TÌM KIẾM NHANH

  • Thông tin việc làm:
  • Thông tin chương trình đào tạo
  • Thông tin học phí
  • Thông tin nghiên cứu khoa học
  • Thông tin trao đổi sinh viên với các trường quốc tế
  • Tài liệu học tập

 

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

  • Trao đổi sinh viên
  • Sinh viên nghiên cứu khoa học
  • Sinh viên tham gia cuộc thi Olympic cơ học
  • Sinh viên tham gia cuộc thi quốc tế

Bộ môn Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông
Địa chỉ: Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: kcn-bmktctgt@ctu.edu.vn. Trưởng Bộ Môn: Tiến sĩ Phạm Hữu Hà Giang Email: phhgiang@ctu.edu.vn