STT Tên lớp Mã lớp Cố vấn học tập Email
1 Quản lý công nghiệp 1 CK1283A1 Nguyễn Thị Lệ Thủy ntlthuy@ctu.edu.vn
2 Quản lý công nghiệp 2 CK1283A2 Nguyễn Thị Lệ Thủy ntlthuy@ctu.edu.vn
3 Cơ khí chế tạo máy 1 CK1284A1 Nguyễn Thuần Nhi ntnhi@ctu.edu.vn
4 Cơ khí chế tạo máy 2 CK1284A2 Ngô Quang Hiếu nqhieu@ctu.edu.vn
5 Cơ khí chế tạo máy 3 CK1284A3 Ngô Quang Hiếu nqhieu@ctu.edu.vn
6 Cơ khí chế biến 1 CK1285A1 Võ Mạnh Duy vmduy@ctu.edu.vn
7 Cơ khí chế biến 2 CK1285A2 Võ Mạnh Duy vmduy@ctu.edu.vn
8 Cơ khí giao thông 1 CK1293A1 Trần Thanh Tâm tttam@ctu.edu.vn
9 Cơ khí giao thông 2 CK1293A2 Trần Thanh Tâm tttam@ctu.edu.vn
10 Xây dựng công trình thủy TC1204A1 Trần Văn Tỷ tvty@ctu.edu.vn
11 Kỹ thuật điện 1 TC1261A1 Đoàn Phú Cường dpcuong@ctu.edu.vn
12 Kỹ thuật điện 2 TC1261A2 Đào Minh Trung minhtrung@ctu.edu.vn
13 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1 TC1262A1 Võ Văn Đấu vvdau@ctu.edu.vn
14 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2 TC1262A2 Trần Hoàng Tuấn thtuan@ctu.edu.vn
15 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 3 TC1262A3 Cao tân Ngọc Thân ctnthan@ctu.edu.vn
16 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 4 TC126L1 Hồ Ngọc Tri Tân hnttan@ctu.edu.vn
17 Xây dựng cầu đường 1 TC1286A1 Đặng Trâm Anh dtanh@ctu.edu.vn
18 Xây dựng cầu đường 2 TC1286A2 Trần Trang Nhất ttnhat@ctu.edu.vn
19 Công nghệ kỹ thuật hóa học 1 TC12V6A1 Đoàn Văn Hồng Thiện dvhthien@ctu.edu.vn
20 Công nghệ kỹ thuật hóa học 2 TC12V6A2 Huỳnh Liên Hương hlhuong@ctu.edu.vn
21 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 1 TC12Y5A1 Huỳnh Kim Hoa hkhoa@ctu.edu.vn
22 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 2 TC12Y5A2 Huỳnh Kim Hoa hkhoa@ctu.edu.vn
23 Kỹ thuật cơ điện tử 1 TC12Y6A1 Võ Minh Trí vmtri@ctu.edu.vn
24 Kỹ thuật cơ điện tử 2 TC12Y6A2 Võ Minh Trí vmtri@ctu.edu.vn
25 Kỹ thuật điều khiển&tự động hóa 1 TC12Y8A1 Nguyễn Khắc Nguyên nknguyen@ctu.edu.vn
26 Kỹ thuật điều khiển&tự động hóa 2 TC12Y8A2 Nguyễn Khắc Nguyên nknguyen@ctu.edu.vn
27 Kỹ thuật máy tính 1 TC12Z5A1 Trương Phong Tuyên tptuyen@ctu.edu.vn
28 Kỹ thuật máy tính 2 TC12Z5A2 Trương Phong Tuyên tptuyen@ctu.edu.vn

Số lượt truy cập

2046619
Hôm nay
1778

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn