Tiến sỹ PHẠM HỮU HÀ GIANG
 
 1. Chức vụ: Trưởng Bộ môn
 2. Giảng dạy: Nền móng công trình, mố trụ cầu, đường hầm, kỹ thuật thi công
 3. Nghiên cứu: Đặc tính của đất trong phòng thí nghiệm và thí nghiệm hiện trường, đặc tính tĩnh và động của vật liệu địa kỹ thuật, gia cố nền, tương tác giữa đất và công trình, sạt lở, phương pháp số trong địa kỹ thuật xây dựng.
 4. Đào tạo: 
  • Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây dựng, Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản
  • Tiến sỹ Địa kỹ thuật xây dựng, Đại học Ghent, Vương Quốc Bỉ    
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS, Thạc sỹ VÕ VĂN ĐẤU
 1. Chức vụ: Phó trưởng bộ môn/Chủ tịch Công Đoàn Khoa
 2. Giảng dạy: Cơ học đất; Nền móng; Công trình trên đất yếu
 3. Nghiên cứu: Móng bè cọc
 4. Đào tạo: 
  • Kỹ sư, Đại học Cần Thơ
  • Thạc sỹ Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh
 5. Email: vvdauThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS, Thạc sỹ TRẦN TRANG NHẤT
 1.  Giảng dạy: Thiết kế đường, thi công đường, thí nghiệm đường ô tô.
 2. Nghiên cứu: Vật liệu xây dựng mặt đường ô tô (Bê tông asphalt, nhựa đường, đá...), thi công mặt đường, thiết kế kết cấu áo đường, kiểm định đánh giá mặt đường ô tô,  phục hồi kết cấu mặt đường.
 3. Đào tạo: 
  • Đại học: Trường Đại học giao thông vận tải.
  • Thạc sỹ: Trường University Technology Malaysia, Malaysia.
  • Nghiên cứu sinh: Trường Đại học giao thông vận tải.
 4. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thạc sỹ TRẦN NHẬT LÂM
 1. Chức vụ: Giảng viên/Tổ Trưởng Công Đoàn
 2. Giảng dạy: Thiết kế Cầu, Kiểm Định Cầu
 3. Nghiên cứu: Ổn định và độ bền Cầu bê tông
 4. Đào tạo: 
  • Thạc sỹ Đại học Giao thông vận tải - HCM.
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS, Thạc sỹ NGUYỄN VĂN SƠN
 
 1. Chức danh: Giảng viên
 2. Giảng dạy: Sức bền vật liệu, Kết cấu thép, Thiết kế cầu thép.
 3. Nghiên cứu: Kết cấu biến dạng lớn; kết cấu phi tuyến; Phương pháp số; Mô phỏng bằng VFIFE.
 4. Đào tạo: 
  • Thạc sỹ Kết cấu công trình, Viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan.
  • Nghiên cứu sinh ngành Kết cấu công trình, Đại học Quốc lập Trung Ương, Đài Loan.
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS, Thạc sỹ HỒ VĂN THẮNG
 1. Chức danh: Giảng viên
 2. Giảng dạy: Cơ học đất; Nền móng
 3. Nghiên cứu: Nền móng
 4. Đào tạo: 
  • Thạc sỹ Địa kỹ thuât, Đại học Tokyo, Nhật Bản.
  • Nghiên cứu sinh móng cọc,Đại học Concordia, Canada.
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tiến sỹ NGUYỄN THỊ THU HÀ
 1. Chức danh: Giảng viên
 2. Giảng dạy: Quy hoạch giao thông.
 3. Nghiên cứu: Quy hoạch giao thông
 4. Đào tạo: 
  • Thạc sỹ Quy hoạch,
  • Nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc lập Trung Ương, Đài Loan.
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tiến sỹ HỒ THỊ KIM THOA
 
 1. Thạc sỹ Hồ Thị Kim Thoa
 2. Chức danh: Giảng viên
 3. Giảng dạy: Công trình giao thông; Tổng luận cầu; Thiết kế đường ô tô nâng cao
 4. Nghiên cứu: Phân tích kết cấu mặt đường bê tông nhựa, Khai thác và bảo dưỡng đường ô tô, Ứng dụng phương pháp phần tử rời rạc trong địa kỹ thuật.
 5. Đào tạo: 
  • Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường Thành phố Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
  • Nghiên cứu sinh Địa kỹ thuật Đại học Quốc gia Giao Thông, Đài Loan
 6. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thạc sỹ PHẠM ANH DU
 1. Chức vụ: Giảng viên/Tổ Phó Công Đoàn
 2. Giảng dạy: Công trình đất yếu; Nền móng; Cơ học đất
 3. Nghiên cứu: Xử lý đất yếu
 4. Đào tạo: 
  • Kỹ sư Đại học Cần Thơ.
  • Thạc sỹ Đại học Bách Khoa - HCM
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS, Thạc sỹ ĐẶNG TRÂM ANH
 1. Chức vụ: Giảng viên/Ủy Viên Đảng Ủy Khoa, Phó Bí thư Chi Bộ
 2. Giảng dạy: Quy hoạch giao thông, quản lý dự án
 3. Nghiên cứu: Logistics; quy hoạch giao thông
 4. Đào tạo:  
  • Thạc sỹ Quy hoạch, Viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kỹ sư NGÔ VĂN ÁNH
 1. Chức vụ: Chuyên viên/Thư ký Bộ môn
 2. Giảng dạy: Thực tập Vật liệu xây dựng; Thực tập ngành nghề
 3. Nghiên cứu: Vật liệu xây dựng, vật liệu mới.
 4. Đào tạo: 
  • Kỹ sư, Đại học Cần Thơ
 5. Email: vananhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tiến sỹ LÊ GIA LÂM
 
 1. Chức danh: Giảng viên
 2. Giảng dạy: Cơ học đất, Nền móng công trình
 3. Nghiên cứu: Gia cố nền bằng bấc thấm, cọc xi măng đất; Ổn định bờ; Phương pháp số; Mô phỏng bằng FEM
 4. Đào tạo: 
  • Thạc sỹ Địa kỹ thuật Viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan
  • Tiến sỹ Địa kỹ thuật Đại học Công Nghệ Nagaoka, Nhật Bản
  • Sau tiến sỹ Đại học Niigata, Nhật Bản; Đại học Saga, Nhật Bản; Đại học Edith Cowan, Úc
 5. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ môn Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông
Địa chỉ: Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: kcn-bmktctgt@ctu.edu.vn. Trưởng Bộ Môn: Tiến sĩ Phạm Hữu Hà Giang Email: phhgiang@ctu.edu.vn