• Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng K44 sẽ sinh hoạt vào lúc 5h chiều, thứ Ba, 18/9/2018 tại phòng 107/C1
  • Tất cả các Thầy Cô CVHT và BCN bộ môn tham dự.

Stt

  Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ
Lớp: Kỹ thuật xây dựng công trình - CVHT: Nguyễn Anh Duy
1019 1 B1800150 Trần Kỳ Anh  TN18T7A1 29/06/1999   
1020 2 B1800151 Trương Thị Kim Quyên  TN18T7A1 23/11/1999 
1021 3 B1807032 Dương Trường An  TN18T7A1 16/10/2000   
1022 4 B1807038 Ngô Mai Gia Bảo  TN18T7A1 08/06/2000   
1023 5 B1807039 Nguyễn Quốc Bảo  TN18T7A1 17/05/2000   
1024 6 B1807040 Trần Hoài Bảo  TN18T7A1 11/10/2000   
1025 7 B1807041 Lê Hữu Bằng  TN18T7A1 20/05/2000   
1026 8 B1807042 Trần Kha Bel  TN18T7A1 12/12/2000   
1027 9 B1807043 Huỳnh Phước Bửu  TN18T7A1 22/04/2000   
1028 10 B1807046 Lê Dương Thành Công  TN18T7A1 06/06/2000   
1029 11 B1807047 Nguyễn Hoàng Cơ  TN18T7A1 02/06/2000   
1030 12 B1807049 Đặng Hoàng Duy  TN18T7A1 18/07/2000   
1031 13 B1807050 Huỳnh Văn Duy  TN18T7A1 05/02/2000   
1032 14 B1807053 Tiêu Khánh Duy  TN18T7A1 29/02/2000   
1033 15 B1807054 Trần Văn Duy  TN18T7A1 27/07/2000   
1034 16 B1807058 Nguyễn Minh Đạt  TN18T7A1 23/05/2000   
1035 17 B1807063 Trần Hải Đăng  TN18T7A1 00/00/2000   
1036 18 B1807066 Trần Minh Đương  TN18T7A1 01/06/1997   
1037 19 B1807068 Nguyễn Khổng Hoàng Gia  TN18T7A1 29/01/2000   
1038 20 B1807069 Nguyễn Thanh Giang  TN18T7A1 20/05/2000   
1039 21 B1807070 Danh Giàu  TN18T7A1 08/03/1990   
1040 22 B1807079 Trần Thái Học  TN18T7A1 19/11/2000   
1041 23 B1807086 Phan Hiền Huynh  TN18T7A1 18/07/2000   
1042 24 B1807091 Nguyễn Bảo Kha  TN18T7A1 19/10/2000   
1043 25 B1807095 Lương Quốc Khang  TN18T7A1 18/08/2000   
1044 26 B1807096 Nguyễn Châu Khang  TN18T7A1 25/02/2000   
1045 27 B1807099 Châu Nhựt Khánh  TN18T7A1 20/11/2000   
1046 28 B1807100 Nguyễn Việt Khải  TN18T7A1 23/01/2000   
1047 29 B1807101 Đỗ Cao Khen  TN18T7A1 15/04/2000   
1048 30 B1807106 Đoàn Khuê  TN18T7A1 01/06/2000   
1049 31 B1807108 Phạm Hiếu Kiên  TN18T7A1 21/09/1999   
1050 32 B1807111 Võ Tuấn Kiệt  TN18T7A1 28/02/2000   
1051 33 B1807112 Lê Hoàng Lâm  TN18T7A1 30/11/2000   
1052 34 B1807113 Nguyễn Hoàng Lân  TN18T7A1 09/02/2000   
1053 35 B1807115 Lâm Chí Linh  TN18T7A1 05/04/2000   
1054 36 B1807117 Nguyễn Hoàng Duy Linh  TN18T7A1 19/09/2000   
1055 37 B1807119 Trần Chí Linh  TN18T7A1 31/12/2000   
1056 38 B1807120 Trần Nhựt Lĩnh  TN18T7A1 26/01/2000   
1057 39 B1807126 Trương Phước Lộc  TN18T7A1 26/12/2000   
1058 40 B1807128 Nguyễn Minh Luân  TN18T7A1 19/05/2000   
1059 41 B1807129 Nguyễn Văn Luận  TN18T7A1 08/03/2000   
1060 42 B1807139 Trần Thanh Nghĩa  TN18T7A1 20/06/2000   
1061 43 B1807142 Phạm Dương Ngôi  TN18T7A1 04/07/2000   
1062 44 B1807143 Thái Trung Nguyên  TN18T7A1 27/01/2000   
1063 45 B1807148 Phạm Minh Nhật  TN18T7A1 15/05/2000   
1064 46 B1807151 Danh Minh Nhựt  TN18T7A1 13/02/2000   
1065 47 B1807154 Nguyễn Đức Phát  TN18T7A1 21/12/2000   
1066 48 B1807157 Trần Hoài Phong  TN18T7A1 14/11/2000   
1067 49 B1807160 Lý Hoàng Phúc  TN18T7A1 15/11/2000   
1068 50 B1807162 Hồng Quang Phương  TN18T7A1 04/08/2000   
1069 51 B1807164 Lê Thanh Quân  TN18T7A1 03/12/2000   
1070 52 B1807165 Tiêu Quốc Qui  TN18T7A1 13/07/2000   
1071 53 B1807166 Trần Khắc Quy  TN18T7A1 15/08/2000   
1072 54 B1807167 Nguyễn Tú Quyên  TN18T7A1 26/09/2000 
1073 55 B1807170 Vũ Hoàng Sang  TN18T7A1 07/09/2000   
1074 56 B1807171 Trương Quốc Sĩ  TN18T7A1 29/02/2000   
1075 57 B1807174 Võ Thành Tâm  TN18T7A1 01/11/2000   
1076 58 B1807175 Nguyễn Nhật Thanh  TN18T7A1 07/12/2000   
1077 59 B1807176 Dương Thuận Thành  TN18T7A1 23/02/2000   
1078 60 B1807177 Phan Văn Thành  TN18T7A1 01/01/1999   
1079 61 B1807179 Trần Quốc Thắng  TN18T7A1 21/03/2000   
1080 62 B1807181 Nguyễn Duy Thiện  TN18T7A1 24/03/2000   
1081 63 B1807182 Phan Chí Thiện  TN18T7A1 10/03/2000   
1082 64 B1807189 Bùi Trần Ái Lệ Anh Thư  TN18T7A1 31/08/2000 
1083 65 B1807190 Nguyễn Văn Thức  TN18T7A1 13/05/2000   
1084 66 B1807192 Lê Quốc Tinh  TN18T7A1 29/07/1999   
1085 67 B1807193 Nguyễn Huỳnh Trí Tín  TN18T7A1 26/10/2000   
1086 68 B1807194 Trương Trọng Tín  TN18T7A1 25/03/2000   
1087 69 B1807196 Trần Phương Toán  TN18T7A1 01/05/2000   
1088 70 B1807197 Hồ Huy Toàn  TN18T7A1 26/05/2000   
1089 71 B1807201 Dương Thành Trung  TN18T7A1 27/09/2000   
1090 72 B1807202 Lê Trí Trung  TN18T7A1 25/09/2000   
1091 73 B1807205 Nguyễn Hoàng Tuấn  TN18T7A1 21/02/2000   
1092 74 B1807207 Nguyễn Chung Thuận Tứ  TN18T7A1 04/01/2000   
1093 75 B1807210 Nguyễn Quang Vinh  TN18T7A1 28/05/2000   
1094 76 B1807211 Trần Phú Vinh  TN18T7A1 05/10/2000   
1095 77 B1807212 Nguyễn Hoàng Vĩ  TN18T7A1 06/11/2000   
Lớp: Kỹ thuật xây dựng công trình - CVHT: Lê Nông
1096 1 B1800152 Đỗ Hoàng Giang  TN18T7A2 20/07/1999   
1097 2 B1807218 Huỳnh Văn Tuấn Anh  TN18T7A2 29/08/2000   
1098 3 B1807221 Châu Quốc Bảo  TN18T7A2 31/10/2000   
1099 4 B1807222 Nguyễn Hoàng Gia Bảo  TN18T7A2 08/08/2000   
1100 5 B1807226 Lê Chí Bình  TN18T7A2 26/12/2000   
1101 6 B1807228 Ngô Thị Chi  TN18T7A2 29/02/2000 
1102 7 B1807238 Đồng Lê Mỹ Duyên  TN18T7A2 27/10/2000 
1103 8 B1807239 Nguyễn Tiếng Dũng  TN18T7A2 02/01/2000   
1104 9 B1807248 Trần Trung Đoàn  TN18T7A2 21/10/2000   
1105 10 B1807249 Nguyễn Phương Đông  TN18T7A2 06/03/2000   
1106 11 B1807250 Đinh Huỳnh Đức  TN18T7A2 22/02/2000   
1107 12 B1807251 Nguyễn Văn Ghi  TN18T7A2 29/01/1999   
1108 13 B1807253 Trình Trường Giang  TN18T7A2 05/01/2000   
1109 14 B1807255 Lê Nhựt Hào  TN18T7A2 06/06/2000   
1110 15 B1807259 La Quốc Hiệp  TN18T7A2 02/03/2000   
1111 16 B1807260 Lưu Bá Hiền  TN18T7A2 29/11/2000   
1112 17 B1807268 Trần Quốc Huy  TN18T7A2 22/10/2000   
1113 18 B1807269 Trương Hoàng Huy  TN18T7A2 12/05/2000   
1114 19 B1807270 Hồ Thị Như Huỳnh  TN18T7A2 02/11/2000 
1115 20 B1807273 Lý Thanh Hưng  TN18T7A2 15/04/2000   
1116 21 B1807274 Lê Việt Kha  TN18T7A2 11/04/2000   
1117 22 B1807279 Nguyễn Bùi Phúc Khang  TN18T7A2 22/10/2000   
1118 23 B1807281 Trần Duy Khang  TN18T7A2 08/10/2000   
1119 24 B1807282 Lê Duy Khanh  TN18T7A2 23/05/2000   
1120 25 B1807283 Tô Quốc Khánh  TN18T7A2 02/09/2000   
1121 26 B1807284 Phan Văn Khải  TN18T7A2 12/09/2000   
1122 27 B1807285 Đinh Đăng Khoa  TN18T7A2 22/03/2000   
1123 28 B1807288 Trần Tuấn Khoa  TN18T7A2 24/02/2000   
1124 29 B1807289 Nguyễn Ngọc Khôi  TN18T7A2 02/06/2000   
1125 30 B1807294 Trần Tuấn Kiệt  TN18T7A2 31/10/2000   
1126 31 B1807296 Phạm Đức Lâm  TN18T7A2 24/03/2000   
1127 32 B1807297 Nguyễn Châu Lên  TN18T7A2 15/02/1999   
1128 33 B1807300 Nguyễn Chí Linh  TN18T7A2 01/01/1999   
1129 34 B1807303 Trương Nguyễn Hoàng Nhật Linh  TN18T7A2 12/03/2000   
1130 35 B1807304 Huỳnh Long  TN18T7A2 09/09/2000   
1131 36 B1807306 Nguyễn Phúc Bảo Long  TN18T7A2 07/11/2000   
1132 37 B1807308 Nguyễn Tấn Lộc  TN18T7A2 17/10/2000   
1133 38 B1807309 Thạch Tấn Lộc  TN18T7A2 09/12/2000   
1134 39 B1807310 Đỗ Tấn Lợi  TN18T7A2 11/10/2000   
1135 40 B1807313 Trần Quốc Luận  TN18T7A2 31/03/2000   
1136 41 B1807319 Võ Quang Minh  TN18T7A2 15/03/2000   
1137 42 B1807322 Nguyễn Trần Hiếu Nghĩa  TN18T7A2 23/11/2000   
1138 43 B1807323 Thái Hữu Nghị  TN18T7A2 08/12/2000   
1139 44 B1807324 Trần Khang Ngọc  TN18T7A2 19/04/2000   
1140 45 B1807325 Võ Kim Ngọc  TN18T7A2 10/02/2000 
1141 46 B1807327 Hồ Châu Lê Nguyễn  TN18T7A2 27/06/2000   
1142 47 B1807328 Trần Chí Nguyện  TN18T7A2 22/06/2000   
1143 48 B1807331 Trần Thanh Nhân  TN18T7A2 28/08/2000   
1144 49 B1807332 Nguyễn Hoàng Nhiên  TN18T7A2 23/02/2000   
1145 50 B1807335 Nguyễn Thanh Nhựt  TN18T7A2 13/04/2000   
1146 51 B1807338 Nguyễn Hồng Phát  TN18T7A2 06/01/2000   
1147 52 B1807339 Dương Nhật Phi  TN18T7A2 03/10/2000   
1148 53 B1807340 Nguyễn Văn Thanh Phong  TN18T7A2 27/01/2000   
1149 54 B1807343 Lâm Bảo Phúc  TN18T7A2 19/06/2000   
1150 55 B1807344 Mai Thanh Phúc  TN18T7A2 01/02/2000   
1151 56 B1807345 Phạm Hoàng Phúc  TN18T7A2 11/09/2000   
1152 57 B1807346 Mã Trường Quang  TN18T7A2 30/08/2000   
1153 58 B1807348 Trương Văn Quân  TN18T7A2 19/09/2000   
1154 59 B1807350 Nguyễn Thị Mỹ Quyên  TN18T7A2 15/10/2000 
1155 60 B1807351 Nguyễn Phú Quý  TN18T7A2 25/12/2000   
1156 61 B1807352 Diệp Minh Sang  TN18T7A2 21/07/2000   
1157 62 B1807353 Nguyễn Quang Sang  TN18T7A2 13/07/2000   
1158 63 B1807359 Đoàn Quốc Thái  TN18T7A2 22/03/2000   
1159 64 B1807366 Trần Từ Thiện  TN18T7A2 31/10/1996   
1160 65 B1807373 La Duy Thức  TN18T7A2 02/05/2000   
1161 66 B1807375 Nguyễn Hoàng Tiến  TN18T7A2 01/12/2000   
1162 67 B1807376 Huỳnh Trọng Tín  TN18T7A2 28/02/2000   
1163 68 B1807377 Nguyễn Trung Tín  TN18T7A2 31/07/2000   
1164 69 B1807384 Lưu Quang Trọng  TN18T7A2 23/10/2000   
1165 70 B1807388 Nguyễn Văn Trường  TN18T7A2 12/04/2000   
1166 71 B1807390 Nguyễn Thanh Tùng  TN18T7A2 25/08/2000   
1167 72 B1807391 Trần Long Tứ  TN18T7A2 08/11/2000   
1168 73 B1807392 Hồ Hữu Văn  TN18T7A2 15/09/2000   
1169 74 B1807397 Nguyễn Huỳnh Võ  TN18T7A2 12/01/2000   
1170 75 B1807398 Trần Quốc Vương  TN18T7A2 19/05/2000   
Lớp: Kỹ thuật xây dựng công trình - CVHT: Dương Nguyễn Hòng Toàn
1171 1 B1807034 Đoàn Tuấn Anh  TN18T7A3 20/11/2000   
1172 2 B1807035 Lê Hồng Khánh Anh  TN18T7A3 20/07/2000   
1173 3 B1807036 Hà Văn Ánh  TN18T7A3 04/09/2000   
1174 4 B1807037 Hồ Hoàng Ân  TN18T7A3 03/12/2000   
1175 5 B1807044 Mai Ngọc Minh Châu  TN18T7A3 14/02/2000 
1176 6 B1807045 Huỳnh Văn Chính  TN18T7A3 07/12/2000   
1177 7 B1807048 Nguyễn Chí Cường  TN18T7A3 16/01/2000   
1178 8 B1807051 Nguyễn Hoàng Duy  TN18T7A3 07/07/2000   
1179 9 B1807052 Nguyễn Văn Duy  TN18T7A3 21/09/2000   
1180 10 B1807055 Nguyễn Tấn Dũng  TN18T7A3 28/01/2000   
1181 11 B1807057 Phạm Quốc Đại  TN18T7A3 27/07/2000   
1182 12 B1807059 Nguyễn Tấn Đạt  TN18T7A3 21/10/2000   
1183 13 B1807060 Tống Văn Đạt  TN18T7A3 07/06/2000   
1184 14 B1807062 Nguyễn Thành Đăng  TN18T7A3 16/02/2000   
1185 15 B1807071 Huỳnh Nhật Hào  TN18T7A3 18/05/2000   
1186 16 B1807072 Nguyễn Nhựt Hào  TN18T7A3 26/07/2000   
1187 17 B1807073 Lâm Hão  TN18T7A3 22/04/2000   
1188 18 B1807075 Phan Huỳnh Hiển  TN18T7A3 19/03/2000   
1189 19 B1807076 Vũ Huy Hiệu  TN18T7A3 08/06/2000   
1190 20 B1807077 Nguyễn Cao Minh Hiền  TN18T7A3 06/09/2000   
1191 21 B1807078 Nguyễn Thanh Hiền  TN18T7A3 21/03/2000   
1192 22 B1807080 Phan Văn Hơn  TN18T7A3 16/08/1997   
1193 23 B1807081 Đinh Nguyễn Đức Huy  TN18T7A3 24/04/2000   
1194 24 B1807082 Lưu Quốc Huy  TN18T7A3 21/08/2000   
1195 25 B1807083 Nguyễn Hồ Quang Huy  TN18T7A3 21/11/2000   
1196 26 B1807087 Bùi Chí Hùng  TN18T7A3 08/01/2000   
1197 27 B1807088 Nguyễn Mạnh Hùng  TN18T7A3 19/04/2000   
1198 28 B1807089 Cồ Phạm Quốc Hưng  TN18T7A3 06/12/2000   
1199 29 B1807090 Đoàn Chí Hướng  TN18T7A3 02/05/2000   
1200 30 B1807093 Hà Duy Khang  TN18T7A3 08/09/2000   
1201 31 B1807094 Lâm Lê Vĩ Khang  TN18T7A3 28/11/2000   
1202 32 B1807098 Trần Hoàng Khang  TN18T7A3 29/11/2000   
1203 33 B1807102 Lê Văn Anh Khoa  TN18T7A3 12/09/2000   
1204 34 B1807104 Thiều Y Khoa  TN18T7A3 20/03/2000   
1205 35 B1807107 Lê Quốc Kiên  TN18T7A3 10/08/2000   
1206 36 B1807110 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt  TN18T7A3 18/10/2000   
1207 37 B1807114 Danh Thành Liêm  TN18T7A3 13/07/2000   
1208 38 B1807116 Mai Văn Linh  TN18T7A3 23/03/2000   
1209 39 B1807118 Nguyễn Quốc Linh  TN18T7A3 21/01/2000   
1210 40 B1807121 Lê Hoàng Long  TN18T7A3 24/03/2000   
1211 41 B1807122 Ngô Nguyễn Hoàng Long  TN18T7A3 05/03/2000   
1212 42 B1807123 Tạ Thành Long  TN18T7A3 11/08/2000   
1213 43 B1807124 Nguyễn Bá Lộc  TN18T7A3 16/07/2000   
1214 44 B1807125 Phan Văn Lộc  TN18T7A3 04/06/2000   
1215 45 B1807127 Lê Phước Lợi  TN18T7A3 13/08/2000   
1216 46 B1807131 Nguyễn Trung Mến  TN18T7A3 21/08/2000   
1217 47 B1807133 Mai Hoàng Minh  TN18T7A3 26/07/2000   
1218 48 B1807135 Trần Duy Minh  TN18T7A3 13/09/2000   
1219 49 B1807136 Trần Ngọc Hoàn Mỹ  TN18T7A3 21/07/2000 
1220 50 B1807137 Lương Ngọc Hoàng Ngân  TN18T7A3 15/08/2000   
1221 51 B1807140 Nguyễn Văn Ngoan  TN18T7A3 06/05/2000   
1222 52 B1807141 Trần Nguyễn Bảo Ngọc  TN18T7A3 17/09/1999   
1223 53 B1807144 Nguyễn Trọng Nguyễn  TN18T7A3 05/12/2000   
1224 54 B1807147 Phan Hữu Nhân  TN18T7A3 03/05/2000   
1225 55 B1807149 Đặng Hữu Nhơn  TN18T7A3 30/11/2000   
1226 56 B1807150 Nguyễn Tuyết Nhung  TN18T7A3 20/06/2000 
1227 57 B1807152 Phan Trường Nhựt  TN18T7A3 15/03/2000   
1228 58 B1807153 Trần Chí Non  TN18T7A3 22/12/1996   
1229 59 B1807155 Phan Đức Phát  TN18T7A3 29/02/2000   
1230 60 B1807159 Đào An Phúc  TN18T7A3 08/12/1999   
1231 61 B1807161 Nguyễn Hoàng Phúc  TN18T7A3 28/03/2000   
1232 62 B1807163 Nguyễn Xuân Quang  TN18T7A3 25/10/2000   
1233 63 B1807172 Nguyễn Ngọc Sơn  TN18T7A3 29/07/2000   
1234 64 B1807173 Phạm Hoàng Sơn  TN18T7A3 24/10/2000   
1235 65 B1807178 Nguyễn Công Thạnh  TN18T7A3 25/08/2000   
1236 66 B1807183 Nguyễn Tấn Thìn  TN18T7A3 24/01/2000   
1237 67 B1807186 Trịnh Quốc Thịnh  TN18T7A3 09/09/1999   
1238 68 B1807187 Nguyễn Hoàng Minh Thông  TN18T7A3 23/10/2000   
1239 69 B1807188 Trương Đức Thuận  TN18T7A3 29/10/2000   
1240 70 B1807195 Nguyễn Chí Tính  TN18T7A3 24/05/2000   
1241 71 B1807198 Bạch Thái Trân  TN18T7A3 15/11/1999   
1242 72 B1807200 Phan Minh Trí  TN18T7A3 14/03/2000   
1243 73 B1807203 Phạm Quốc Trung  TN18T7A3 28/06/2000   
1244 74 B1807204 Nguyễn Nhật Trường  TN18T7A3 29/06/2000   
1245 75 B1807206 Nguyễn Thanh Tùng  TN18T7A3 12/01/2000   
1246 76 B1807208 Lê Uy  TN18T7A3 22/02/2000   
1247 77 B1807213 Dương Tấn Võ  TN18T7A3 14/04/2000   
1248 78 B1807214 Huỳnh Quốc Vũ  TN18T7A3 21/03/1997   
Lớp: Kỹ thuật xây dựng công trình - CVHT: Trần Hoàng Tuấn
1249 1 B1807216 Huỳnh Hải An  TN18T7A4 19/12/2000   
1250 2 B1807217 Danh Phạm Duy Anh  TN18T7A4 05/08/2000   
1251 3 B1807219 Phan Kiều Anh  TN18T7A4 06/04/2000 
1252 4 B1807225 Nguyễn Hữu Bằng  TN18T7A4 24/06/2000   
1253 5 B1807227 Nguyễn Minh Cao  TN18T7A4 25/01/2000   
1254 6 B1807229 Nguyễn Công Chức  TN18T7A4 09/12/1999   
1255 7 B1807230 Nguyễn Tiến Công  TN18T7A4 06/12/2000   
1256 8 B1807232 Diệp Khánh Duy  TN18T7A4 05/09/2000   
1257 9 B1807233 Đỗ Hữu Duy  TN18T7A4 02/04/2000   
1258 10 B1807234 Lưu Trường Duy  TN18T7A4 08/05/2000   
1259 11 B1807235 Nguyễn Minh Duy  TN18T7A4 24/05/2000   
1260 12 B1807236 Phan Thanh Duy  TN18T7A4 06/07/2000   
1261 13 B1807237 Trần Trường Duy  TN18T7A4 11/09/2000   
1262 14 B1807240 Lâm Quang Đại  TN18T7A4 15/12/1999   
1263 15 B1807242 Nguyễn Phát Đạt  TN18T7A4 21/07/2000   
1264 16 B1807243 Phạm Thành Đạt  TN18T7A4 31/01/2000   
1265 17 B1807246 Phạm Huỳnh Hải Đăng  TN18T7A4 03/05/2000   
1266 18 B1807257 Nguyễn Phúc Hậu  TN18T7A4 13/07/2000   
1267 19 B1807258 Nguyễn Chí Hiếu  TN18T7A4 29/02/2000   
1268 20 B1807262 Nguyễn Vinh Hoa  TN18T7A4 24/01/2000   
1269 21 B1807263 Phan Anh Hồ  TN18T7A4 25/05/2000   
1270 22 B1807265 Huỳnh Bùi Hoàng Huy  TN18T7A4 03/04/2000   
1271 23 B1807266 Nguyễn Hoàng Huy  TN18T7A4 25/12/1999   
1272 24 B1807267 Nguyễn Tấn Huy  TN18T7A4 25/09/2000   
1273 25 B1807272 Nguyễn Thanh Hùng  TN18T7A4 21/09/1999   
1274 26 B1807275 Trần Nguyễn Thiện Kha  TN18T7A4 04/12/2000   
1275 27 B1807276 Đồng Vĩ Khang  TN18T7A4 26/11/2000   
1276 28 B1807277 Huỳnh Chí Khang  TN18T7A4 20/06/2000   
1277 29 B1807278 Lâm Nhật Khang  TN18T7A4 30/04/2000   
1278 30 B1807280 Phạm Hoàng Khang  TN18T7A4 07/04/2000   
1279 31 B1807286 Nguyễn Ngọc Anh Khoa  TN18T7A4 19/01/2000   
1280 32 B1807290 Dương Trung Kiên  TN18T7A4 01/11/2000   
1281 33 B1807291 Nguyễn Phú Kiên  TN18T7A4 02/11/2000   
