DANH SÁCH HỌC BỔNG

(do Mitsubishi Electric Vietnam tài trợ)

TT

Họ tên

MSSV

Điểm TB NH 18-19/Điểm RL

Lớp

Ghi chú

1.       

Trương Thành Công

16/06/1997

B1504280

2.99/83

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 41

 

2.       

Bùi Văn Cường

23/02/1997

B1504220

2.97/89

Kỹ thuật Điện 1 K41

 

3.       

Đoàn Ngọc Sơn

11/02/1998

B1603747

2.99/78.5

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 42

 

 

Trần Văn Khang

10/04/1997

B1504297

2.84/91

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 41

 

5.       

Dương Trường An

10/10/1997

B1603615

3.24/94

Kỹ thuật Điện 1 Khóa 42

 

6.       

Phạm Thái Điền

16/01/2000

B1806794

3.85/95

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 44

 

7.       

Đinh Quốc Cường

27/051998

B1603623

3.45/100

Kỹ thuật Điện 1 Khóa 42

 

8.       

Thạch Minh Nhật

17/10/1997

B1504311

2.99/87

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 41

 

9.       

Phạm Thanh Liêm

30/04/1994

B1603653

3.04/77.5

Kỹ thuật Điện 1 Khóa 42

 

10.   

Nguyễn Phát Lợi

17/07/1997

B1504303

3.61/100

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 41

 

11.   

Nguyễn Minh Anh

26/09/1998

B1603693

3.31/99

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 42

 

12.   

Trần Hoàng Đức

03/11/1997

B1504286

3.36/100

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 41

 

13.   

Lê Quang Thế

10/11/1997

B1603751

3.26/97

Kỹ thuật Điện 2 Khóa 42

 

14.   

Phạm Hồng Xinh

15/06/2000

B1806779

3.64/80.5

Kỹ thuật Điện 1 Khóa 44

 

15.   

Nguyễn Thành Đạt

11/02/1999

B1703052

3.5/88.5

Kỹ thuật Điện 1 Khóa 43

 

 

Số lượt truy cập

150152
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
84
1082
1253
150152

Bộ môn Kỹ thuật Điện - Khoa Công Nghệ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: minhtrung@ctu.edu.vn