BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
 • TS. Đặng Thế Gia, Trưởng bộ môn, phụ trách chung, hợp tác quốc tế, tài chính, phát triển nguồn nhân sự và khối lượng công tác cán bộ.
 • TS. Trần Vũ An, Phó trưởng bộ môn, phụ trách về NCKH, đào tạo sau đại học, chương trình đào tạo, thực tập ngành nghề, mời giảng, công tác phong trào và đoàn thể.
 • Ths. Lê Tuấn Tú, Phó trưởng bộ môn, phụ trách về cơ sở vật chất, hoạt động các phòng thí nghiệm, lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ.
 

Danh sách toàn thể cán bộ

(sắp xếp theo MSCB)

 Gia

Đặng Thế Gia (000486)

 • Tiến sĩ, Giảng viên
 • Trưởng bộ môn
 • Google site  https://sites.google.com/site/dangthegia486/
 • Giảng dạy các môn: Cơ kết cấu, Tin học ứng dụng (SAP), Thiết kế đường, Quản lý dự án – XD
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Hồ Ngọc Tri Tân (000504)

 • Thạc sĩ, Giảng viên chính
 • Bí thư Đảng ủy
 • Phó trưởng Khoa
 • Google sites: https://sites.google.com/site/tritan504/
 • Giảng dạy các môn: Kết cấu bêtông, Tin học ứng dụng KT
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Nguyễn Ngọc Em (000802)

 • Kỹ sư, Phục vụ giảng dạy phòng thí nghiệm công trình
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Nguyễn Văn Tâm (001247)

 • Tiến sĩ, Giảng viên
 • Nghiên cứu: https://www.researchgate.net/profile/Tam_Van_Nguyen
 • Giảng dạy các môn: Tổ chức thi công, Kỹ thuật thi công, Quản lý dự án – XD
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Dương Nguyễn Hồng Toàn(001412)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Google sites: https://sites.google.com/site/dnhtoan/home
 • Giảng dạy các môn: Kết cấu bêtông, Nhà nhiều tầng
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 than

Cao Tấn Ngọc Thân (001676)

 • Tiến sĩ, Giảng viên chính
 • Google sites: https://sites.google.com/site/ngocthandhct/
 •  Giảng dạy các môn: Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu, kết cấu thép.- Phụ trách phòng thí nghiệm kết cấu công trình
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Trần Vũ An (001812)

 • Tiến sĩ, Giảng viên chính
 • Phó trưởng bộ môn
 • Giảng dạy các môn: Trắc địa, Vật liệu xây dựng
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Châu Minh Khải (001813)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Tin học ƯD – KT, Luật – XD, Qui hoạch đô thị
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Lê Tuấn Tú (001915)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Phó trưởng bộ môn
 • Google sites: https://sites.google.com/ctu.edu.vn/sucbenketcau
 • Giảng dạy các môn: Cơ lý thuyết, Sức bền, Cơ kết cấu, K.cấu bêtông
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Bùi Lê Anh Tuấn (001916)

 • Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên
 • Google sites: https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/blatuan/
 • Giảng dạy các môn: Quản lý dự án, Cơ lý thuyết, Vật liệu – XD
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Trần Thị Phượng (001926)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Điạ chất công trình, Cơ học đất, Đồ án nền móng công trình, TT.Cơ học đất, Hình hoạ - Vẽ KT
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Nguyễn Anh Duy (001928)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Website: https://sites.google.com/site/cohocungdungkythuat/
 • Giảng dạy các môn: Sức bền VL, Cơ lý thuyết
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tuan

Huỳnh Trọng Phước (002507)

 • Tiến sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Kết cấu bê tông cơ sở, Đồ án bê tông
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tuan

Trần Văn Tuẩn (002674)

 • Tiến sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Cơ đất, nền móng
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Phone: 0901088944
 • Lỉnh vực: Nước dưới đất, cơ học đất, nền móng
Tuan

Nguyễn Lê Kim Ngọc (002827)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Nguyên lý kiến, Kiến trúc công trình
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CÁN BỘ TẠM CHUYỂN CÔNG TÁC SANG CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG
 Gia

Lê Thành Phiêu (001296)

 • Thạc sĩ, Giảng viên (Phó P.QTTB) 
 Gia

Trần Hoàng Tuấn (001623)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Chuyển công tác sang BQL ODA
 • Google site: https://sites.google.com/site/trantuan1623/
 • Giảng dạy các môn: Tổ chức thi công, Kỹ thuật thi công, Quản lý dự án – XD
 Gia

Trần Chinh Phong (001763)

 • Thạc sĩ, Giảng viên (Phó P.QTTB) 
 • Giảng dạy các môn: Hình hoạ - Vẽ KT, Qui hoạch đô thị, Nguyên lý kiến trúc
CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU
 Gia

Nguyễn Văn Căn

 • Kỹ sư, Giảng viên chính
 Gia

Nguyễn Văn Tình

 • CN, Giảng viên chính 
 Gia

Bùi Quang Tuyến

CN, Giảng viên chính 

 Gia

Nguyễn Văn Liêm (000498)

 • Thạc sĩ, Giảng viên chính
 
Gia

  

Trần Văn Phấn (000492)

 • Thạc sĩ, Giảng viên chính (Nguyên Phó ban quản lý công trình) 
 Gia

Đặng Đức Trí (000789)

 • Thạc sĩ, Giảng viên chính

 

 

Số lượt truy cập

101152
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
9
469
920
101152

Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT : 0710.3872131
Quản trị website: tranvuan@ctu.edu.vn.