Chức năng của Văn Phòng Khoa

Văn Phòng Khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác hành chánh, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chánh, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, v.v.. của Khoa.

Nhiệm vụ của Văn Phòng Khoa

Văn Phòng Khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Khoa trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho Khoa. Văn phòng là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác sau:

 1. Đào tạo
 2. Nghiên cứu khoa học
 3. Tài chánh
 4. Quản trị - thiết bị
 5. Công tác tổ chức
 6. Văn thư - Lưu trữ, liên lạc
 7. Đảm bảo chất lượng
 8. Website
 9. Sinh viên

Nhân sự

Họ tên

Nhiệm vụ

Liên hệ

Bùi Thiện Chánh

Chánh Văn Phòng

 • Quản lý chung
 • Lập kế hoạch
 • Tổng kết
 • Báo cáo
 • Lập quyết định
 • Rà soát văn bản đi đến, chuyển tiếp
 • Tiếp phụ huynh
 • Tiếp người học – Khen thưởng – Kỷ luật
 • Tiếp khách

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923872122

Di đông: 0973.223.700

Nguyễn Thị Thuận

Trợ lý đào tạo

 • Phụ trách công tác đào tạo đại học và sau đại học
 • Tiếp nhận đơn
 • Công tác nhập học, tốt nghiệp
 • Công tác học bổng

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923834267

 Trần Hoàng Phúc

Trợ lý tổ chức

 • Phụ trách công tác tổ chức
 • Quản lý điểm
 • Hỗ trợ đăng ký học phần
 • Công tác xếp lịch học, tổ chức thi
 • Kiểm định chất lượng

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923872124

 Trưởng Thoại Khánh

Trợ lý thiết bị

 •  Công tác quản lý tài sản
 • Công tác bảo hộ lao động

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0912306728

 Phan Văn Nhiều

Trợ lý CNTT

 • Quản lý phòng hội họp
 • Quản lý phòng máy tính
 • Quản lý website, mạng
 • Khắc phục sự cố máy tính

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923872124

Di động: 01674615435

 Đoàn Thị Kiều My

Văn thư

 • Văn thư
 • Giấy giới thiệu 
 • Giấy đi đường 
 • Trình ký 
 • Đóng mộc
 • Thư ký tổng hợp

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923834267

Đặng Huỳnh Giao

Giảng viên, Trợ lý NCKH

 • Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923834267

 Nguyễn Thị Vân
 •  Quản lý tài chánh

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 02923834267

 

HƯỚNG DẪN NGƯỜI HỌC LIÊN HỆ

 • Văn phòng 1 – Chánh Văn Phòng : Bùi Thiện Chánh
  • Phụ trách chung công tác văn phòng
  • Tiếp phụ huynh
  • Tiếp người học – Khen thưởng – Kỷ luật
  • Tiếp khách
 • Văn phòng 2 - Tổng hợp: Nguyễn Thị Thuận, Đoàn Thị Kiều My, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Thị Vân
  • Giáo vụ - Nhập học – Tốt nghiệp - Học bổng – Xác nhận đơn từ
  • Văn thư – Giấy giới thiệu – Giấy đi đường – Trình ký – Đóng mộc
  • Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác quốc tế
  • Tài chính
 • Văn phòng 3 - Đảm bảo chất lượng: Trương Thoại Khánh, Trần Hoàng Phúc, Phan Văn Nhiều
  • Lịch học – Lịch thi
  • Website – IT nói chung
  • Phòng máy vi tính
  • Quản trị - thiết bị
 • Phản ảnh khi có vấn đề: Chánh văn phòng : 0973.223.700, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn