Danh mục sách/giáo trình

 1. Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Chánh Nghiệm và Nguyễn Khắc Nguyên, Giáo trình Mạch xung, NXB ĐH Cần Thơ, 2019. ISBN: 978-604-965-228-8.
 2. Trần Văn Tỷ, Trần Văn Hừng và Cù Ngọc Thắng, Giáo trình Thủy công. NXB ĐH Cần Thơ, 2020. ISBN: 978-604-965-299-8.
 3. Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh, Giáo trình Mô hình thủy văn. NXB ĐH Cần Thơ, 2020. ISBN: 978-604-965-298-1.
 4. Trần Văn Tỷ, Trần Minh Thuận, Lê Tuấn Tú và Nguyễn Anh Duy, Giáo trình Cơ lý thuyết (Phần tĩnh học). NXB ĐH Cần Thơ, 2020. ISBN: 978-604-965-355-1.
 5. Lương Văn Hải, Trần Minh Thi, Cao Tấn Ngọc Thân, Phương pháp phần tử chuyển động. Xây Dựng. 2020 ISBN: 978-604-82-3185-9
 6. Trần Vũ An, Nguyễn Phước Công và Trần Hoàng Tuấn, Giáo trình Trắc Địa. NXB ĐH Cần Thơ, 2020. ISBN: 978-604-965-288-2

Tạp chí khoa học trong nước:

 1. Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Vĩnh Phúc, Nguyễn Chí Ngôn, “Kiểm soát dao động chất lỏng bằng phương pháp input shaping”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 17, No. 9, pp. 6-11, 2019 (ISSN: 1859-1531)
 2. Văn Phạm Đan Thủy, Phạm Văn Toàn, Đặng Huỳnh GiaoĐoàn Văn Hồng Thiện (*). Tổng hợp sợi nano carbon/ZnO bằng kỹ thuật quay điện hóa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3A): 1-8. 2020
 3. Pham Huu Ha Giang, Vo Van Tung & Bui Quang Huy (2020). Investigation on the shear properties of soil reinforced by vegetation roots. Vietnam Journal of Construction, 624, pp. 274 – 277.
 4. Pham Huu Ha Giang, Tran Thi Phuong & Hoang Vi Minh (2020). Research on in-situ direct shear testing for determining shear strength properties of soils on shallow bank slopes. Vietnam Journal of Construction, 624, pp. 269 – 273.
 5. Pham Huu Ha Giang, Bui Quang Huy & Hoang Vi Minh (2020). Differences in soil shear properties conducted by the laboratory and field tests. Vietnam Journal of Construction, 624, pp. 246 – 249.
 6. Nguyen Hoang Anh, Le Thanh Phieu, Pham Huu Ha Giang, Tran Vu An (2019). Compressive Strength Enhancement of High Volume Fly Ash Cement Based Self-Compacting Mortar with Dolomite Powder. Vietnam Journal of Construction, 617, pp. 131 – 134.
 7. Doan Hoai Son, Van Thi Tram, Dang Huynh Giao, Le Thi Hong Nhan, Phan Thanh Son Nam, “Metal-Organic Framework Fe3O(BPDC)3 as an efficient catalyst for the oxidative couling reaction of benzaldehyde and (E)-1-phenylethan-1-one O-acetyl oxime”, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, (2020) (accepted).
 8. Chau, V.T.T.B. and Tien, N.N., “Effect of the surface mounting technology assembly based on lean production: A case study”. Can Tho University Journal of Science.11(2): 69-80.2019
 9. Trần Thị Mỹ Dung, Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Kiều. 2019. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TÂY ĐÔ BẰNG MỘT SỐ CÔNG CỤ THỐNG KÊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 27-32.
 10. Thanh-Tung Pham, Chi-Ngon Nguyen, Ngo-Phong Nguyen, Huong Dong Van, Kieu-Mai Le Thi, Hoang-Tam Vo, “Adaptive sliding mode control with RBF neural networks for Omni-directional mobile robot điều khiển trượt thích nghi với mạng nơ-ron rbf cho robot di động đa hướng” J. of Technical Education Science, ISSN: 1859-1272, no. 49(09/2018), pp. 80-87, 2018. (in English).
 11. Nguyễn Thị Bích Ngư và Nguyễn Chí Ngôn, “Giải pháp tự động điều phối ứng cứu sự cố mất điện,” Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551, Q.21, số 2, 08/2018, trang 11-18, 2018.
 12. Nguyễn Đình Tứ, N. T. Kiều Phượng, T. Chí Cường, L. Hoàng Đăng và Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển trượt thích nghi tay máy sử dụng mạng nơ-ron RBF để ước lượng thành phần tay máy robot,” Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551, Q.21, số 2, 08/2018, trang 19-25, 2018
 13. Lê Minh Thành, Lương Hoài Thương, Phạm Thanh Tùng, Phạm Công Thành, Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển bám quỹ đạo robot Delta ba bậc tự do sử dụng thuật toán Fuzzy-PID,” Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551, Q.22, số 1, trang 23-30, 04/2019.
 14. Huỳnh Minh Vũ, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển robot SCARA sử dụng giải thuật Mờ-Nơron,” Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM, số 54(09/2019), trang 80-86, 2019. ISSN: 1859-1272.
 15. Huỳnh Minh Vũ, Nguyễn Chí Ngôn và Lê Đặng Khánh Linh, “Thiết kế bộ điều khiển mờ lai cascade áp dụng cho robot rắn,” Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 55(4A), trang 1-10, 2019.
 16. Nguyễn Phú Cường, Trần Văn Tỷ, Trần Vũ An, Huỳnh Vương Thu Minh. 2020. Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial Neural Networks) dự báo mực nước phục vụ dự báo ngập tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. 382: 53-60.
 17. Trần Văn Tỷ, Dương Văn Đạt và Trần Thị Trúc Ly. 2019. Sử dụng mô hình ANN (Artificial Neural Networks) dự báo xâm nhập mặn tại Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 361: 81-87. ISSN: 1859-4581.
 18. Nguyễn Văn Nghĩa, Huỳnh Vương Thu Minh, Trịnh Công Luận và Trần Văn Tỷ. 2020. Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kè Busadco: Trường hợp nghiên cứu tại biển Đông và biển tây tỉnh Cà Mau. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. 6, 198-205. ISSN: 0866-8762.
 19. Ngô Văn Dương Điền, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Ngọc Long Giang, Nguyễn Văn Xuân, Trịnh Công Luận và Trần Văn Tỷ. 2020.Nghiên cứu đề xuất vận hành công trình thủy lợi trong điều kiện xâm nhập mặn: Trường hợp nghiên cứu tại dự án Đông - Tây Ba Rài, Tiền Giang. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. 6, 206-213. ISSN: 0866-8762.
 20. Lê Hải Trí, Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh và Trần Văn Tỷ. 2020. Nghiên cứu vận hành hồ chứa Ô Tà Sóc, vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. 8/2020.
 21. Nguyễn Đại Lộc, Lê Thị Cẩm Linh, Vũ Việt Hưng, Huỳnh Vương Thu Minh, Trịnh Công Luận, Nguyễn Văn Tho và Trần Văn Tỷ. 2020. Xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông theo phương pháp khảo sát thực địa: nghiên cứu tại sông Cái Sắn, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. 8/2020. ISSN: 0866-8762.
 22. Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Thanh Quân, Dương Thị Trúc, Trương Minh Nhật và Văn Phạm Đăng Trí, 2019. Đánh giá vận chuyển bùn cát lơ lửng, phân bố trầm tích đáy, địa mạo và chế độ thủy lực sông Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 27-37.
 23. Nguyễn Thắng Lợi, Trần Thị Thắm, Đoàn Hoàng Tuấn, 2019. “Xây dựng mô hình toán tối ưu hóa mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín: Trường hợp của các sản phẩm Cartridge máy in tại thành phố Cần Thơ và các huyện lân cận”. Khoa học và Công nghệ. Tập 195, Số 02. 3-10.
 24. Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Nguyễn Thắng Lợi, Nguyễn Trọng Trí Đức, 2019. “Ứng dụng Fuzzy-TOPSIS trong đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 38-51.
 25. Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trần Thị Mỹ Dung, Đỗ Thị Kiều Hoanh. 2020. “Mô hình tích hợp Fuzzy-AHP-TOPSIS đánh giá các Website bán hàng online”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 37-48.
 26. Huynh Trong Phuoc, Vu Viet Hung, Bui Le Anh Tuan, Pham Huu Ha Giang, “Development of a cementless eco-binder as an alternative to traditional Portland cement in construction activities”. Journal of Science and Technology in Civil Engineering, 14(3), 40–52, 2020.
 27. Nguyễn Văn Tuyến, Huỳnh Trọng Phước, “Nghiên cứu tận dụng tro bay và xỉ đáy từ nhà máy đốt rác phát điện trong sản xuất gạch lót vỉa hè không nung”. Tạp chí Xây dựng, Số tháng 1, 37–40, 2020.
 28. Huynh Trong Phuoc, Le Van Tua, “Effect of straw grass addition as natural fiber on strength and drying shrinkage behavior of concrete”, Vietnam Journal of Construction, 1, 57–61, 2020.
 29. Đỗ Ngọc Thuận, Đỗ Thành Huế, Cao Tấn Ngọc Thân, Lương Văn Hải (2019). Phân tích ứng xử động của tàu cao tốc trên mô hình nền ba lớp sử dụng phương pháp dầm nhiều lớp chuyển động cải tiến. Tạp chí Xây Dựng, số 05-2019, 10-15.
 30. Đỗ Ngọc Thuận, Lương Văn Hải, Cao Tấn Ngọc Thân (2019). Phân tích ảnh hưởng độ nhám đến ứng xử động của kết cấu dầm ray chịu hệ khối lượng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến IMEM. Tạp chí Xây Dựng, số 02-2019, 3-8.
 31. Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Sỹ Lâm, Cao Tấn Ngọc Thân, Lương Văn Hải (2019). Phân tích động tấm Mindlin trên nền đàn nhớt chịu tải trọng di động có xét đến lực hãm sử dụng phương pháp phần tử chuyển động. Tạp chí Xây Dựng, số 06-2019, 243-249.
 32. Nguyễn Xuân Vũ, Cao Tấn Ngọc Thân, Bùi Hà Việt, Lương Văn Hải (2019). Phương pháp phần tử chuyển động cho phân tích ứng xử tấm nổi nhiều lớp chịu tải trọng di chuyển trên vùng nước nông. Tạp chí Xây Dựng, số 12-2019, 118-122.
 33. Cao Tấn Ngọc Thân, Lương Văn Hải, Nguyễn Xuân Vũ (2019). Ảnh hưởng của cơ cấu tiêu tán năng lượng đến ứng xử của tấm phân lớp chức năng trên nền hai thông số chịu tải trọng di động. Tạp chí Xây Dựng, số 12-2019, 123-129
 34. Phan Nhật Tân, Nguyễn Xuân Vũ, Cao Tấn Ngọc Thân, Lương Văn Hải (2019). Ứng xử thủy đàn hồi học của một tấm nổi dưới tác dụng của hệ nhiều bậc tự do di chuyển sử dụng phương pháp kết hợp giữa phần tử biên và phần tử chuyển động. Tạp chí Xây Dựng, số 11-2019, 143-150
 35. Nguyễn Xuân Vũ, Cao Tấn Ngọc Thân, Lương Văn Hải (2019. Phân tích ứng xử của tấm mỏng nổi trên vùng nước nông chịu tải trọng di chuyển sử dụng phương pháp phần tử chuyển động. Tạp chí Xây Dựng, số 11-2019, 129-135.
 36. Huynh Trong Phuoc, Nguyen Chi Trung, Ngo Si Huy, “Development of high-strength hydraulic mortar using ternary mixture of fly ash, slag, and rice husk ash”. Vietnam Journal of Construction, 4, 177–181, 2020.
 37. Huynh Trong Phuoc, Phung The Vinh, Ngo Si Huy, “The effect of glass fiber on engineering properties of hydraulic cement-based mortar”. Vietnam Journal of Construction, 5, 278–282, 2020.
 38. Huynh Trong Phuoc, Bui Phuc Huynh, Le Thi Anh Hong, Phan Huy Phuong, “Effect of ground granulated blast-furnace slag as a cement substitution on the performance of fine-grained concrete”. Vietnam Journal of Construction, 8, 256–262, 2020.
 39. Trần Vũ An, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Ngọc Long, “Engineering properties of unfired brick using agricultural wastes”. Vietnam Journal of Construction, 6, 275–278, 2020.
 40. Nguyễn Hoàng Anh, Trần Vũ An, Nguyễn Trọng Nhân, “Manufacture of practical ecological unfired brick with artificial lightweight aggregate”. Vietnam Journal of Construction, 6, 279–283, 2020.
 41. Nguyen Van Dung, Hoang Dang Khoa, The influence of polypropylene laminated paper on the breakdown strength of insulation for high temperature superconducting cable, Vietnam Journal of Science and Technology, 58 (1): 46-55, 2020.
 42. Nguyen Van Dung, Le Vinh Truong, Finite element modelling for electric field distribution around positive streamers in oil, Vietnam Journal of Science and Technology, 58 (1): 56-69, 2020.
 43. Nguyễn Văn Dũng, Ứng dụng dầu thực vật trong máy biến áp: Tổng hợp tài liệu, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 4 (2019) 1-15.
 44. Tran, Xuan Hien, Huynh, Lien Huong, Tran Trung Thành. Ảnh hưởng của quá trình thủy phân đến hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxy hóa của dịch quả lekima (Pouteria Campecchiana), Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 14, 143-149, (2020).
 45. Ho Quoc Phong, Huynh Lien Huong, Tran Sy Nam, Tao The Duong. Study on Preparation of Polylactic Acid Scaffold using non-solvent induced Phase Separation Method, Can Tho University Journal of Science 55 (4), 82-91, (2019)
 46. Xuan Hien Tran, Lien Huong Huynh, Trung Thanh Nguyen. Study on Changes in Chemical Composition and Bioactive Compounds in Pouteria Campecchiana Fruit during Storage, Vietnam Journal of Science and Technology 57 (3B), 17-25. (2019)
 47. Nguyễn Văn Đạt, Huỳnh Thanh Tuấn, Hồ Quốc Phong, Đỗ Võ Anh Khoa, Huỳnh Liên Hương, Ronny Purwadi, Nguyễn Thanh Đạt. The Preparation of a Fine Tip Calcium Ion Selective Electrode; Can Tho University Journal, 12 (1),  45-49 ( 2020).
 48. Tran Nguyen Phuong Lan, Yi-Hsu Ju, Lu-Ki Ong, Thi Tran Anh Tuan, 2019. Identification of bioactive compounds in water extract of Sarang Semut (Myrmecodia pendans) bulb and its potential for the inhibition of Hela and MDA-MB-231 cancer cells. Journal of Science and Technology (JST-UD), 17, 12.1, 17-20. http://doi.org/10.31130/JST-UD2019-117E
 49. Luong Huynh Vu Thanh, Tran Nguyen Phuong Lan, Tran Thi Bich Quyen, Ha Quoc Nam, Le Phuoc Bao Tho, 2020. Synthesis and characterization of Fe3O4@SiO2 sub-nano core/shell with SiO2 derived from rice husk ash. Journal of Science and Technology (JST-UD), 18, 6, 52-56.
 50. Lương Huỳnh Vủ Thanh, Trần Chương Yến Nhi, Huỳnh Thị Kim Huệ, Ngô Trương Ngọc Mai, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Nguyễn Phương Lan, 2020. Cải tiến bê - tông thấm có cốt liệu từ vỏ sò, tro trấu và mụn dừa. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng, 18, 5.1, 11-15.
 51. Lương Huỳnh Vủ Thanh, Hà Quốc Nam, Lê Phước Bảo Thơ, Trần Nguyễn Phương Lan, Trần Thị Bích Quyên, 2020. Khả năng hấp phụ ion Cr(VI) của vật liệu Fe3O4@SiO2 với SiO2 từ tro trấu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3A (2020): 9-19.
 52. Trần Nguyễn Phương Lan, Văn Minh Nhựt, Bùi Văn Hữu, Mai Vĩnh Phúc, Huỳnh Quốc Khanh, Lê Thành Công, Nguyen Thanh Cong, Le Phan Hung, Nguyễn Thái Sơn, 2020. Tối ưu hóa hiệu suất trích ly tinh dầu bưởi của thiết bị trích ly dạng pilot. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. (accepted).
 53. Trần Nguyễn Phương Lan, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Trần Thanh Trúc, Lý Kim Phụng, Phạm Quốc Phú, Ngô Trương Bảo Trang, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Phan Hưng, Huỳnh Quốc Khanh, Thi Trần Anh Tuấn, Trần Nguyễn Phương Dung, 2020. Tổng hợp zeolite NaA/NaXtừ tro trấu không nung bằng phương pháp thủy nhiệt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. (accepted).
 54. Trần Hữu Danh, Lê Quang Anh, Lương Vinh Quốc Danh, Trần Thế Bình, Trần Bá Huy, Huỳnh Thanh Vũ, Trần Thanh Quang, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Thái Sơn và Bùi Văn Hữu, 2019. Thiết kế hệ thống đo thành tích bật nhảy tại chỗ sử dụng kỹ thuật xử lí ảnh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 18-26.
 55. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Phát Lợi, Quảng Đức Thành, Lương Nhân và Trần Hữu Danh, Tìm điểm công suất cực đại của máy phát điện gió PMSG 200 W. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4A): 11-20.

Tạp chí khoa học quốc tế:

 1. Huong, V. T. T., Dong, D., Cao, Hoang-Long, Verstraten, T., Lefeber, D., Vanderborght, B. & Geeroms, J., "A review of gait phase detection algorithms for lower limb prostheses", in Sensors. 20(14), p. 1-19
 2. Billing, E, Belpaeme, T, Cai, H, Cao, Hoang-Long-, Ciocan, A, Costescu, C, David, D, Homewood, R, Hernandez Garcia, D, Gomez Esteban, P, Liu, H, Nair, V, Matu, S, Mazel, A, Selescu, M, Senft, E, Thill, S, Vanderborght, B, Vernon, D & Ziemke, T 2020, 'The DREAM Dataset: Supporting a data-driven study of autism spectrum disorder and robot enhanced therapy', PLoS ONE, vol. 15, no. 8, e0236939, pp. 1-15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236939
 3. Cao, Hoang-Long ; Torrico Moron, Paola Cecilia ; Gomez Esteban, Pablo ; De Beir, Albert ; Bagheri, Elahe ; Lefeber, Dirk ; Vanderborght, Bram. / "Hmm, Did You Hear What I Just Said?": Development of a Re-engagement System for Socially Interactive Robots. In: Robotics. 2019 ; Vol. 8, No. 4. pp. 1-15.
 4. Dan-Thuy Van-Pham, Quoc-Hien Le, Tuyet-Nhi Lam, Chanh-Nghiem Nguyen, Wataru Sakai, “Four-factor optimization for PET glycolysis with consideration of the effect of sodium bicarbonate catalyst using response surface methodology”, Polymer Degradation and Stability, 179, p. 109257, 2020 (ISSN 0141-3910, https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109257).
 5. Dan-Thuy Van-Pham, Thi Yen Nhu Pham, Minh Chien Tran, Chanh-Nghiem Nguyen, and Qui Tran-Cong-Miyata, “Extraction of thermally stable cellulose nanocrystals in short processing time from waste newspaper by conventional acid hydrolysis”, Materials Research Express, 7(6), pp. 065004, 2020 (https://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ab9668).
 6. Dan-Thuy Van-Pham, Tran Thi Bich Quyen, Pham Van Toan, Chanh-Nghiem Nguyen, Ming Hua Ho, and Doan Van Hong Thien (*). Temperature Effects on Electrospun Chitosan Nanofibers. Green Processing and Synthesis. 9 (1), 1-8, 2020 (https://doi.org/10.1515/gps-2020-0050; IF = 1,67, Q2).
 7. Doan Van Hong Thien (*), Nguyen Thi Bich Thuyen, Tran Thi Bich Quyen, Nguyen Huu Chiem, Van Pham Dan Thuy, Pham Hung Viet, Microwave-assisted synthesis of nanorod hydroxyapatite from eggshells., Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, Part C, 2020 (ACI)
 8. Tran Thi Bich Quyen, Doan Van Hong Thien, Bui Le Anh Tuan. Novel synthesis of Pd nanosheets used as highly sensitive SERS substrate for trace fluorescent dye detection. Advanced Materials Letters, 2019, 10(4), 279-283. Q3
 9. Tran Thi Bich Quyen, Huynh Thanh Hien, Truong Khai Hoan, Bui Le Anh Tuan, Nguyen Thi Tho. Self-assembly of Pd@Au core/shell nanosheets used as a highly sensitive SERS substrate based on the determination of trace fluorescent dye. International Journal of Materials Research, 110 (2019) 6, 563-569 (SCIE).
 10. Tran Thi Bich Quyen, Nguyen Phu Qui, Vo Le Nhat An, Nguyen Thi Tho, Luong Huynh Vu Thanh, Bui Le Anh Tuan, Tan-Thanh Huynh. A Novel Synthesis of triangular Pt Nanosheets on Pd surface with a Strong Electrocatalytic Activity for Oxidation of Methanol. International Journal of Electrochemical Science, 14 (2019) 6986 – 6998 (SCIE).
 11. Tran Thi Bich Quyen, Nguyen Van Toan, Tran Chi Nhan, Doan Van Hong Thien, Luong Huynh Vu Thanh. A Simple and Rapid Preparation of Activated Carbons with Highly Surface Area from Durian Shell Ash. International Journal of Scientific Engineering and Science, Volume 3, Issue 4, pp. 65-68, 2019.
 12. S. Vo, T.T.T.N. Vo and T.T.B.C. Vo. “Coronavirus Infection Prevention by Wearing Masks”. Eurasian J Med 2020; 52(2): 197-201. ISI/SCOPUS/Q3(doi: 10.5152/eurasianjmed.2020.20056)
 13. Vo, T. S., Vo, T. T. T. N., & Vo, T. T. B. C. "Handwashing in against of coronavirus disease 2019 infection." Journal of Research in Clinical Medicine1 (2020): 19-19.(doi: 10.34172/jrcm.2020.019)
 14. Vo, T.S., Vo, T.T.B.C., Suk, J.W. et al. “Recycling performance of graphene oxide-chitosan hybrid hydrogels for removal of cationic and anionic dyes”. Nano Convergence 7, 4 (2020). ISI/SCOPUS/Q1 (https://doi.org/10.1186/s40580-019-0215-0)
 15. Vo, T. S. & Vo, T. T. B. C. "Preparation and Characterization of Bis-Propargyl-Succinate, and its Application in Preliminary Healing Ability of Crosslinked Polyurethane using “Azide-Alkyne” Click." . Journal of Engineering Science and Technology Review, 2020, 13.4: 110-116. ISI/SCOPUS/Q2 (DOI: 10.25103/jestr.134.10)
 16. Thanh Thuong HUYNH, Motomichi KOYAMA, Yoshimasa TAKAHASHI, Shigeru HAMADA, Kaneaki TSUZAKI, Hiroshi NOGUCHI. “Plastic deformation sequence and strain gradient characteristics of hydrogen-induced delayed crack propagation in single-crystalline Fe–Si alloy”. Scripta Materialia, Volume 178, 15 March 2020, Pages 99-103. ISI/SCOPUS/Q1 (https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2019.11.012)
 17. H Dong, Thanh Tung Pham, Kieu Mai Le Thi, Chi Ngon Nguyen and Chi Cuong Tran, “Radial Basis Function Neural Network and Genetic Algorithm in trajectory tracking control of the Omni-Directional mobile robot,” Inter. J. of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), [Online], ISSN: 0976–6340, 0976–6359, vol. 9, issue 11, pp. 670-683, 2018. SCOPUS/Q3
 18. Duong Trung Nghia, Quach Luyl Da, Nguyen Chi Ngon, “Learning Deep Transferability for Several Agricultural Classification Problems,” J. of Advanced Computer Science and Applications, ISSN:2156-5570, vol.10, no.1, pp.58-67, 2019. DOI: https://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100107. ESCI/Scopus/Q4.
 19. Ngo QH, Nguyen NP, Nguyen CN, Tran TH, Bui VH., “Payload pendulation and position control systems for anoffshore container crane with adaptive‐gain sliding mode control,” Asian Journal of Control, 2019; pp.1–10. https://doi.org/10.1002/asjc.2124.
 20. Chi-Ngon Nguyen and Hoang Minh Nguyen, “Improvement of Power Output of the Wind Turbine by Pitch Angle Control using RBF Neural Network, ” Inter. J. of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), ISSN print: 0976–6340, ISSN Online: 0976 – 6359, Vol. 10, Issue 10, pp. 64-74, 2019. Q2
 21. Luyl-Da Quach, Nghia Duong-Trung, Anh-Van Vu, Chi-Ngon Nguyen, “Recommending the Workflow of Vietnamese Sign Language Translation via a Comparison of Several Classification Algorithms,” Chapter 12, in the Communications in Computer and Information Science series, Volume 1215, PACLING 2019, pp. 134-141, ISBN: 978-981-15-6167-2, DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-6168-9_12
 22. Luong Vinh Quoc Danh, Dang Vu Minh Dung, Tran Huu Danh, and Nguyen Chi Ngon, "Design and Deployment of an IoT-Based Water Quality Monitoring System for Aquaculture in Mekong Delta," International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 9, No. 8, pp. 1072-1080, 2020. ISSN: 2278-0149. DOI: 18178/ijmerr.9.8.1170-1175. Scopus/Q3.
 23. Duong-Trung, L. Quach, CN. Nguyen "Towards Classification of Shrimp Diseases Using Transferred Convolutional Neural Networks", Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, vol. 5, no. 4, pp. 724-732, 2020. ISSN: 2415-6698.  DOI: 10.25046/aj050486, Scopus/Q3.
 24. Nguyen Thai-Nghe, Nguyen Thanh-Hai and Nguyen Chi Ngon(*), “Deep Learning Approach for Forecasting Water Quality in IoT Systems” International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), vol. 11, issue 8, pp. 686-693, 2020. ISSN: 2156-5570. DOI:  14569/IJACSA.2020.0110883. ESCI/Scoupus/Q4. 
 25. Le Minh Thanh, Luong Hoai Thuong, Phan Thanh Loc, Chi-Ngon Nguyen(*), Delta Robot Control Using Single Neuron PID Algorithms Based On Recurrent Fuzzy Neural Network Identifiers. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 9, No. 10, pp. 1411-1418, October 2020. ISSN: 2278-0149. DOI: 18178/ijmerr.9.10.1411-1418. Scopus/Q3.
 26. Nguyen, Nhut Tien, and Ryuji Matsuhashi. "An Optimal Design on Sustainable Energy Systems for Shrimp Farms." IEEE Access 7 (2019): 165543-165558.
 27. Huynh Vuong Thu Minh, Ram Avtar, Pankaj Kumar,Dat Q. Tran, Tran Van Ty , Hari Charan Behera andMasaaki Kurasaki. 2019. Groundwater Quality Assessment Using Fuzzy-AHP in An Giang Province of Vietnam. Geosciences, 9(8), 330.
 28. Minh, H.V.T.; Kurasaki, M.; Ty, T.V.; Tran, D.Q.; Le, K.N.; Avtar, R.; Rahman, M.M.; Osaki, M. 2019. Effects of Multi-Dike Protection Systems on Surface Water Quality in the Vietnamese Mekong Delta. Water. 11, 1010.
 29. Thu Minh, H.V.; Avtar, R.; Kumar, P.; Le, K.N.; Kurasaki, M.; Ty, T.V. Impact of Rice Intensification and Urbanization on Surface Water Quality in An Giang Using a Statistical Approach. Water 2020, 12, 1710
 30. Nhut M. Nguyen, Falah Alobaid, Jan May, Jens Peters and Bernd Epple. Experimental study on steam gasification of torrefied woodchips in a bubbling fluidized bed reactor. Energy, Volume 202, 2020. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117744
 31. W.S. Hamani, H. Hoang, T. Q .Q. Viet, J.L. Daridon, G. Galliero. Excess volume, isothermal compressibility, isentropic compressibility and speed of sound of carbon dioxide+n-heptane binary mixture under pressure up to 70 MPa. II. Molecular simulations. The Journal of Supercritical Fluids, 164C (2020), ISSN 0896-8446. https://doi.org/10.1016/j.supflu.2020.104890. (IF = 3.744, Q1)
 32. Nguyen Van KHANH, Akio OKAYASU, Tsuyoshi IKEYA, Daisuke INAZU, Van Pham Dang TRI, 2019. Practical flow modelling of a small tidal river with insufficient hydrodynamic information. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering), 75(2), I_187-I_192.
 33. Tham, T.T., Tri Duc, T., Dung, T.T.M and Hong-Phuc Nguyen. (2020), “An integrated approach of ISM and Fuzzy-TOPSIS for supplier selection”. International Journal of Procurement Management. International Journal of Procurement Management, 13 (5), 701-735.
 34. Hong-Diep L.T., Tham, T.T. (2020), “An integrated approach of Fuzzy ELECTRE I for Supplier Selection”. International Journal of Applied Management Science. (accepted, in production to be published in 2020)
 35. Tham, T.T., Chi-Nan, W., Thuy, N.T.L. (2020),A Hybrid Approach for Supplier Selection Using ISM and ELECTRE I: A Case Study in Vietnamese Plastic Packaging Company”. International Journal of Industrial Engineering and Management Systems. (accepted)
 36. Dung, T.T.M, Hung, N.T, Tham, T.T. (2019), “Forecasting international tourism demand to Vietnam using Artifical Neural Network”. International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking, 7 (2), 1-4.
 37. Chao-Lung Hwang, Duy-Hai Vo, Trong-Phuoc Huynh, “Physical-microstructural evaluation and sulfate resistance of no-cement mortar developed from a ternary binder of industrial by-products”, Environmental Progress & Sustainable Energy, 39(5), e13421, 2020.
 38. Si-Huy Ngo, Thi Thanh-Tam Le, Trong-Phuoc Huynh, “Effect of NaOH concentrations on properties of the thermal power plant ashes-bricks by alkaline activation”. Journal of Wuhan University of Technology – Materials Science Edition, 35(1), 131–139, 2020.
 39. Van Hai Luong, Tan Ngoc Than Cao, Qui X. Lieu and Xuan Vu Nguyen, “Moving Element Method for Dynamic Analyses of Functionally Graded Plates Resting on Pasternak Foundation Subjected to Moving Harmonic Load”. International Journal of Structural Stability and Dynamics. Vol. 20, No. 1 (2020) 2050003 (25 pages). Q2
 40. Nguyen Xuan Vu, Van Hai Luong, Tan Ngoc Than Cao, Xuan Qui Lieu, Thai Binh Nguyen, “Hydroelastic responses of floating composite plates under moving loads using a hybrid moving element-boundary element method”. Advances in Structural Engineering, 2020, Vol.23(13), 2759-2775.
 41. Van Hai Luong, Xuan Vu Nguyen, Tan Ngoc Than Cao, Minh Thi Tran, Huu Phu Nguyen. “A Time-Domain 3D BEM–MEM Method for Flexural Motion Analyses of Floating Kirchhoff Plates Induced by Moving Vehicles” International Journal of Structural Stability and Dynamics. Vol. 20, No. 3 (2020) 2050041 (29 pages). DOI: 1142/S0219455420500418.
 42. JN Reddy, Xuan Vu Nguyen, Tan Ngoc Than Cao, Qui X. Lieu, Van Hai Luong. “An integrated moving element method (IMEM) for hydroelastic analysis of infinite floating Kirchhoff-Love plates under moving loads in a shallow water environment”, Thin-Wall Structures, 2020, Vol 115, (Online) Q1. https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.106934
 43. Trong-Chuc Nguyen, Van-Lam Tang, Trong-Phuoc Huynh TP, “An early-age evaluation of thermal cracking index of heavy concrete applying for airport pavement”. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 64(2), 344–352, 2020.
 44. Thanh Quang-Khai Lam, Thi My-Dung Do, Van-Thuc Ngo, Trong-Chuc Nguyen, Trong-Phuoc Huynh, “Numerical simulation and experiment of steel fiber concrete beams”. Journal of Physics: Conference Series, 1425, 012007, 2020.
 45. Trong-Phuoc Huynh, Van-Hien Pham, Minh-Luan Tran, Nguyen-Trong Ho, “Evaluation of engineering properties of ultra-lightweight foamed concrete produced using the pre-foamed method”. International Journal on Emerging Technologies, 11(3), 53–58, 2020.
 46. Trong-Phuoc Huynh, Van-Hien Pham, Tri-Khang Lam, Nguyen-Trong Ho, “Experimental research on the performance of polypropylene fiber foamed ultra-lightweight composites”. Civil Engineering and Architecture, 8(4), 654–661, 2020.
 47. Si-Huy Ngo, Trong-Phuoc Huynh, “Evaluation of the performance of concrete containing coal bottom ash through the nondestructive tests and microstructure analysis”. International Journal on Emerging Technologies, 11(2), 308–313, 2020.
 48. Nguyen-Trong Ho, Trong-Chuc Nguyen, Anh-Kiet Bui, Trong-Phuoc Huynh, “Temperature field in mass concrete at early-age: Experimental research and numerical simulation”. International Journal on Emerging Technologies, 11(3), 936–941, 2020.
 49. Si-Huy Ngo, Thi-Mui Nguyen, Trong-Phuoc Huynh, “Development controlled low-strength material using copper mine tailings”. Journal of Xidian University, 14(6), 2734–2740, 2020.
 50. Chao-Lung Hwang, D.-H. V. M. D. Y., and Vu-An Tran (2019). "Improving the strength and engineering properties of alkali-activated slag –rice husk ash paste at the early ages with addition of various magnesium oxide content." International Journal of Structural and Civil Engineering Research 8(3), 210-214.
 51. Wang, K., Rizqi, D.A. & Hong-Phuc Nguyen. Skill transfer support model based on deep learning. Journal of Intelligent Manufacturing (2020). https://doi.org/10.1007/s10845-020-01606-w (SCIE, Q1)
 52. Dung Van Nguyen, Nhi Minh Ho, Khoa Dang Hoang, Truong Vinh Le, Viet Hoang Le. An investigation on treatment of groundwater with cold plasma for domestic water supply, Groundwater for sustainable development 10 (2020) 100309 (Scopus)
 53. Dung Van Nguyen, Truong Vinh Le, Sang Huyn Kim. AC breakdown channel of PPLP multi-layer insulation for HTS cable, Cryogenics 108 (2020) 103072 (SCIE, Q2)
 54. V. Dung, H.L. Huong, The Effect of Antioxidants on the Physical and Chemical Properties of Rice Oil, Corn Oil, Peanut Oil and Kraft Paper, IEEE transaction on Dielectric and Electrical Insulation (Accepted, Published in October, 2020) (SCIE Q1)
 55. Hessel, Volker, Nam Nghiep Tran, Sanaz Orandi, Mahdieh Razi Asrami, Michael Evan Goodsite, and Hung Nguyen. "Continuous‐Flow Extraction of Adjacent Metals–a Disruptive Economic Window for In‐Situ Resource Utilization of Asteroids?." Angewandte Chemie International Edition (2020).
 56. Razi Asrami, Mahdieh, Nam Nghiep Tran, Javad Saien, and Volker Hessel. "Mass transfer characterization of ionic liquid solvents for extracting phenol from aqueous phase in a micro-scale coiled flow inverter." Industrial & Engineering Chemistry Research (2020).
 57. Pho, Quoc Hue, Dusan Losic, Kostya Ostrikov, Nam Nghiep Tran, and Volker Hessel. "Perspectives on Plasma-Assisted Synthesis of N-Doped Nanoparticles as Nanopesticides for Pest Control in Crops." Reaction Chemistry & Engineering (2020).
 58. Tišma, Marina, Toma Tadić, Sandra Budžaki, Marta Ostojčić, Anita Šalić, Bruno Zelić, Nghiep Nam Tran, Yung Ngothai, and Volker Hessel. "Lipase production by solid-state cultivation of Thermomyces lanuginosus on by-products from cold-pressing oil production." Processes 7, no. 7 (2019): 465.
 59. Sarafraz, M. M., Nghiep Nam Tran, N. Pourali, E. V. Rebrov, and V. Hessel. "Thermodynamic potential of a novel plasma-assisted sustainable process for co-production of ammonia and hydrogen with liquid metals." Energy Conversion and Management 210 (2020): 112709.
 60. Šibalić, Darijo, Anita Šalić, Bruno Zelić, Nghiep Nam Tran, Volker Hessel, and Marina Tišma. "A New Spectrophotometric Assay for Measuring the Hydrolytic Activity of Lipase from Thermomyces lanuginosus: A Kinetic Modeling." ACS Sustainable Chemistry & Engineering 8, no. 12 (2020): 4818-4826.
 61. Hessel, Volker, Sarafraz, Mohammad Mohsen and Tran, Nam Nghiep. "The Resource Gateway: Microfluidics and Requirements Engineering for Sustainable Space Systems." Chemical Engineering Science (2020): 115774.
 62. Quoc- Phong Ho, The-Duong Tao, Lien Huong Huynh, Meng Jiy Wang. “Biocomposite Scaffold Preparation from Hydroxyapatite extracted from Waste Bovine Bone”. Journal of Green Processing and Synthesis (2020): 9, 37-47.
 63. Liangna Widdyaningsih, Albert Setiawan, Shella Permatasari Santoso, Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji, Sandy Budi Hartono, Yi-Hsu Ju, Phuong Lan Tran-Nguyen, Maria Yuliana, 2020. Feasibility study of nanocrystalline cellulose as adsorbent of steryl glucosides from palm-based biodiesel. Renewable Energy, 154, 99 – 106.
 64. Phuong Lan Tran-Nguyen, Lu Ki Ong, Alchris Woo Go, Yi-Hsu Ju, Artik Elisa Angkawijaya, 2020. Non-catalytic and heterogeneous acid/base-catalyzed biodiesel production: Recent and future developments. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 15, 3, 1-34.
 65. Maria Yuliana, Shella Permatasari Santoso, Felycia EdiSoetaredjo, Suryadi Ismadji, Artik ElisaAngkawijay, Wenny Irawaty, Yi-Hsu Ju, Phuong Lan Tran-Nguyen, Sandy Budi Harton, 2020. Utilization of waste capiz shell – Based catalyst for the conversion of leather tanning waste into biodiesel. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8, 104012.
 66. Maria Yuliana, Shella Permatasari Santoso, Felycia Edi Soetaredjo, Suryadi Ismadji, Aning Ayucitra, Artik Elisa Angkawijaya, Yi-Hsu Ju, Phuong Lan Tran-Nguyen, 2020. A one-pot synthesis of biodiesel from leather tanning waste using supercritical ethanol: Process optimization. Biomass and Bioenergy 142.
 67. Yanita Devi, Ignatius Ang, Felycia Edi Soetaredjo, Shella Permatasari Santoso, Wenny Irawaty, Maria Yuliana, Artik Elisa Angkawijaya, Sandy Budi Hartono, Phuong Lan Tran-Nguyen, Suryadi Ismadji, Yi-Hsu Ju, 2020. An iron–carboxylate-based metal–organic framework for Furosemide loading and release. Journal of Materials Science 55, 13785–13798.
 68. Chintya Gunarto, Yi-Hsu Ju, Jindrayani Nyoo Putro, Phuong Lan Tran-Nguyen, Felycia Edi Soetaredjo, Shella Permatasari Santoso, Aning Ayucitra, Artik Elisa Angkawijaya, and Suryadi Ismadji, 2020. Effect of a Nonionic Surfactant on the Pseudoternary Phase Diagram and Stability of Microemulsion. Journal of Chemical & Engineering Data, 65, 4024−4033.
 69. Linh , TTD, Yousef, A, Sang- Heon, L & Phan, NKP, Luu QD, 2019, ‘A Comprehensive Reverse Supply Chain Model using an Interactive Fuzzy Approach - a Case Study on the Vietnamese Electronics Industry’, Applied Mathematical Modelling Journal, vol. 76, pages 87-108.
