Các ngành XD CTT, XDDDCN và XDCĐ)

Thời gian Công việc Người thực hiện Ghi chú
20/11/2017 –05/12/2017 Sinh viên đăng ký thực hiện LVTN và tên đề tài (Online, Đợt 1) Sinh viên, GVHD, BM.KTXD - Việc đăng ký được thực hiện trên website của BM.KTXD.- SV cần xem xét trước điều kiện được làm LVTN  và TLTN đã công bố của Trường, 
nếu xét thấy đủ điều kiện thì đăng ký, có thể tham khảo ý kiến của CVHT hoặc BCN BM.KTXD
20/12/2017 – 06/01/2018 Điều chỉnh đăng ký và đăng ký bổ sung (Online, Đợt 2)
06/12/2017 – 19/12/201722/12/2017 – 07/01/201808/01/2018  Xét điều kiện được làm LVTN và TLTN.Công bố DS thực hiện LVTN và TLTN (đợt 1)Công bố DS thực hiện LVTN và TLTN (đợt 2) CVHT,BCN Bộ Môn KTXD  
15/01/2018 – 27/01/2018 Cập nhật chính thức tên công trình và hướng thực hiện LVTN & TLTN(Online,site BM KTXD) Sinh viên, GVHD, BM.KTXD  
01/01/2018 – 10/02/2018(06 tuần) Thời gian thực hiện LVTN và TLTN Sinh viên, GVHD Thực hiện theo đúng đề cương và đảm bảo thời gian sửa bài của GVHD; GVHD cần kiểm 
tra tiến độ thực hiện LVTN và TLTN của SV, kịp thời báo cáo cho BCN BM những trường hợp không tham gia sửa bài
12/02/2018 – 25/02/2018(02 tuần) Nghỉ Tết Nguyên Đán
26/02/2018 – 29/04/2018(10 tuần) Thời gian thực hiện LVTN và TLTN Sinh viên, GVHD
01/05/2018 – 06/05/2018 (01 tuần) Hoàn thành LV và TLTN(Thời gian dự trữ)BM công bố danh sách GVPB Sinh viên, GVHDBM.KTXD Xem qui định về trình bày LVTN và TLTN của BM
07/05/2018 –13/05/2018(01 tuần) GVPB chấm LVTN và TLTN Sinh viên, GVPB, BM.KTXD SV trình LV (thuyết minh và bản vẽ) cho GVHD xem và ký tên, photo thuyết minh ra 2 bản,
chuyển bản chính (kể cả bản vẽ) cho GVPB đọc trước, 2 bản photo chuyển cho 2 GV trong HĐ bảo vệ trong buổi bảo vệ.(Đối với tiểu luận không cần photo)

Tin tức - Thông báo

Số lượt truy cập

125163
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
23
395
114
125163

Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT : 0710.3872131
Quản trị website: tranvuan@ctu.edu.vn.