Thông tin chung:

- Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng chất lượng cao

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 145 tín chỉ

+ Tổng số tín chỉ bắt buộc:        102 tín chỉ

+ Tổng số tín chỉ tự chọn:          43 tín chỉ

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển hàng năm: 40 chỉ tiêu

- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh 60%; Tiếng Việt 40%

- Danh hiệu cấp bằng: Kỹ sư

- Tên ngành được ghi trên quyết định, bằng và bảng điểm tốt nghiệp.

Giới thiệu:

Ngành Kỹ thuật xây dựng chất lượng cao đào tạo kỹ sư có khả năng khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (DD&CN).

Đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đáp ứng nhu cầu hội nhập của quá trình phát triển kinh tế đất nước; Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học kỹ thuật cơ sở, và chuyên môn vững vàng, có khả năng giải quyết vấn đề cao; có khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp truyền thông tốt; sử dụng ngoại ngữ chuyên môn thuần thục; có đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp cao; Đào tạo kỹ sư có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

Vị trí việc làm:

- Kỹ sư thiết kế, giám sát, thi công, quản lý công trình xây dựng DD&CN;

- Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực xây dựng

Nơi làm việc:

- Sở, Phòng, Ban quản lý về xây dựng cơ bản, như: Sở xây dựng, - Ban quản lý dự án công trình xây dựng các cấp;

- Các trường đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo kỹ thuật trong và ngoài nước;

- Cán bộ quản lý trong quản lý xây dựng cơ bản tại các cơ quan, xí nghiệp sản xuất trong và ngoài nước;

- Cán bộ kỹ thuật/cán bộ nghiên cứu/chuyên viên tại các trung tâm, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong và ngoài nước;

- Làm thầu xây dựng cho các công trình xây dựng trong nước và quốc tế.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu, tự học và nghiên cứu suốt đời;

- Học bằng hai các lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;

- Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng chất lượng cao sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp cao học (Thạc sĩ) hoặc nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) ở các trường đại học trong và ngoài nước.

 

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn