• Họ tên: Nguyễn Chí Ngôn
 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Học hàm, học vị: PGS.Ts
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

 

 • Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Chức vụ: Quản lý phòng thí nghiệm
 • Học hàm, học vị: Cử nhân
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Họ tên: Trần Thanh Hùng
 • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
 • Học hàm, học vị: GVC, Tiến sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

 

 • Họ tên: Nguyễn Văn Mướt
 • Chức vụ: Trưởng phòng thí nghiệm
 • Học hàm, học vị: GV, Tiến sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 • Họ tên: Trương Quốc Bảo
 • Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
 • Học hàm, học vị: GVC, Tiến sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 • Họ tên: Nguyễn Thanh Nhã
 • Chức vụ: Tổ phó công đoàn
 • Học hàm, học vị: GV, Thạc sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Họ tên: Nguyễn Hoàng Dũng
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
 • Học hàm, học vị: GVC, Tiến sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 • Họ tên: Nguyễn Khắc Nguyên
 • Chức vụ: Trưởng phòng thực hành
 • Học hàm, học vị: GVC, Thạc sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
   
 • Họ tên: Nguyễn Chánh Nghiệm
 • Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
 • Học hàm, học vị: GVC, Tiến sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 • Họ tên: Nguyễn Văn Khanh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 • Họ tên: Trần Lê Trung Chánh
 • Chức vụ: Trưởng phòng thực hành
 • Học hàm, học vị: GV, Thạc sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 
 • Họ tên: Lý Thanh Phương
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ, NCS
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 
 • Họ tên: Nguyễn Huỳnh Anh Duy
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ, NCS
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 • Họ tên: Cao Hoàng Long
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ, NC sau TS
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 • Họ tên: Lưu Trọng Hiếu
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 • Họ tên: Trần Nhựt Thanh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ, NCS
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 • Họ tên: Phạm Trần Lam Hải
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ, NCS
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 • Họ tên: Trần Trọng Hiếu
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ, NC sau TS
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 • Họ tên: Ngô Trúc Hưng
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ, NC sau TS
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 
 • Họ tên: Phan Hồng Toàn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

 

 

TRANSLATE BY GOOGLE

Số lượt truy cập

107664
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
103
727
1659
107664

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn