1. Nhân lực

     Xây dựng đội ngũ cán bộ là mối quan tâm hàng đầu của Khoa. Hiện nay Khoa có tổng số 176 cán bộ, trong đó:

Cán bộ giảng dạy: 146.  Cán bộ hỗ trợ: 30

Về học hàm : Phó giáo sư

Về học vị:  

 • Tiến sĩ:            60
 • Thạc sĩ:           85
 • Đại học:          15
 • Trình độ khác: 16

Lực lượng giảng viên:

 • Giảng viên cao cấp (hạng I): 8
 • Giảng viên chính (hạng II): 36
 • Giảng viên (hạng III):          111

(Cập nhật 19/11/2020) 

2.Cơ sở vật chất

     Khoa rất chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.Hiện nay Khoa có:

 • 01 thư viện chuyên ngành với 16.600 đầu sách và 285 máy tính công
 • 08 phòng học, 03 phòng chuyên đề và 01 hội trường với đầy đủ trang thiết bị hổ trợ giảng dạy
 • 55 phòng thí nghiệm với trang thiết bị đồng bộ
 • 05 phòng máy tính
 • 01 xưởng cơ khí

Số lượt truy cập

1998318
Hôm nay
239

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn