PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT

NGHIÊN CỨU

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tự động hóa trong thiết kế cầu
 • Quy hoạch giao thông, logistics
 • Biến dạng lớn
 • Phân tích mặt đường
 • Lão hóa mặt đường nhựa
 • Gia cố nền đường
 • Vật liệu mới trong xử lý nền đường

Đề tài nghiên cứu

 • Nghiên cứu ứng dụng tro bay xử lý nền đất yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp cọc xi măng đất (Ts. Lê Gia Lâm, đề tài cấp Trường 2018)
 • Nghiên cứu ứng dụng tro bay xử lý nền đất yếu (Ts. Lê Gia Lâm, Ts. Trần Vũ An, Ts. Phạm Hữu Hà Giang, Ths. Võ Văn Đấu – đề xuất đề tài cấp Bộ 2019)
 • Sử dụng phế phẩm từ nông nghiệp và công nghiệp ở ĐBSCL để sản xuất gạch không nung (Ts. Trần Vũ An, Ts. Lê Gia Lâm – đề xuất đề tài cấp Bộ 2019)
 • Ảnh hưởng của hàm lượng axit trong môi trường đất đối với cọc xi măng đất (sinh viên Trần Quốc Kính – Hướng dẫn Ts. Lê Gia Lâm - đề tài cấp Trường 2018)
 • Ứng dụng ngôn ngữ lập trình AutoLisp trong việc lập trình chương trình tự động vẽ bản vẽ 3D kiến trúc công trình cầu giao thông (ThS. Nguyễn Văn Sơn, đề tài cấp Trường 2016)

 

TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Bộ môn kỹ thuật công trình giao thông kết hợp với Trung tâm tư vấn và kiểm định – ĐHCT thực hiện dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ:

 • Lập đề cương khảo sát, khảo sát địa chất, địa hình,
 • Kiểm định vật liệu, kiểm định chất lượng công trình giao thông,
 • Tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu công trình giao thông.

Bộ môn Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông
Địa chỉ: Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: kcn-bmktctgt@ctu.edu.vn. Trưởng Bộ Môn: Tiến sĩ Phạm Hữu Hà Giang Email: phhgiang@ctu.edu.vn