Bộ môn Tự Động Hóa được thành lập từ tháng 3 năm 2008 dựa trên cơ sở chia sẻ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất từ Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí thuộc Khoa Công nghệ và Bộ môn Viễn thông & Kỹ thuật Điều khiển thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Hiện tại Bộ môn tự động hóa chịu trách nhiệm hai chương trình đại học chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa & Kỹ thuật điều khiển và chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa & Kỹ thuật điều khiển. Bộ môn gồm có 20 viên chức, bao gồm 19 cán bộ học thuật (giảng viên) và 01 cán bộ phục vụ. Bộ môn có 06 phòng thí nghiệm và 01 phòng thực hành được quản lý và điều hành bởi Khoa Công nghệ.

Là đơn vị trực thuộc của Khoa Công nghệ, Bộ môn có cùng mục tiêu với Khoa là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cao về tự động hóa và cơ điện tử, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực tự động hóa và cơ điện tử để phục vụ sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo đại học

- Tên chương trình đào tạo:

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Kỹ thuật Cơ Điện Tử

- Chức danh tốt nghiệp:

Kỹ sư

- Năm mở ngành:

Năm 1992

- Hình thức đào tạo:

Chính quy

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:

155 tín chỉ

- Thời gian đào tạo trung bình:

4,5 năm (9 học kỳ)

- Lần được kiểm định gần nhất:

 

- Ngôn ngữ đào tạo:

Tiếng Việt

- Tên Khoa/Viện quản lý:

Khoa Công nghệ

- Tên trường:

Trường Đại học Cần Thơ

 Thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo sau đại học

 * Đào tạo trình độ thạc sĩ

- Tên chương trình đào tạo:

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

- Chức danh tốt nghiệp:

Thạc sĩ

- Năm mở ngành:

Năm 2013

- Hình thức đào tạo:

Chính quy

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:

60 tín chỉ

- Thời gian đào tạo trung bình:

2 năm (4 học kỳ)

* Đào tạo trình độ tiến sĩ

- Tên chương trình đào tạo:

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

- Chức danh tốt nghiệp:

Tiến sĩ

- Năm mở ngành:

Năm 2019

- Hình thức đào tạo:

Chính quy

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Tùy thuộc NCS đã tốt nghiệp Thạc sĩ hay kỹ sư

- Thời gian đào tạo trung bình:

3 năm (6 học kỳ) đối với NCS có bằng thạc sĩ

5 năm (10 học kỳ) đối với NCS cói có bằng kỹ sư

TRANSLATE BY GOOGLE

Số lượt truy cập

107689
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
128
752
1684
107689

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn