Gởi các bạn sinh viên học môn CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (KC237) với giảng viên TRƯƠNG QUỐC BẢO tập bài giảng và tài liệu tham khảo chính của môn học.

   Sinh viên có thể download tài liệu tại đây

 

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

TRƯƠNG QUỐC BẢO

 

TRANSLATE BY GOOGLE

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn