STT Mã lớp Tên lớp Cố vấn học tập Email
1 TC13V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học Cao Lưu Ngọc Hạnh clnhanh@ctu.edu.vn
2 TC13Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Nguyễn Tăng Khả Duy ntkduy@ctu.edu.vn
3 TC13Y5A2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Nguyễn Hứa Duy Khang nhdkhang@ctu.edu.vn
4 TC13Y8A1 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa  Nguyễn Minh Luân nmluan@ctu.edu.vn
5 TC13Y8A2 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Trần Lê Trung Chánh tltchanh@ctu.edu.vn
6 TC13Z5A1 Kỹ thuật máy tính Nguyễn Thị Trâm nttram@ctu.edu.vn
7 TC13Z5A2 Kỹ thuật máy tính Nguyễn Tăng Khả Duy ntkduy@ctu.edu.vn
8 TC1383A1 Quản lý công nghiệp Trần Thị Mỹ Dung ttmdung@ctu.edu.vn
9 TC1348A1 Cơ khí chế tạo máy – lớp 1 Phạm Quốc Liệt pqliet@ctu.edu.vn
10 TC1348A2 Cơ khí chế tạo máy – lớp 2 Huỳnh Quốc Khanh hqkhanh@ctu.edu.vn
11 TC1348A3 Cơ khí chế tạo máy – lớp 3 Trần Hữu Lâm  thlam@ctu.edu.vn
12 TC1385A1 Cơ khí chế biến Nguyễn Văn Cương nvcuong@ctu.edu.vn
13 TC1393A1 Cơ khí giao thông Huỳnh Việt Phương hvphuong@ctu.edu.vn
14 TC1362A1 Xây dựng dân dụng và CN – lớp 1 Châu Minh Khải cmkhai@ctu.edu.vn
15 TC1362A2 Xây dựng dân dụng và CN – lớp 2 Nguyễn Thị Thu Hà thuha@ctu.edu.vn
16 TC1362A3 Xây dựng dân dụng và CN – lớp 3 Nguyễn Anh Duy naduy@ctu.edu.vn
17 TC1386A1 Xây dựng Cầu đường Nguyễn Văn Sơn nvson@ctu.edu.vn
18 TC1340A1 Xây dựng công trình thủy Đặng Đức Trí ductri@ctu.edu.vn
19 TC1361A1 Kỹ thuật điện, điện tử - lớp 1 Đỗ Ng. Duy Phương dndphuong@ctu.edu.vn
20 TC1361A2 Kỹ thuật điện, điện tử - lớp 2 Nguyễn Văn Dũng nvdung@ctu.edu.vn
21 TC13Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử - lớp 1 Trương Quốc Bảo tqbao@ctu.edu.vn
22 TC13Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử - lớp 2 Nguyễn Chánh Nghiệm ncnghiem@ctu.edu.vn

Số lượt truy cập

2046584
Hôm nay
1743

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn