Tên đề tài  Cấp quản lý  Thời gian thực hiện  Người chủ trì, đơn vị  Kinh phí(Triệu đồng)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ plasma lạnh để xử lý nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản vùng Tây Nam Bộ Bộ 01/2016-12/2017 Nguyễn Chí Ngôn, Khoa Công Nghệ 340.0
  Nhà nước 12/2015-12/2017 Nguyễn Văn Dũng, Khoa Công Nghệ 3000
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền phân loại và gọt vỏ nâu cơm dừa Bộ 1/2016-12/2017 Võ Minh Trí, Khoa Công Nghệ 350
Nghiên cứu khả năng sử dụng dầu sinh học làm dầu cách điện cho máy biến áp phân phối Nafosted (Nhà nước) 5/2016-04/2018 Nguyễn Văn Dũng, Khoa Công nghệ 663
Thiết kế máy cắt bột tự động Trường 11/2017-10/2018 Nguyễn Hoàng Dũng, Khoa Công nghệ 49.0
Nghiên cứu tối ưu hóa điện năng khoa Công nghệ Trường 04/2017-03/2017 Trần Thanh Hùng, Khoa Công nghệ 25.0

Số lượt truy cập

2046593
Hôm nay
1752

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn