TT Mã Lớp Ngành học Cố vấn học tập E-mail-          số điện thoại
1. 15V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học Lương Huỳnh Vủ Thanh lhvthanh@ctu.edu.vn
2. 15V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học Huỳnh Thu Hạnh hthanh@ctu.edu.vn
3. 15Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Lương Vinh Quốc Danh lvqdanh@ctu.edu.vn
4. 15Y5A Kỹ thuật điện tử, truyền thông Dương Thái Bình dtbinh@ctu.edu.vn
5. 15Y8A1 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Nguyễn văn Khanh nvkhanh@ctu.edu.vn
6. 15Y8A2 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa Trần Nhựt Thanh nhutthanh@ctu.edu.vn
7. 15Z5A1 Kỹ thuật máy tính Huỳnh Kim Hoa  hkhoa@ctu.edu.vn
8. 15Z5A2 Kỹ thuật máy tính Trần Thanh Quang thanhquang@ctu.edu.vn
9. 1583A1 Quản lý công nghiệp Lương Thị Hậu lthau@ctu.edu.vn
10. 1583A2 Quản lý công nghiệp Võ Trần T Bích Châu vttbchau@ctu.edu.vn
11. 1584A1 Kỹ thuật cơ khí  Phạm Ngọc Long pnlong@ctu.edu.vn
12. 1584A2 Kỹ thuật cơ khí  Trần Văn Nhã tvnha@ctu.edu.vn
13. 1584A3 Kỹ thuật cơ khí  Nguyễn Quan Thanh quanthanh@ctu.edu.vn
14. 1540A1 Kỹ thuật công trình xây dựng Trần Văn Tỷ tvty@ctu.edu.vn
15. 1540A2 Kỹ thuật công trình xây dựng Hồ Ngọc Tri Tân hnttan@ctu.edu.vn
16.    1540A3 Kỹ thuật công trình xây dựng Đặng Trâm Anh dtanh@ctu.edu.vn
17.    1561A1 Kỹ thuật điện, điện tử Đinh Mạnh Tiến dmtien@ctu.edu.vn
18.    1561A2 Kỹ thuật điện, điện tử Quách Ngọc Thịnh qnthinh@ctu.edu.vn
19.    15Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử Nguyễn Huỳnh Anh Duy nhaduy@ctu.edu.vn
20.    15Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử Lưu Trọng Hiếu lthieu@ctu.edu.vn

Số lượt truy cập

2046703
Hôm nay
1862

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn