Gởi các em sinh viên tài liệu bài giảng môn Lập Trình Căn Bản Điện Tử (CT131) học cùng Giảng viên Trương Quốc Bảo.

   Các bạn sinh viên có thể download tài liệu tại đây

 

  GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH MÔN HỌC

TRƯƠNG QUỐC BẢO

TRANSLATE BY GOOGLE

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn