BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
 BÙI LÊ ANH TUẤN
Phó giáo sư, Tiến sĩ
 Chức vụ: Trưởng Bộ môn
 Phụ trách:
 • Phụ trách và điều phối chung
 • Công tác xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Bộ môn
 • Công tác Tài chính
 • Công tác Quản lý và phát triển CSVC

Liên hệ:

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0985.416.373
 
 TRẦN VŨ AN
Tiến sĩ, GVC
 Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
 Phụ trách:
 • Công tác đào tạo đại học Chương trình đại trà và Chương trình chất lượng cao.
 • Công tác Nghiên cứu khoa học
 • Công tác Hợp tác trong và ngoài nước

Liên hệ:

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0901.170.725
  
 LÊ TUẤN TÚ
Thạc sĩ, GV
 Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
 Phụ trách:
 • Công tác Đảm bảo chất lượng
 • Công tác đào tạo đại học hệ VLVH, Văn bằng 2, liên thông
 • Công tác Sinh viên
 • Kê khai giảng dạy, khối lượng công tác của cán bộ Bộ môn.
 • Quản lý việc thực hiện Đồ án môn học, Luận văn tốt nghiệp, Thực tập ngành nghề.

Liên hệ:

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0983.789.343

 

 

DANH SÁCH TOÀN THỂ CÁN BỘ

(sắp xếp theo MSCB)

 Gia

Đặng Thế Gia (000486)

 • Tiến sĩ, Giảng viên
 • Google site  https://sites.google.com/site/dangthegia486/
 • Giảng dạy các môn: Cơ kết cấu, Tin học ứng dụng (SAP), Thiết kế đường, Quản lý dự án – XD
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Hồ Ngọc Tri Tân (000504)

 • Thạc sĩ, Giảng viên chính
 • Bí thư Đảng ủy
 • Phó trưởng Khoa
 • Google sites: https://sites.google.com/site/tritan504/
 • Giảng dạy các môn: Kết cấu bêtông, Tin học ứng dụng KT
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Nguyễn Ngọc Em (000802)

 • Kỹ sư, Phục vụ giảng dạy phòng thí nghiệm công trình
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Nguyễn Văn Tâm (001247)

 • Tiến sĩ, Giảng viên
 • Nghiên cứu: https://www.researchgate.net/profile/Tam_Van_Nguyen
 • Giảng dạy các môn: Tổ chức thi công, Kỹ thuật thi công, Quản lý dự án – XD
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Dương Nguyễn Hồng Toàn(001412)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Google sites: https://sites.google.com/site/dnhtoan/home
 • Giảng dạy các môn: Kết cấu bêtông, Nhà nhiều tầng
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Trần Vũ An (001812)

 • Tiến sĩ, Giảng viên chính
 • Phó trưởng bộ môn
 • Giảng dạy các môn: Trắc địa, Vật liệu xây dựng
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Châu Minh Khải (001813)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Tin học ƯD – KT, Luật – XD, Qui hoạch đô thị
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Tuấn Tú (001915)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Phó trưởng bộ môn
 • Google sites: https://sites.google.com/ctu.edu.vn/sucbenketcau
 • Giảng dạy các môn: Cơ lý thuyết, Sức bền, Cơ kết cấu, K.cấu bêtông
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bùi Lê Anh Tuấn (001916)

 • Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên
 • Trưởng bộ môn
 • Google sites: https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/blatuan/
 • Giảng dạy các môn: Quản lý dự án, Cơ lý thuyết, Vật liệu – XD
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Trần Thị Phượng (001926)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Thư ký bộ môn
 • Giảng dạy các môn: Điạ chất công trình, Cơ học đất, Đồ án nền móng công trình, TT.Cơ học đất, Hình hoạ - Vẽ KT
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Gia

Nguyễn Anh Duy (001928)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Website: https://sites.google.com/site/cohocungdungkythuat/
 • Giảng dạy các môn: Sức bền VL, Cơ lý thuyết
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tuan

Huỳnh Trọng Phước (002507)

 • Tiến sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Kết cấu bê tông cơ sở, Đồ án bê tông
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tuan

Trần Văn Tuẩn (002674)

 • Tiến sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Cơ đất, nền móng
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Phone: 0901088944
 • Lỉnh vực: Nước dưới đất, cơ học đất, nền móng
Tuan

Nguyễn Lê Kim Ngọc (002827)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Giảng dạy các môn: Nguyên lý kiến, Kiến trúc công trình
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CÁN BỘ TẠM CHUYỂN CÔNG TÁC SANG CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG
 Gia

Lê Thành Phiêu (001296)

 • Thạc sĩ, Giảng viên (Phó P.QTTB) 
 Gia

Trần Hoàng Tuấn (001623)

 • Thạc sĩ, Giảng viên
 • Chuyển công tác sang BQL ODA
 • Google site: https://sites.google.com/site/trantuan1623/
 • Giảng dạy các môn: Tổ chức thi công, Kỹ thuật thi công, Quản lý dự án – XD
 Gia

Trần Chinh Phong (001763)

 • Thạc sĩ, Giảng viên (Phó P.QTTB) 
 • Giảng dạy các môn: Hình hoạ - Vẽ KT, Qui hoạch đô thị, Nguyên lý kiến trúc
CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU
 Gia

Nguyễn Văn Căn

 • Kỹ sư, Giảng viên chính
 Gia

Nguyễn Văn Tình

 • CN, Giảng viên chính 
 Gia

Bùi Quang Tuyến

CN, Giảng viên chính 

 Gia

Nguyễn Văn Liêm (000498)

 • Thạc sĩ, Giảng viên chính
 
Gia

  

Trần Văn Phấn (000492)

 • Thạc sĩ, Giảng viên chính (Nguyên Phó ban quản lý công trình) 
 Gia

Đặng Đức Trí (000789)

 • Thạc sĩ, Giảng viên chính

 

 

Số lượt truy cập

125156
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
16
388
107
125156

Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
SĐT : 0710.3872131
Quản trị website: tranvuan@ctu.edu.vn.