1. Nhân lực
       Xây dựng đội ngũ cán bộ là mối quan tâm hàng đầu của Khoa. Hiện nay Khoa có tổng số 185 cán bộ, trong đó:
- Cán bộ giảng dạy:         148
* Giảng viên chính:   16
* Giảngviên:            120
* Tập sự giảng day: 01
- Cán bộ hành chánh, nhân viên phục vụ & công tác khác: 37
- Về trình độ:
      * Phó giáo sư       2
* Tiến sĩ:            31
* Thạc sĩ:           104
* Đại học:          30
* Trình độ khác: 18
(Cập nhật 31/11/2017) 
2.Cơ sở vật chất
Khoa rất chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.Hiện nay Khoa có:
+ 01 thư viện chuyên ngành với 9505 đầu sách và 285 máy tính công
+ 09 phòng học, 03 phòng chuyên đề và 01 hội trường với đầy đủ trang thiết bị hổ trợ giảng dạy
+ 42 phòng thí nghiệm với trang thiết bị đồng bộ
+ 03 phòng máy tính
+ 01 xưởng cơ khí

Số lượt truy cập

472336
Hôm nay
987

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn