1. Nhân lực

     Xây dựng đội ngũ cán bộ là mối quan tâm hàng đầu của Khoa. Hiện nay Khoa có tổng số 171 cán bộ, trong đó:

 • Cán bộ giảng dạy:         138
  • Giảng viên chính:   23
  • Giảngviên:            106
  • Cán bộ hành chánh, nhân viên phục vụ & công tác khác: 33
 • Về trình độ:
  • Phó giáo sư       5
  • Tiến sĩ:            34
  • Thạc sĩ:           92
  • Đại học:          24
  • Trình độ khác: 16
   (Cập nhật 10/05/2019) 

2.Cơ sở vật chất

     Khoa rất chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.Hiện nay Khoa có:

 • 01 thư viện chuyên ngành với 9505 đầu sách và 285 máy tính công
 • 09 phòng học, 03 phòng chuyên đề và 01 hội trường với đầy đủ trang thiết bị hổ trợ giảng dạy
 • 55 phòng thí nghiệm với trang thiết bị đồng bộ
 • 05 phòng máy tính
 • 01 xưởng cơ khí

Số lượt truy cập

1644334
Hôm nay
1545

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn