KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN LVTN – TLTN

NGÀNH XDDD&CN HKII 2018 - 2019

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

Ghi chú

20/11/2018 –05/12/2018

Sinh viên đăng ký thực hiện LVTN và tên đề tài (Online, Đợt 1)

Sinh viên, GVHD, BM.KTXD

- Việc đăng ký được thực hiện trên website của BM.KTXD.- SV cần xem xét trước điều kiện được làm LVTN  và TLTN đã công bố của Trường, 
nếu xét thấy đủ điều kiện thì đăng ký, có thể tham khảo ý kiến của CVHT hoặc BCN BM.KTXD

20/12/2018 – 06/01/2019

Điều chỉnh đăng ký và đăng ký bổ sung (Online, Đợt 2)

06/12/2018 – 19/12/2018

 

21/12/2018 – 07/01/2019

Xét điều kiện được làm LVTN và TLTN.Công bố DS thực hiện LVTN và TLTN (đợt 1) Công bố DS thực hiện LVTN và TLTN (đợt 2)

CVHT,BCN Bộ Môn KTXD

 

15/01/2019 – 27/01/2019

Cập nhật chính thức tên công trình và hướng thực hiện LVTN & TLTN (Online,site BM KTXD)

Sinh viên, GVHD, BM.KTXD

 

31/12/2018 – 27/01/2019 (04 tuần)

Thời gian thực hiện LVTN và TLTN

Sinh viên, GVHD

Thực hiện theo đúng đề cương và đảm bảo thời gian sửa bài của GVHD; GVHD cần kiểm 
tra tiến độ thực hiện LVTN và TLTN của SV, kịp thời báo cáo cho BCN BM những trường hợp không tham gia sửa bài

28/01/2019 – 10/02/2019 (02 tuần)

Nghỉ Tết Nguyên Đán

11/02/2019 – 05/04/2019 (12 tuần)

Thời gian thực hiện LVTN và TLTN

Sinh viên, GVHD

06/04/2019 – 12/04/2019 (01 tuần)

Hoàn thành LV và TLTN(Thời gian dự trữ)BM công bố danh sách GVPB

Sinh viên, GVHDBM.KTXD

Xem qui định về trình bày LVTN và TLTN của BM

13/04/2019 –19/04/2019 (01 tuần)

GVPB chấm LVTN và TLTN

Sinh viên, GVPB, BM.KTXD

SV trình LV (thuyết minh và bản vẽ) cho GVHD xem và ký tên, photo thuyết minh ra 2 bản,
chuyển bản chính (kể cả bản vẽ) cho GVPB đọc trước, 2 bản photo chuyển cho 2 GV trong HĐ bảo vệ trong buổi bảo vệ.(Đối với tiểu luận không cần photo)

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/MjiEYHWqVOY8fMT32

Tin tức - Thông báo

Số lượt truy cập

125152
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
12
384
103
125152

Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT : 0710.3872131
Quản trị website: tranvuan@ctu.edu.vn.