 70. Tam, PM, Hang, D T, Linh, TTD, Duong, TTT, Dat, LQ, 2019, ‘A New Framework For Analyzing Climate Change Impacts by Vulnerability Index And Quantitative Modeling: A Case Study Of Coastal Provinces In Vietnam’, Fuzzy Economic Review, 24, Iss. 1,  pages 25-46.
 71. Linh, TTD, Yousef, A, Sang-Heon, L & Phan, NKP, Luu QD, 2019, ‘E-Waste Reverse Supply Chain: A Review and Future Perspectives’, Applied Sciences, 9, no. 23, pp. 1-28
 72. Tuyen P. Truong and Bernard Pottier, "An Approach of Concurrent Communications for Distributed Sensing Networks," Journal of Communications vol. 15, no. 4, pp. 372-378, April 2020. Doi: 10.12720/jcm.15.4.372-378
 73. Van Tai Nguyen, Xavier Pei-Chun Wong, Sin-Mao Song, Pei-Hua Tsai, Jason Shian-Ching Jang*, I-Yu Tsao , Che-Hsin Lin and Van Cuong Nguyen. Open-Cell Tizr-Based Bulk Metallic Glass Scaffolds with Excellent Biocompatibility and Suitable Mechanical Properties for Biomedical Application. Journal of Functional Biomaterials 2020, 11, 28; doi:10.3390/jfb11020028.

Hội nghị khoa học trong nước:

 1. Cao, Hoang-Long ; Tran, Thien Thang ; Nguyen, Minh Phuong ; Nguyen, Chi Ngon ; Nguyen, Hoang Dung ; Vierendeels, Lennert. / Exploring opportunities of collaborative research in healthcare robotics in Can Tho city. Poster session presented at CTUMP International Health Sciences Conference 2019, Can Tho, Viet Nam.
 2. Trần Thiện Thắng; Cao Hoàng Long; Phạm Hồng Nhân. / Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện Tâm thần Cần Thơ năm 2018-2019, Hội nghị toàn quốc, Vietnam, 2020.
 3. Quach Luyl-Da, Quach Hoang Long, Duong Trung Nghia, Nguyen Chi Ngon, “Towards machine learning approaches to identify shrimp diseases based on description,” Proc. the 12th Fundamental and Applied IT Research - FAIR'2019, Hue University, 07-08/6/2019, trang 494-501. ISBN: 978-604-913-915-4, NXB KHTN và Công Nghệ. DOI: 10.15625/vap.2019.00063 .
 4. Nguyễn Trường Thành, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh, Trịnh Công Luận. 2019. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước hồ chứa Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc VIETGEO 2019 “Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững”. Vĩnh Long, 25-26/10/2019. Trang 406-411. NXB Khoa học và Kỹ thuật. ISBN: 978-604-67-1397-5.
 5. Tran Van Ty, Trinh Cong Luan, Nguyen Tuan Anh. 2019. Prediction of salinity concentration using artificial neural networks: a case study in Soc Trang city. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc VIETGEO 2019 “Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững”. Vĩnh Long, 25-26/10/2019. Trang 429-432. NXB Khoa học và Kỹ thuật. ISBN: 978-604-67-1397-5.
 6. Tran Van Ty, Huynh Vuong Thu Minh, L.H. Boi Ngan, Dang Trong Nhan, Trinh Cong Luan.. 2019. Pumping test for determining hydrogeological parameters for groundwater flow simulation in Can Tho city, Vietnam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc VIETGEO 2019 “Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững”. Vĩnh Long, 25-26/10/2019. Trang 433-440. NXB Khoa học và Kỹ thuật. ISBN: 978-604-67-1397-5.
 7. Võ Thanh Nhàn, Trần Văn Tỷ, Trịnh Công Luận. 2019. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống đê bao vùng Bắc Vàm Nao tỉnh An Giang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc VIETGEO 2019 “Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững”. Vĩnh Long, 25-26/10/2019. Trang 276-281.  NXB Khoa học và Kỹ thuật. ISBN: 978-604-67-1397-5.

Hội nghị khoa học quốc tế:     

 1. De Gauquier, Laurens ; Brengman, Malaika ; Willems, Kim ; Cao, Hoang-Long ; Vanderborght, Bram. / Field Observations on the Strategic Placement of Retail Robots. 5th Colloquium on European Research in Retailing. Valencia, 2020.
 2. Anzalone , Salvatore Maria ; Cao, Hoang-Long ; Chetouani, Mohamed ; Dautenhahn, Kerstin. / Social robotics for neurodevelopmental disorders. 2020 International Conference on Robotics and Automation. 2020.
 3. De Gauquier, Laurens ; Brengman, Malaika ; Willems, Kim ; Cao, Hoang-Long ; Vanderborght, Bram. / Implementing a humanoid service robot to attract and convert shoppers: An observational study comparing placement strategies. Artificial Intelligence & Robotics in Service Interactions: Trends, Benefits & Challenges . 2020. pp. 4-7
 4. Khai-Thinh Nguyen, Chanh-Nghiem Nguyen, Chien-Yao Wang, Jia-Ching Wang, “Two-Phase Instance Segmentation for Whiteleg Shrimp Larvae Counting”, 2020 IEEE International Conference on Consumer Electronics, Las Vegas, NV, USA, 2020, pp. 1-3, doi: 10.1109/ICCE46568.2020.9043075.
 5. Thanh Thuong HUYNH, Motomichi KOYAMA, Yoshimasa TAKAHASHI, Shigeru HAMADA, Kaneaki TSUZAKI, Hiroshi NOGUCHI; “Characteristics of plastic deformation and strain gradient associated with hydrogen-induced delayed crack propagation in a single-crystalline Fe-Si alloy” The 4th International Symposium on Fatigue Design and Material Defects, Germany, 2020 (Web-Conference).
 6. Vo Tran Thi Bich Chau, Nguyen Nhut Tien, Nguyen Thi Le Thuy,  and Le Phan Hung. "An enhanced garment process based on Business Process Re-engineering model: A case study". International Conference on Logistics and Industrial Engineering 2019. Pp. 38-45. Ho Chi Minh City University of Technology - National University of Ho Chi Minh City, Vietnam, 30 August 2019.
 7. Vo Tran Thi Bich Chau. "Effect of Value Stream Mapping in a garment line”. International Conference on Logistics and Industrial Engineering 2019. Pp. 89-96. Ho Chi Minh City University of Technology - National University of Ho Chi Minh City, Vietnam, 30 August 2019.
 8. Amer, L. Thi Truc Doan, S. Lee, P. Nguyen Ky Phuc and D. Thi My Tran, "Optimizing a Reverse Supply Chain Model Using Fuzzy Mathematical Programming," 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Dong Hoi, Vietnam, 2019, pp. 372-378, doi: 10.1109/ICSSE.2019.8823531.
 9. Amer, M. S. B. Ong, A. Al-Zuheri, L. T. Truc Doan and D. T. My Tran, "A Systematic Framework to Integrate TRIZ Into DFSS for New Product Development," 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Dong Hoi, Vietnam, 2019, pp. 355-361, doi: 10.1109/ICSSE.2019.8823117.
 10. Dababneh, L. T. Truc Doan, Y. Amer and D. T. My Tran, "A Proposed Genetic Algorithm Approach for the Kidney Exchange Problem," 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Dong Hoi, Vietnam, 2019, pp. 383-390, doi: 10.1109/ICSSE.2019.8823123.
 11. Dung Thi My Tran, Truc-Hung Ngo, Tham Thi Tran, Ton Hien Duc Truong, Vinh Thai, “RICE EXPORT VOLUME FORECASTING IN VIET NAM USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK”, 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM) 15 – 18 December 2019 Ho Chi Minh City, Vietnam
 12. Nghia Duong-Trung, Luyl-Da Quach, Minh-Hoang Nguyen and Chi-Ngon Nguyen, “Classification of Grain Discoloration via Transfer Learning and Convolutional Neural Networks,” ICMLSC 2019 Proc. 3rd Inter. Conf. on Machine Learning and Soft Computing, 27-32, ACM New York, NY, USA ©2019, ISBN: 978-1-4503-6612-0. DOI: https://doi.org/10.1145/3310986.3310997. SCOPUS
 13. Nghia Duong-Trung, Luyl-Da Quach,  Minh-Hoang Nguyen and Chi-Ngon Nguyen, “A Combination of Transfer Learning and Deep Learning for Medicinal Plant Classification,” ICIIT '19 Proc. of the 2019 4th Inter. Conf. on Intelligent Information Technology, ISBN: 978-1-4503-6633-5, pp. 83-90, ACM New York, NY, USA ©2019. DOI: https://doi.org/10.1145/3321454.3321464. SCOPUS
 14. Quach LD., Duong-Trung N., Vu AV., Nguyen CN. (2020) Recommending the Workflow of Vietnamese Sign Language Translation via a Comparison of Several Classification Algorithms. Chapter 12, In: Nguyen LM., Phan XH., Hasida K., Tojo S. (eds) Computational Linguistics. PACLING 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1215, pp. 134-141, Springer, Singapore, ISBN: 978-981-15-6167-2, e-ISBN: 978-981-15-6168-9. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-6168-9_12 SCOPUS
 15. T. K. Cuc, N. T. Thi and N. T. L. Thuy, "A Simulation Modelling Approach for Selection of Inventory Policy in a Supply Chain," 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Dong Hoi, Vietnam, 2019, pp. 349-354, doi: 10.1109/ICSSE.2019.8823103.
 16. Tham, T.T. (2019), “Supply chain programs selection using sensitivity analysis and multi-objective linear programming model”, 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 15-18 December, 2019.
 17. Tham, T.T., Dung, T.T.M. (2019), “Application of Interpretive structural modeling for criteria selection”, 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 15-18 December, 2019.
 18. Tan Ngoc Than Cao, Van Hai Luong,  Nguyen Xuan Vu and Tran Minh Thi, “Dynamic Analysis of Multi-layer Connected Plate Resting on a Pasternak Foundation Subjected to Moving Load, ICSCEA 2019, Lecture Notes in Civil Engineering 80, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020. https://doi.org/10.1007/978-981- 15-5144-4_98. SCOPUS
 19. Nguyen Xuan Vu, Van Hai Luong, Tan Ngoc Than Cao, and Tran Minh Thi, “Analysis of the Relationship Between the Deflection Pattern of a Floating Plate Induced by Moving Load and the Material Angle by Using the Boundary Element-Moving Element Method”, ICSCEA 2019, Lecture Notes in Civil Engineering 80, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020. https://doi.org/10.1007/978-981- 15-5144-4_98. SCOPUS
 20. Nguyen Xuan Vu, Van Hai Luong, Tan Ngoc Than Cao, and Tran Minh Thi, “Hydroelastic Analysis of Floating Plates Subjected to Moving Loads in Shallow Water Condition by Using the Moving Element Method”, ICSCEA 2019, Lecture Notes in Civil Engineering 80, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020. https://doi.org/10.1007/978-981- 15-5144-4_98.
 21. Thai-Nghe Nguyen, Thanh Hung Tran and Chi Ngon Nguyen. "A Forecasting Model for Monitoring Water Quality in Aquaculture and Fisheries IoT Systems". ACOMP2020 (Accepted)
 22. Huynh A. D. Nguyen., Lanh V. Nguyen, and Ha Q.P. "IoT-enabled dependable co-located low-cost sensing for construction site monitoring." Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction. Vol. 37. IAARC Publications. Japan, 27-29th October 2020. (accepted)
 23. Kim Phung, P.T., Thi, N.T., Kim Cuc, V.T. (2020). A study on urban traffic congestion using simulation model, International Conference on Green Technology and Sustainable Development (Accepted)
 24. Thi, N.T (2020), Kim Phung, P.T., Tham, T.T (2020). Optimizing warehouse storage location assignment under demand uncertainty, International Conference on Green Technology and Sustainable Development (Accepted)
 25. Nguyen Cao Qui and Tran Nhut Khai Hoan. April 2020. A Fast Yield Estimation Approach Considering Foundry Variation for Analog Design. In Proceedings of the 3rd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering (ICECC 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 54–57. DOI:https://doi.org/10.1145/3396730.3396733
 26. Yousef, A , Simranjeet singh, Linh , TTD, 2020 ‘ The Need for Partial Soft Body Robots- A Literature Review’, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 715, Number 1, pp. 1-8.
 27. Truong T.P., Le T.H., Duong B.T. (2020) Cellular Automata Approach for Optimizing Radio Coverage: A Case Study on Archipelago Surveillance. In: Solanki V., Hoang M., Lu Z., Pattnaik P. (eds) Intelligent Computing in Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1125. Springer, Singapore
 28. Tuyen Phong Truong, Toan Hai Le, Tram Thi Nguyen (2020). A reconfigurable hardware platform for low-power wide-area wireless sensor networks. J. Phys.: Conf. Ser. 1432 12068
 29. Tuyen Phong Truong and Toan Hai Le. 2020. A Distributed Directed Breadth-First Search Algorithm Based on Message-Passing Model for Efficient Line-of-Sight Computation. In Proceedings of the 2020 9th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 74–78. DOI:https://doi.org/10.1145/3384544.3384570
 30. Tuyen Phong Truong and Toan Hai Le. 2020. Modeling and Simulating Concurrent Communications of Distributed Sensing Networks. In Proceedings of the 2020 9th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 253–257. DOI:https://doi.org/10.1145/3384544.3384545
 31. Tuyen Phong Truong, A Support Tool for Rapid Deployment of Large Scale Distributed Sensing Systems, ICECC 2020 The 3rd International Conference on Electronics, Communications and Control

 

Số lượt truy cập

2791072
Hôm nay
2319

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn