KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬN VĂN / TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 2, 2020-2021

 Theo kế hoạch giảng dạy chung học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Trường, Bộ môn Tự động hóa thông báo đến các em sinh viên đã đăng ký học phần Luận văn tốt nghiệp/ Tiểu luận tốt nghiệp về kế hoạch thực hiện như sau:

Danh sách GVHD với số lượng SV nhận HD:
TT MSCB Họ tên GVHD Số SV
1 1062 Nguyễn Chí Ngôn 5
2 1064 Trần Thanh Hùng 4
3 1234 Nguyễn Văn Mướt 3
4 1256 Trương Quốc Bảo 3
5 1425 Phan Hồng Toàn 2
6 1453 Nguyễn Thanh Nhã 2
7 1581 Nguyễn Hoàng Dũng 4
8 1583 Nguyễn Khắc Nguyên 2
9 1941 Nguyễn Chánh Nghiệm 3
10 2128 Nguyễn Văn Khanh 3
11 2130 Trần Lê Trung Chánh 2
12 2375 Lưu Trọng Hiếu 3
13 1703 Nguyễn Hữu Cường 2

 

Tuần
theo học kỳ

Thời gian thực hiện

Công việc

Ghi chú

1 - 4

Từ 25/01/21 đến 21/02/21

Sinh viên liên hệ / tìm GVHD và cung cấp tên đề tài dự kiến, cán bộ hướng dẫn, số điện thoại liên hệ.

BM sẽ gửi email cung cấp link cập nhật để SV điền thông tin đề tài LV / TL

5 - 19

Từ 22/02/21

 đến 06/06/21

Sinh viên thực hiện đề tài

15 tuần.

(Đến đầu tháng 6: SV gửi bản nháp LV/TL cho GVHD xem và chỉnh sửa)

20

Từ 22/02/21

 đến 06/06/21

Bộ môn công bố danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN/ TLTN cho sinh viên

BM thông báo qua email / Website BM

21

Từ 07/06/21

 đến 12/06/21

Sinh viên hoàn thiện bản in LVTN/TLTN và nộp cho các thành viên Hội đồng

Sinh viên hoàn thiện 03 bản in để nộp thành viên HĐ.

22

Từ 14/06/21

 đến 20/06/21

SV bảo vệ LVTN/TLTN

BM sẽ công bố lịch cụ thể

23

đến 27/06/21

SV chỉnh sửa LVTN/TLTN theo góp ý của Hội đồng

(sau buổi bảo vệ/báo cáo)

24

28/06/21

SV nộp 01 bản in cho thư viện Khoa & hoàn trả các thiết bị đã mượn + vệ sinh PTN nơi SV thực hiện đề tài

Bản in cần có đầy đủ chữ ký của Hội đồng, cán bộ hướng dẫn, SV thực hiện.

Cần Thơ ngày 01/02/2021

    Bộ môn Tự động hóa

   

TRANSLATE BY GOOGLE

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn