Sinh viên xem kết quả tại đây.

   Chú ý: 

  • Những sinh viên chưa được sắp nhóm hay chưa đăng kí, liên hệ với thầy hướng dẫn để bổ sung tại tại PTN Điện Công nghiệp
  • Những sinh viên trùng lịch với học phần khác liên hệ điều chỉnh tại tại PTN Điện Công nghiệp
  • Thời gian điều chỉnh trước ngày 5/9/2019
  • Thời gian thực tập: từ tuần 09/9/2019.

Số lượt truy cập

150151
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
83
1081
1252
150151

Bộ môn Kỹ thuật Điện - Khoa Công Nghệ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: minhtrung@ctu.edu.vn