Thông tin liên hệ

Thông tin giới thiệu

Thông tin đào tạo

STT

Bộ môn

Thời gian

Link Zoom

ID và Password

Hotline

1

KỸ THUẬT XÂY DỰNG

18h30
29/9/2021

Link zoom

Meeting ID: 817 3659 4690
Passcode: 422266

0985416373

2

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

19h00
30/9/2021

Link zoom

Meeting ID: 864 3384 6821
Passcode: 123456

0947180418 ( Thầy Đấu)

3

KỸ THUẬT CƠ KHÍ

18h00
30/09/2021

 

Meeting ID: 874 8154 8626
Passcode: 986475

0932998287 (Thầy Tài)

4

KỸ THUẬT THỦY LỢI

18h00
01/10/2021

 Link zoom

Meeting ID: 897 2492 2018
Passcode: 801082

0939025457 (Thầy Thân)
'0909070204 (Thầy Thắng)

5

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

19g00
5/10/2021

Link zoom

Meeting ID: 931 895 0985
Passcode: bmqlcn

0907687088 (Thầy Thi)

6

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

18h30
04/10/2021

Link zoom

ID: 894 5979 7498

Thầy Phong (0907386339)

7

KỸ THUẬT ĐIỆN (Hệ đại trà)

8h00
04/10/2021

Link zoom

Meeting ID: 826 5571 8048
Passcode: 032950

946178171 (Thầy Thịnh)

7

KỸ THUẬT ĐIỆN (Hệ chất lượng cao)

8h00
09/10/2021

Link zoom

Meeting ID: 813 5147 1504
Passcode: 222867

946178171 (Thầy Thịnh)

8

TỰ ĐỘNG HÓA

7:30
03/10/2021

 

Meeting ID: 867 4102 0664
Passcode: 968349

0913 158 603 (T.Nguyên)-0918755 755 (T.Dũng)

9

ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

18h30
07/10/2021

 

Meeting ID: 295 243 0700
Passcode: L3B76b

0919725472 thầy Hữu Danh
090-974-1433 thầy Quốc Danh

  • Lịch sinh hoạt của Đoàn Khoa Công Nghệ với các lớp Khóa 47 (đang cập nhật)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.  Nội quy - Quy định
  2. Sinh hoạt
  3. Học tập
  4.  Xác nhận hồ sơ nhập học
  5. Quy định khác
    1.  Quy định xét miễn,  rút học phần dành cho khóa 47 đính kèm mẫu đơn

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn