STT Mã lớp Tên ngành Cố vấn học tập Email
1 1748A1 Kỹ thuật cơ khí  Phạm Quốc Liệt pqliet@ctu.edu.vn
2 1748A2 Kỹ thuật cơ khí Trần Nguyễn Phương Lan tnplan@ctu.edu.vn
3 1748A3 Kỹ thuật cơ khí Phạm Văn Bình pvbinh@ctu.edu.vn
4 1761A1 Kỹ thuật điện, điện tử Đỗ Nguyễn Duy Phương dndphuong@ctu.edu.vn
5 1761A2 Kỹ thuật điện, điện tử Quách Ngọc Thịnh ngocthinh@ctu.edu.vn
6 1783A1 Quản lý công nghiệp Nguyễn Thị Lệ Thủy ntlthuy@ctu.edu.vn
7 1783A2 Quản lý công nghiệp Nguyễn Thắng Lợi ntloi@ctu.edu.vn
8 17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đặng Thế Gia  dangtg@ctu.edu.vn
9 17T2A1 Kỹ thuật xây dựng công trình Nguyễn Phước Công  npcong@ctu.edu.vn
10 17T2A2 Kỹ thuật xây dựng công trình Lê Gia Lâm  lglam@ctu.edu.vn
11 17T4A1 Kỹ thuật vật liệu Văn Phạm Đan Thủy vpdthuy@ctu.edu.vn
12 17U9A1 Kỹ thuật công trình thủy Trần Văn Tỷ  tvty@ctu.edu.vn
13 17V6A1 CN kỹ thuật hóa học Hồ Quốc Phong hqphong@ctu.edu.vn
14 17V6A2 CN kỹ thuật hóa học Nguyễn Thị Bích Thuyền ntbthuyen@ctu.edu.vn
15 17Y5A1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Lương Vinh Quốc Danh lvqdanh@ctu.edu.vn
16 17Y5A2 Kỹ thuật điện tử truyền thông Trần Nhựt Khải Hoàn tnkhoan@ctu.edu.vn
17 17Y6A1 Kỹ thuật cơ điện tử Trương Quốc Bảo tqbao@ctu.edu.vn
18 17Y6A2 Kỹ thuật cơ điện tử Nguyễn Chánh Nghiệm ncnghiem@ctu.edu.vn
19 17Y8A1 Kỹ thuật điều khiển & TĐH Nguyễn Hoàng Dũng hoangdung@ctu.edu.vn
20 17Y8A2 Kỹ thuật điều khiển & TĐH Trần Lê Trung Chánh  tltchanh@ctu.edu.vn
21 17Z5A1 Kỹ thuật máy tính Nguyễn Cao Quí ncqui@ctu.edu.vn
22 17Z5A2 Kỹ thuật máy tính Nguyễn Minh Luân nmluan@ctu.edu.vn

Số lượt truy cập

2046621
Hôm nay
1780

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn