KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

LUẬN VĂN & TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP – HK 1, NĂM HỌC 2019-2020

 

   Sinh viên có kế hoạch thực hiện LVTN học kì 1, 2019 - 2020 đăng kí các thông tin tại đây (đăng kí đến 9/6 và tập trung 9g ngày 10/6 tại Hội trường Khoa để nghe BM phổ biến) và xem kỹ kế hoạch thực hiện bên dưới:

TUẦN LỄ

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Chuẩn bị

29/07/2019

06/08/2019

Ÿ  Bộ môn tổ chức việc phân công giảng viên hướng dẫn Luận văn và Tiểu Luận tốt nghiệp (LVTN & TLTN)

Ÿ  Sinh viên (SV) liên hệ giảng viên để nhận đề tài hoặc có thể tự đề xuất đề tài LVTN & TLTN

Ÿ  SV nộp Phiếu đăng ký đề tài và đề cương LVTN & TLTN cho Bộ môn tại văn phòng BM KTĐ để xem xét (*)

Ÿ  SV nộp đề cương cho giảng viên hướng dẫn (GVHD) (*)

Ÿ  Sinh viên đăng ký thực hiện LVTN hay TLTN chủ động liên hệ với giảng viên để định hướng đề tài

Ÿ  Mẫu đăng ký đề tài và đề cương lấy từ trang Website của Bộ môn Kỹ thuật điện.

Ÿ  Hạn chót SV nộp Phiếu đăng ký đề tài và đề cương LVTN & TLTN cho Thầy Sơn đến 10g00 ngày 06/08/2019

 

Phản biện đề cương

07/08/2019

11/08/2019

Ÿ  Bộ môn công bố danh sách đề tài LVTN & TLTN

Ÿ  Bộ môn phân công giảng viên phản biện đề cương LVTN & TLTN

Ÿ  Sinh viên thực hiện phản biện đề cương LVTN & TLTN

Ÿ  Sinh viên có thể điều chỉnh tên đề tài LVTN & TLTN (nếu có)

Ÿ  Sinh viên chú ý theo dõi thông báo buổi hẹn của giảng viên phản biện để phản biện đề cương.

Số tuần thực hiện

LVTN & TLTN

Ÿ  Quỹ thời gian thực hiện LVTN & TLTN: 15 tuần, tính từ ngày 12/08/2019

1

12/08/2019

18/08/2019

Ÿ  Sinh viên điều chỉnh đề tài LVTN & TLTN (nếu có)

Ÿ  Bộ môn phân công giảng viên phản biện đề cương LVTN & TLTN có điều chỉnh (nếu có)

Ÿ  Bộ môn công bố danh sách đề tài LVTN & TLTN (chính thức)

Ÿ  Sinh viên thực hiện đề tài

Ÿ  Sinh viên điều chỉnh tên đề tài LVTN & TLTN (nếu có) bằng phiếu đăng ký đề tài

Ÿ  GVHD hướng dẫn sinh viên điều chỉnh tên đề tài, đề cương, dự trù kinh phí (nếu có)…

2

19/08/2019

25/08/2019

Ÿ  Sinh viên thực hiện đề tài

 

3

26/08/2019

01/09/2019

Ÿ  Sinh viên thực hiện đề tài

 

4

02/09/2019

08/09/2019

Ÿ  Sinh viên thực hiện đề tài

 

5

09/09/2019

15/09/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

Ÿ  SV báo cáo tiến độ cho GVHD

Ÿ GVHD báo cáo tình hình thực hiện LVTN &TLTN cho Bộ môn.

Ÿ  Sinh viên không báo cáo tiến độ cho GVHD sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo quy định.

6

16/09/2019

22/09/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

 

7

23/09/2019

29/09/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

 

8

30/09/2019

06/10/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

 

9

07/10/2019

13/10/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

Ÿ SV báo cáo tiến độ cho GVHD

Ÿ GVHD báo cáo tình hình thực hiện LVTN & TLTN cho Bộ môn.

Ÿ  Sinh viên không báo cáo tiến độ cho GVHD sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo quy định.

10

14/10/2019

20/10/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

 

11

21/10/2019

27/10/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

 

12

28/10/2019

03/11/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

 

13

04/11/2019

10/11/2019

Ÿ Sinh viên thực hiện đề tài

Ÿ SV báo cáo tiến độ cho GVHD

Ÿ  GVHD báo cáo tình hình thực hiện LVTN & TLTN cho Bộ môn.

Ÿ  Sinh viên không báo cáo tiến độ cho GVHD sẽ chịu các hình thức kỷ luật theo quy định.

14

11/11/2019

17/11/2019

Ÿ  Sinh viên thực hiện đề tài

 

15

18/11/2019

24/11/2019

Ÿ  Bộ môn công bố danh sách phản biện LVTN & TLTN

Ÿ  Sinh viên tiếp tục thực hiện đề tài

 

16

25/11/2019

01/12/2019

Ÿ  Kết thúc thời gian thực hiện LVTN & TLTN

Ÿ  Chấm hướng dẫn LVTN & TLTN

Ÿ  Chấm phản biện LVTN & TLTN

Ÿ  Sinh viên nộp 03 quyển thuyết minh LVTN & TLTN cho Bộ môn (Thầy Sơn) tại văn phòng BM KTĐ, chậm nhất 10g00 ngày ngày25/11/2019

17

02/12/2019

08/12/2019

Ÿ  Tổ chức báo cáo LVTN & TLTN  

Ÿ  Sinh viên trang trí địa điểm để tổ chức lễ báo cáo LVTN & TLTN (liên hệ thầy Sơn).

 Chú ý:

- Sinh viên có thể liên hệ trước với cán bộ hướng dẫn nhận đề tài và thực hiện LVTN & TLTN ngay từ ngày thông báo kế hoạch thực hiện LVTN & TLTN.

  • Các dòng có dấu (*): cán bộ và sinh viên thực hiện theo mẫu quy định.
  • Sinh viên phải thực hiện theo kế hoạch trên, nếu có thắc mắc thì gặp Thầy Thịnh tại Bộ môn Kỹ thuật điện để giải đáp.
  • Sau khi bảo vệ xong, sinh viên chỉnh sửa theo nhận xét của Hội đồng và nộp Thư viện Khoa để hoàn thành thủ tục thanh toán ra trường (1 quyển)

Số lượt truy cập

164548
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
169
936
169
164548

Bộ môn Kỹ thuật Điện - Khoa Công Nghệ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: minhtrung@ctu.edu.vn