TT Tên ngành Mã lớp Cố vấn học tập Số điện thoại
1. Kỹ thuật cơ khí 1848A1 Nguyễn Quan Thanh 0919.245.793
2.      Kỹ thuật cơ khí 1848A2 Nguyễn Văn Khải 0904.454.885
3. Kỹ thuật cơ khí 1848A3 Mai Vĩnh Phúc 0989.882.565
4. Kỹ thuật cơ khí 1848A4 Bùi Văn Tra 0919.736.408
5. Kỹ thuật cơ khí 1848A5 Huỳnh Quốc Khanh 0907.500.585
6. Kỹ thuật cơ khí 1893A1 Bùi Văn Hữu 0939.470.956
7. Kỹ thuật điện 18T5A1 Đào Minh Trung 0909.565.864
8. Kỹ thuật điện 18T5A2 Trần Anh Nguyện 0918.709.767
9. Quản lý công nghiệp 1883A1 Trần Thị Mỹ Dung 01244.664.095
10. Quản lý công nghiệp 1883A2 Trần Thị Thắm 0942.282.824
11. Quản lý công nghiệp 1883A3 Nguyễn Trường Thi  
12. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18T1A1 Phạm Hữu Hà Giang 0932.843.434
13. Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy 18T8A1 Lê Ngọc Lân 0918.025.482
14.   Kỹ thuật xây dựng công trình 18T7A1 Nguyễn Anh Duy 0919.283.992
15.   Kỹ thuật xây dựng công trình 18T7A2 Lê Nông 0989.037.406
16.   Kỹ thuật xây dựng công trình 18T7A3 Dương Nguyễn Hồng Toàn 0918.376.565
17.   Kỹ thuật xây dựng công trình 18T7A4 Tran Hoang Tuấn 0918.485.901
18.   Kỹ thuật vật liệu 18T4A1 Nguyễn Việt Bách 0918.318.663
19.   CN kỹ thuật hóa học 18V6A1 Đặng Huỳnh Giao 0909.471.561
20.   CN kỹ thuật hóa học 18V6A2 Huỳnh Liên Hương 01289.664.465
21.   Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 18T6A1 Lương Vinh Quốc Danh 0909.741.433
22.   Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 18T6A2 Lê Hải Toàn 0945.279.189
23.   Kỹ thuật điện tử - Viễn thông 18T6A3 Trương Phong Tuyên  
24.   Kỹ thuật cơ điện tử 18S3A1 Trần Thanh Hùng 0906.684.723
25.   Kỹ thuật cơ điện tử 18S3A2 Trần Thanh Hùng 0906.684.723
26.   Kỹ thuật cơ điện tử 18S3A3 Nguyễn Chánh Nghiệm  
27.   Kỹ thuật điều khiển & TĐH 18Y8A1 Nguyễn Chí Ngôn 0918.538.224
28.   Kỹ thuật điều khiển & TĐH 18Y8A2 Tran Le Trung Chanh  
29.   Kỹ thuật điều khiển & TĐH 18Y8A3 Nguyễn Thanh Nhã  
30.   Kỹ thuật máy tính 18Z5A1 Trần Hữu Danh 0919.725.472
31.   Kỹ thuật máy tính 18Z5A2 Nguyễn Thị Trâm 0946.475.420

Số lượt truy cập

2046569
Hôm nay
1728

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn