Thời gian: 7:00 - 12h ngày 17/5/2018
Địa điểm: Hội trường Khoa Công nghệ
Đề tài:
1)  Xây dựng định mức thời gian cho dây chuyền sản xuất cá tra fillet
Người báo cáo: ThS. Võ Trần Thị Bích Châu
 
2) Sử dụng sơ đồ chuỗi giá trị VSM để cải tiến dây chuyền sản xuất tôm
Người báo cáo:  ThS. Võ Trần Thị Bích Châu
 
3) 
Xây dựng mô hình toán tối ưu hoá cấu trúc mạng lưới Logistics trong 
Chuỗi cung ứng khép vòng kín cho việc phân phối và thu gom tái chế sản phẩm 
Cartridge máy in.
Người báo cáo: ThS. Nguyễn Thắng Lợi

4) 
Kết hợp phân phối xác xuất để tăng tính ngẩu nhiên trong việc xây 
dựng mô hình toán tối ưu hoá hoạt động chuỗi cung ứng.
Người báo cáo: ThS. Nguyễn Thắng Lợi

5)  Ứng dụng phương pháp phân tích bao số liệu DEA trong  đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng.
Người báo cáo: ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy
 
Thân mời quý thầy cô và các em sinh viên có quan tâm tham dự !

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn