Hiện tại Khoa Công Nghệ và Bộ Môn Tự Động Hóa đã tiến hành đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa. Khóa đầu tiên năm 2019 đã có 04 NCS đang học tập và nghiên cứu tại Bộ Môn

   Nội dung chi tiết của chương trình đào tạo xin mời xem tại đây.

   Hy vọng bộ môn sẽ góp phần cấp độ đào taọ tiến sĩ nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ cho vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

TRANSLATE BY GOOGLE

Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151
Email: kcn@ctu.edu.vn