Sinh viên xem kết quả sắp nhóm tại đây.

   Chú ý:

  • Những sinh viên KHONG XEP DUOC hoặc chưa đăng kí phải có mặt ngày 15/01/2019 để sắp xếp nhóm
  • Các sinh viên muốn đổi nhóm (2 sinh viên đổi nhau) với lý do chính đáng sẽ được giải quyết vào ngày 15/01/2019
  • Những sinh viên đổi nhóm, chưa đăng kí khi đi mang theo thời khóa biểu cá nhân để GV xem xét, sắp xếp
  • Giáo trình thực tập, sinh viên mua tài phòng photo trong TVK.

Số lượt truy cập

137300
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
112
609
506
137300

Bộ môn Kỹ thuật Điện - Khoa Công Nghệ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: minhtrung@ctu.edu.vn