1282 34 B1807292 Bùi Văn Kiệt  TN18T7A4 04/11/2000   
1283 35 B1807293 Lâm Tuấn Kiệt  TN18T7A4 20/05/2000   
1284 36 B1807295 Đoàn Nhật Kính  TN18T7A4 24/01/2000   
1285 37 B1807298 Chau Nhựt Linh  TN18T7A4 23/02/2000   
1286 38 B1807299 Lâm Thị Trúc Linh  TN18T7A4 15/03/2000 
1287 39 B1807305 Lý Khang Long  TN18T7A4 09/05/2000   
1288 40 B1807307 Trần Hoàng Long  TN18T7A4 04/08/2000   
1289 41 B1807312 Huỳnh Thanh Luận  TN18T7A4 10/09/2000   
1290 42 B1807315 Đặng Khả Minh  TN18T7A4 26/04/2000   
1291 43 B1807316 Lý Duy Minh  TN18T7A4 18/05/1999   
1292 44 B1807317 Nguyễn Dương Minh  TN18T7A4 19/01/2000   
1293 45 B1807318 Thái Hoàng Minh  TN18T7A4 09/10/2000   
1294 46 B1807320 Nguyễn Phương Nam  TN18T7A4 01/10/2000   
1295 47 B1807321 Quách Hải Ngân  TN18T7A4 25/01/2000   
1296 48 B1807326 Ngô Doãn Trường Nguyên  TN18T7A4 21/10/2000   
1297 49 B1807329 Lê Trần Thế Nhân  TN18T7A4 05/01/2000   
1298 50 B1807333 Lê Hữu Nhuận  TN18T7A4 13/10/2000   
1299 51 B1807336 Triệu Nhựt  TN18T7A4 01/01/1995   
1300 52 B1807341 Trần Thanh Phong  TN18T7A4 29/10/2000   
1301 53 B1807342 Lưu Tài Phú  TN18T7A4 15/01/2000   
1302 54 B1807349 Nguyễn Thành Quí  TN18T7A4 10/07/2000   
1303 55 B1807355 Lê Trung Sơn  TN18T7A4 04/01/2000   
1304 56 B1807356 Nguyễn Văn Sơn  TN18T7A4 16/12/2000   
1305 57 B1807357 Nguyễn Lê Minh Sương  TN18T7A4 28/08/2000   
1306 58 B1807358 Lâm Minh Tân  TN18T7A4 25/03/2000   
1307 59 B1807362 Ô Chí Thắng  TN18T7A4 13/01/2000   
1308 60 B1807363 Trương Hữu Thắng  TN18T7A4 23/07/1999   
1309 61 B1807364 Ngô Văn Thiện  TN18T7A4 23/12/2000   
1310 62 B1807367 Đặng Phú Thịnh  TN18T7A4 16/05/2000   
1311 63 B1807369 Trần Phúc Thịnh  TN18T7A4 13/10/2000   
1312 64 B1807370 Nguyễn Thành Thọ  TN18T7A4 29/12/2000   
1313 65 B1807371 Đặng Đức Thuận  TN18T7A4 19/02/2000   
1314 66 B1807372 Nguyễn Lý Như Thủy  TN18T7A4 03/02/2000 
1315 67 B1807374 Bùi Minh Tiến  TN18T7A4 12/07/2000   
1316 68 B1807379 Đào Quốc Tịnh  TN18T7A4 01/04/2000   
1317 69 B1807380 Dương Nhật Toàn  TN18T7A4 03/12/2000   
1318 70 B1807381 Nguyễn Hữu Toàn  TN18T7A4 15/01/2000   
1319 71 B1807385 Hồ Quốc Trung  TN18T7A4 01/01/2000   
1320 72 B1807387 Nguyễn Hoàng Trương  TN18T7A4 13/05/2000   
1321 73 B1807395 Trần Phúc Vinh  TN18T7A4 23/04/2000   
1322 74 B1807396 Huỳnh Thế Vĩnh  TN18T7A4 10/10/2000   

Tin tức - Thông báo

Số lượt truy cập

131596
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
62
193
245
131596

Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT : 0710.3872131
Quản trị website: tranvuan@ctu.edu.vn.