tiểu luận và Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính cho sinh viên bậc đại học.

C. Nghiên cứu:

  • Thiết kế hệ thống nhúng cho các ứng dụng xử lý âm thanh, hình ảnh, v.v..
  • Thiết kế vi mạch 
D. Dịch vụ: hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường để khai thác hiệu quả thiết bị.
  • Triển khai thí nghiệm thực hành chuyên ngành
  • Cho thuê trang thiết bị.

      

 

 

 

Gói phần mềm thiết kế vi mạch được tài trợ bởi Cadence trong khuôn khổ dự án HEEAP       

          HEEAP      cadence logo2

+ Virtuoso Schematic Editor L
+ Virtuoso Analog Design Environment L
+ Virtuoso Spectre Simulator
+ Virtuoso Layout Suite L
+ Assura Design Rule Checker
+ Assura Layout Vs. Schematic Verifier
+ Cadence QRC Extraction - L
+ Incisive Enterprise Simulator - L
+ Encounter RTL Compiler - L
 
HEEAP  Tektronix
 
Tài trợ trong khuôn khổ dự án HEEAP bởi Tektronix
 
Dao động nghiệm Tektronix TDS2001C 

Được tài trợ từ dự án "Giáo dục Đại học-Mức B"

Altera DE2 Board
 

Ngoài ra còn có

BiMicro FPGA Based MCU Evaluation Board 

+ Phòng máy tính - 10 máy trạm kết nối mạng LAN với 1 máy chủ

Liên hệ: ThS. Trương Phong Tuyên  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số lượt truy cập

037648
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
24
198
1189
37648

Bộ môn Điện Tử Viễn Thông - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: lvqdanh@ctu.edu.vn (Trưởng bộ môn: Tiến sĩ Lương Vinh Quốc Danh)