A. Sách

  1. Đoàn Văn Hồng Thiện, Trương Chí Thành, Trần Nam Nghiệp, 2013. Kỹ thuật phản ứng. NXB Đại học Cần Thơ. 110 trang.

  2. Trương Chí Thành, Đoàn Văn Hồng Thiện, Trần Nam Nghiệp, Hồ Quốc Phong, Huỳnh Liên Hương, Nguyễn Thị Bích Thuyền, Nguyễn Minh Trí, 2013. Thực tập Quá trình & thiết bị Công nghệ hóa học. NXB Đại học Cần Thơ. 120 trang.

 B. Tạp chí quốc tế

 

[1]. Vu Thanh Phuong, Patrizia Cinelli, Andrea Lazzeri, 2013.  "New PLA copolymer for packaging films".  Bioplastic Magazine- Volume 8, Issue 6, page 28-29.

 

[2]. Mohammad Kazem Fehri, Patrizia Cinellia, Vu Thanh Phuong, Irene Anguillesi, Sara Salvadori, Monia Montorsi, Consuelo Mugoni, Stefano Fiori, Andrea Lazzeri, 2013.  "New heat-resistance for PLA blends ".  Bioplastic Magazine. Volume 8, Issue 6, page 26-27.

 

[3]. Md. Arifur Rahman, Diego De Santis, Gloria Spagnoli, Giorgio Ramorino, Maurizio Penco, Thanh Vu Phuong , Andrea Lazzeri, 2013.  “Biocomposites Based on Lignin and Plasticized Poly (L-lactic Acid)”. Journal Applied of Polymer Science, Volume 129, pages 202-214

 

[4]. Andrea Lazzeri, Vu Thanh Phuong, Patrizia Cinelli, 2013. "Copolymers based on reactive polyesters and plasticisers for the manufacture of transparent, biodegradable packaging film".  International Application Patent PTC - WO2013/164743.

 

[5]. Ebubekir AVCI, Chanh-Nghiem Nguyen, Kenichi Ohara, Yasushi Mae, and Tatsuo Arai, 2013. “Analysis and Suppression of Residual Vibration in Microhand for High-Speed Single-Cell Manipulation”. International Journal of Mechatronics and Automation, Vol. 3, No. 2, pp. 110-117.

 

[6]. Chanh-Nghiem Nguyen, Kenichi Ohara, Yasushi Mae, and Tatsuo Arai, 2013. “High-Speed Focusing and Tracking of Multisized Microbiological Objects,” Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 25, No. 1, pp. 115-124.

 

[7].  Swary Fransiska, Ming Hua Ho, Chung Hsing Li, Jia Lin Shih, Sheng Wen Hsiao, Doan Van Hong Thien, 2013. “To enhance protein production from osteoblasts by using micro-patterned surfaces”. Biochemical Engineering Journal, Vol. 78, pp. 120–127.

 

[8]. Doan Van Hong Thien, Sheng-Wen Hsiao, and Ming-Hua Ho, 2013. “Removal Copper (II) Ions in Aqueous Solution Using Electrosprayed Chitosan Nanoparticles”. Journal Advance Science Letters. Vol. 19, pp. 656 – 659.

 

[9]. Doan Van Hong Thien, Sheng-Wen Hsiao, and Ming-Hua Ho, 2013. “Preparation of Electrospun CS/Hydroxyapatite Nanofibers for Cell Behaviors”. Journal of Materials Science, Vol. 48, issue 4, pp. 1640-1645.

 

[10]. Quoc Bao Truong,  Van Huy Pham and Byung Ryong Lee, 2013. “New vehicle detection algorithm using symmetry search and GA-based SVM,” International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Vol.27, No.2, pp. 1-28.

 

[11]. Quoc Bao Truong,  and Byung Ryong Lee, 2013. “Automatic Multi-thresholds Selection for Image Segmentation based on Evolutionary Approach”, International Journal of Control, Automation and Systems, Vol.11, No.4, pp.834-844.

 

[12]. Dan-Thuy Van-Pham, Qui Tran-Cong-Miyata, 2013. “Phase separation kinetics and morphology induced by photopolymerization of 2-hydroxyehyl methacrylate (HEMA) in poly(ethyl acrylate)/HEMA mixtures”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, 4, p. 015003.

 

C. Tạp chí quốc gia

 

[1]. Nguyễn Đăng Khoa, Vũ Phan Tú, 2013. “ Mô phỏng điện áp quá độ sét trong hệ thống nối đất bằng phương pháp RBF-Sai phân hữu hạn miền thời gian”. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 92, trang 1-7.

 

[2]. Nguyễn Chánh Nghiệm, 2013. “Ứng Dụng Hệ thống Tạo Ảnh Toàn Nét Trong Tự Động Hóa Thao Tác Vật Thể Vi Mô”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 26, pp. 61-70.

 

[3]. Cao Lưu Ngọc Hạnh, 2013. “Phương pháp gia công tấm MAT xơ dừa có và không có chất kết dính để khảo sát khả năng gia cường cho vật liệu composite nền nhựa nhiệt dẻo”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 25, pp. 103-108.

 

[4].  Võ Ngọc Lợi, Lương Vinh Quốc Danh, 2013. "Thiết kế anten vi dải phân cực tròn cho ứng dụng WLAN dải tần 2,4 GHz". Tạp chí Khoa  học Đại học Cần Thơ, số 26, trang 97-104.

 

[5].  Đặng Vũ Minh Dũng, Đoàn Quốc Nam, và Lương Vinh Quốc Danh, 2013. "Thiết kế hệ thống thanh toán các dịch vụ công cộng ứng dụng công nghệ RFID và NFC". Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số Chuyên đề Công nghệ Thông tin, trang 28-38.

 

[6]. Nguyễn Thế Võ Tòng, Nguyễn Quang Long, Đoàn Văn Hồng Thiện, 2013.  “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển hóa n -hexan thành propylen trên vật liệu zsm-11”. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, phần A, Tập 26, trang 24-29.

 

[7]. Trương Quốc Bảo, 2013. “Giải thuật đơn giản để phát hiện làn đường và điều khiển lái cho ôtô tự hành”. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số Chuyên đề Công nghệ Thông tin, trang 134-142.

 

[8]. Trương Quốc Bảo, Võ Văn Phúc, 2013. “Giải thuật mới cho bài toán định vị và nhận dạng biển số xe ôtô”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 27, trang 44-55.

 

[9]. Đào Minh Trung, “Phối hợp các tổ máy phát nhiệt điện”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 26, trang 44-52, 2013.

 

[10]. Lâm Thành Hiệp và Nguyễn Chí Ngôn, 2013. “Nhận dạng mô hình hệ ổn định lưu lượng”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 27a, trang 12-17 (ISSN: 1859-2333).

 

[11]. Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Chí Ngôn, 2013. “Nhận dạng hệ điều khiển mực chất lỏng”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 27a, Trang 37-43 (ISSN: 1859-2333).

 

[12]. Phan Thị Diễm Hương và Nguyễn Chí Ngôn, 2013. “Điều khiển mờ hệ ổn định nhiệt độ RT040”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. 27a, Trang 18-24 (ISSN: 1859-2333).

 

[13]. Trần Bá Duy và Nguyễn Chí Ngôn, 2013. “Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang ngôn ngữ ”.Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, ĐH Đà Nẵng ,Số 1(62), trang 47-53.  ISSN: 1859-1531

 

[14]. Phạm Sơn Hà, Trần Thanh Hùng, 2013. “Khắc phục tiếng hú trong hệ thống tang âm sử dụng phương pháp dịch chuyển tần số”.  Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 27, NXB Đại học Cần Thơ, trang 31-36 (ISSN: 1859-2333).

 

[15]. Đoàn Thị Trúc Linh, Nguyễn Văn Cương, 2013 “ Một số phương pháp giảng dạy tiên tiến áp dụng cho sinh viên ngành lỹ thuật”. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, Số 26C, trang 50-58

 

D. Hội nghị quốc gia

 

[1]. Nguyễn Chánh NghiệmNguyễn Chí Ngôn, Kenichi Ohara, Tatsuo Arai. “Giải thuật lấy nét vật thể vi mô tốc độ cao”. Kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc Lần 2 về Điều khiển và Tự động hóa 2013, Đà Nẵng, pp. 588-596, Nov. 22-23 2013. (ISBN: 978-604-911-517-2).

 

[2]. Võ Minh Trí, “Phân tích phi tuyến cơ bắp nhân tạp khí nén bằng phương pháp kích thích sóng đa sin có chọn lọc”, Kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc Lần 2 về Điều khiển và Tự động hóa 2013, Đà Nẵng, pp. ?-?, Nov. 22-23, 2013. (ISBN: 978-604-911-517-2)

 

[3]. Cao Lưu Ngọc Hạnh, Lê Hoài Phúc, Trần Thùy Gương. “Sử dụng Glutaraldehyde để cải thiện cơ tính và giảm độ hút nước của polymer phân hủy sinh học từ Polyvinyl Alcohol và tinh bột sắn”. Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ, pp. 25-33, 2013.

 

[4]. Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Văn Khanh, Võ Duy Tín, và Võ Minh Trí. "Hệ thống quản lý tự động ghi nhận tình trạng sử dụng thiết bị điện qua mạng cục bộ". Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2013, NXB Đại học Cần Thơ, trang 74-81, ngày 01/11/2013.

 

[5]. Trương Quốc Bảo, Quách Tuấn Văn. “Sử dụng phưong pháp phân tích màu sắc và hình dáng ước lựợng vị trí quả cà chua chín trên cây”. Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ, pp. 76-83, 2013

 

[6].  Quách Tuấn Văn, Trương Quốc Bảo.“Phát triển thuật toán xử lý ảnh để nhận dạng và định vị quả cà chua chín trên cây”. Kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc Lần 2 về Điều khiển và Tự động hóa 2013, Đà Nẵng, pp. 359-366, Nov. 22-23, 2013. (ISBN: 978-604-911-517-2).

 

[7].  Lương Thế Anh, Nguyễn Thái Nghevà Nguyễn Chí Ngôn, “Bước đầu xây dựng hệ thống hỗ trợ khuyến nông qua mạng thông tin di động”, Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2013, NXB Đại học Cần Thơ, trang 108-107, ngày 01/11/2013.

 

[8]. Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, và Trần Trung Tính, “Phương pháp giản đồ hệ số trong điều khiển vị trí xy lanh khí nén”, Kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc Lần 2 về Điều khiển và Tự động hóa 2013, pp. xxx-xxx, Đà Nẵng, Nov. 22-23, 2013. (ISBN: 978-604-911-517-2).

 

[9]. Nguyễn Thị Lệ Thủy, “Nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở họat động (ABC) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ, pp. 206-211, 2013

 

E. Hội nghị quốc tế

 

[1]. Vu Thanh Phuong, Irene Anguillesi, Patrizia Cinelli, StevenVerstichel, Andrea                             Lazzeri. "Cellulose diacetate blends: Effect of plasticizers on mechanical properties and           biodegradability". 4th International Conference on Biodegradable and Biobased Polymers (BIOPOL-2013),  Roma, Italy, 1-4/10/2013.

 

[2]. Patrizia Cinelli, Vu Thanh Phuong, Jacopo Bernardin, Irene Anguillesi , Maria Beatrice Coltelli, Andrea Lazzeri. "Sustainable technologies for the production of Biodegradable materials based on natural Chitin-nanofibrils derived by waste of fish industry, to produce food grade packaging. The project n-Chitopack". 4th International Conference on Biodegradable and Biobased Polymers (BIOPOL-2013), Roma, Italy, 1-4/10/2013.

 

[3]. Vu Thanh Phuong, Andrea Lazzeri. "Measurement of interfacial shear strength and interface interaction in nanofiller and natural fiberreinforced polymer composites". Eurofillers 2013,  Bratislava, Slovakia, 28-31/08/2013.

 

[4]. Vu Thanh Phuong, Andrea Lazzeri. "Dependence of the Pukanszky’s interactio parameter B on the interface shear strength (IFSS) of nanofiller- and short fiber- reinforced polymer composites". 4th Workshop green chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, Pisa, Italia, 4-6/09/2013.

 

[5]. Vu Thanh Phuong, Patrizia Cinelli, Andrea Lazzari. "Biocomposites Based on Poly(lacticacid)-graft-Polycarbonate bisphenol A Copolymers and Regenerated Cellulose Microfibers". 4th Workshop green chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, Pisa, Italia, 4-6/09/3013.

 

[6].  Patrizia Cinelli, Giuseppe Farris, Andrea Lazzeri, Irene Anguillesi, Vu Thanh Phuong, Sara Salvadori, Elodie Bugnicourt. "Oli-Pha Compound of Polyhydroxybutyrate and Plasticizers". 4th Workshop green chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, Pisa, Italia, 4-6/09/2013.

 

[7].  Mohammad Kazem Fehri, Patrizia Cinelli, Vu Thanh  Phuong, Irene Anguillesi, Sara Salvadori, Monia Montorsi, Consuelo Mugoni, Andrea Lazzeri. "Innovative blends (PLLA/Plasticizers/PDLA/LAK) to improve film properties of pure PLLA. 4th Workshop green chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, Pisa, Italia, 4-6/09/2013.

 

[8]. Ebubekir Avci, Chanh-Nghiem Nguyen, Kenichi Ohara, Masaru Kojima, Yasushi Mae, and Tatsuo Arai, “Towards High-Speed Automated Micromanipulation”, The 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation,  Karlsruhe, Germany, pp. 1710-1715, May 6-10 2013.

 

[9]. Luong Vinh Quoc Danh, Vo Duy Tin, "Implementation of a Remote Telecommunications Laboratory to Improve the Quality of Engineering Education at Cantho University". The 1st Vietnam Engineering Education Conference: Transforming Boundaries through Innovation and Partnerships, Cantho City, March 19-20th 2013.

 

[10].  Luong Vinh Quoc Danh, Vo Duy Tin, Nguyen Cao Qui, "Implementation of a Remote Telecommunications Laboratory Using Emona-DATEx Trainer at Cantho University". The 2nd International Engineering and Technology Education Conference, Ho Chi Minh City, 3-6 Nov 2013.

 

[11].  Luong Vinh Quoc Danh, Vo Ngoc Loi, "A Dual-Polarized Microstrip Patch Antenna With V-Shaped Slot for 2.4 GHz WLAN Applications". 2013 International  Symposium on Electrical-Electronics Engineering,  Ho Chi Minh City, pp. 108-112, Nov. 1st, 2013.

 

[12].  Tran Q Dat, Lyubov A Kurkalova, Manuel R. Reyes, Dan Line, Greg Hoyt, Deanna Osmond, Le N Kieu, Josh Edgell. “Cost-Effectiveness Analysis of Agricultural Pollution Reduction at the Farm Scale Using APEX”, ASABE 2013, Kansas, 2013.

 

[13].  M. Williams, T.Q. Dat, D.I.A. Edralin, L.N. Kieu, Dr. M.R. Reyes, Dr. O. Yeboah, L. Hok. Natuculture. “The Benefits of Practicing Conservation Agriculture in Urban Landscapes”. 17th Biennial Research Symposium, Florida, 2013.

 

[14].   Minh Luan Nguyen, Vic Ciesielski, Andy Song. “Rice Leaf Detection with Genetic Programming”. 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation, Cancún, México, June 20-23.

 

[15].   Ty, T.V. “Water resources assessment under multiple impacts: A case study in the Srepok River basin, Vietnam – Cambodia”. International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on the Integrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability, Taipei, Taiwan, October 2013.

 

[16].    Khoi, D.N., and Ty, T.V. “Hydrological responses future climate and land-use changes in the Srepok watershed, Vietnam”. Regional Workshop on WATER and ENERGY, Hanoi, Vietnam, May 2013.

 

[17].   Ty, T.V. “Assessment of drought severity under climate change impact: A case study in the Srepok river basin, Central Highlands of Vietnam”. Expert seminar on WATER ISSUES IN MEGACITIES, Ho Chi Minh, Vietnam, March 2013.

 

[18]. Ty, T.V., Trieu, T.T. “Impact assessment of upstream development on downstream flow regimes and local livelihoods: Preliminary results of a case study in the Srepok river basin, Central Highlands of Vietnam”. Mekong Environmental Symposium, Ho Chi Minh, Vietnam, 5-7 March 2013.

 

[19].  Truong Quoc Bao. “New Lane Detection and Steering Control Algorithm for Automomous Guided Vehicles”. The International Joint Symposium between CTU and NTUST, Cantho, Vietnam, October 2013.

[20]. Dan-Thuy Van-Pham, Qui Tran-Cong-Miyata. “Coconut-fiber Reinforced  Polymer Composites Designed by Reaction-Induced Phase Separation”. The 62nd the Society of Polymer Science, Japan (SPSJ) Annual Meeting, Kyoto, pp. 101-106, May 29 – 31 2013.

[21].  Dan-Thuy Van-Pham, Qui Tran-Cong-Miyata. “Natural Fiber Reinforced Composites – Morphology Controlled by Light-Induced Phase Separation”. The 6th International Workshop on Advanced Materials Science And Nanotechnology IWAMSN2012, Ha Long, Vietnam, p. 221,  October 30 - November 02 2012.

 

[22].  Nguyen Chanh Nghiem, Kenichi Ohara, Tatsuo Arai. “From Real-Time to High-Speed 3D Microsensing Using Machine Vision for Automated Manipulation of Microobjects”. The International Joint Symposium on Advanced Science and Technology between CTU and NTUST, Can Tho, Vietnam, p. 31- 32, Oct. 28-29, 2013.

 

[23]. Huu-Cuong Nguyen, Eunju Oh, Byung-Ryong Lee. “Surface Reconstruction from Multi-view Datasets Using Stereo Camera and Rotatable Mechanism”. 17th International Conference on Mechatronics Technology, Jeju Island, Korea, October 2013.

 

[24]. Phuoc-Sang Huynh, Ying-Yu Tzou. “Comparison and FPGA Implementation of Typical Three-Phase Carrier-Based PWM Methods”. Taiwan Power Electronics Conference 2013, Tainan, Taiwan, pp. 1004-1009, November 2013.

 

[25]. Tran Thi My Dung, Doan Thi Truc Linh, Nguyen Thi Le Thuy. “A Literature Review of Analytic Hierarchy Process Applications in Operations Management”. The 2013 International Conference on Industrial Systems Engineering & Logistics, Ho Chi Minh City University of Technology, pp. 81-90, October 2013.

 

[26]. Nguyen Thi Le Thuy, Doan Thi Truc Linh, Tran Thi My Dung. “An Integrated Sustainability Approach to Network Distribution Model in Supply Chain Management”. Proceeding of the 2013 International Conference on Industrial Systems Engineering & Logistics, Ho Chi Minh City University of Technology, pp. 20-28, October 2013.

 

[27]. Doan Thi Truc Linh, Shou Yan Chou , Nguyen Thi Le Thuy, Tran Thi My Dung. "A Reverse Logistic Cost Minimization Model for The Treatment WEEE”. Proceeding of the 2013 International Conference on Industrial Systems Engineering & Logistics, Ho Chi Minh City University of Technology, pp. 6-14, October 2013.

 

[28]. Nguyen Van Son, Pennung Wanitchai “Wind-Induced Responses of Real High-Rise Buildings with Complex Configuration and Vibration Mode Shapes”. The International Joint Symposium on Advanced Science and Technology between CTU and NTUST, Can Tho, Vietnam, p. 42-43, Oct. 28-29 2013.

 

[29]. Dan-Thuy Van-Pham “Characterization of Deformation Process Driven by Photo-Crosslink Reaction Using Mach-Zehnder Interferometry”. The International Joint Symposium on Advanced Science and Technology between CTU and NTUST, Can Tho, Vietnam, p. 90-91, Oct 28-29 2013.

 

[30]. Tran Trang Nhat, Abdul Aziz Chik, Mohd Rosli Hainin. “The relationship of bitumen content, aggregate surface area, and extraction time using asphalt ignition furnace”. The international joint symposium between Can Tho University (CTU) and National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) on Advanced Science and Technology, Can Tho, Vietnam, pp. 56-61, October 28 – 29 2013.

 

[31]. Nguyen Van Tam, Frank De Troyer. “Deriving Housing Preferences from advertising on the web for improving decision making by Economic and Social actors”RC43 conference 2013: At home in the housing market,  Amsterdam University, July 10-12 2013.

 

[32]. Ho Van Thang. “Investigation the Confining Effects of Soil Reinforced in Large - Scale Triaxial Tests”. The international joint symposium between Can Tho University (CTU) and National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) on Advanced Science and Technology, Can Tho, Vietnam, pp: 46-50, October 28 – 29 2013.

 

[33]. Ho Van Thang. “Mechanical Properties of Dense Gravel under Low Confining Pressure in Large - Scale Triaxial Tests”. The international joint symposium between Can Tho University (CTU) and National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) on Advanced Science and Technology, Can Tho, Vietnam, pp. 51-55, October 28 – 29 2013.

Số lượt truy cập

2791054
Hôm nay
2301

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn