Là một trong những khoa lớn của trường Đại học Cần Thơ, Khoa Công nghệ chịu trách nhiệm đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ, hợp tác quốc tế, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Sứ mạng (Mission)

Sứ mệnh của Khoa Công Nghệ là:

 • Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao,
 • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam,
 • Đảm nhận, thực hiện trách nhiệm xã hội và các dịch vụ cộng đồng.

Tầm nhìn (Vision)

Đến năm 2022, Khoa Công Nghệ sẽ trở thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu và sáng tạo hàng đầu về kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

 
Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
Chức vụ:    Trưởng Khoa Công Nghệ
                    Phó Bí thư Đảng ủy
  
Phụ trách:
 • Phụ trách chung,
 • Công tác xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đơn vị,
 • Công tác tài chánh.
Liên hệ:
Tiến sĩ, GVC
Chức vụ: Phó trường Khoa
Phụ trách:
 • Công tác quản lý và phát triển cơ sở vật chất;
 • Công tác triển khai các dự án liên quan đến cơ sở vật chất;
 • Công tác tôn tạo cảnh quan môi trường;
 • Công tác lao động sản xuất.
Liên hệ:             
 • Email: tthung@ctu.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3872139    ; Fax:  0292.3831151 
 
Tiến sĩ, GVC
Chức vụ: Phó trưởng Khoa
Phụ trách:
 • Công tác đào tạo đại học;
 • Công tác đào tạo sau đại học.
Liên hệ:             
 • Email:         nvcuong@ctu.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3872169 ; Fax:  0292.3831151 
Hồ Ngọc Tri Tân
Thạc sĩ, GVC
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
                 Phó trưởng Khoa
Phụ trách:
 • Công tác An ninh chính trị, Đảng, Đoàn thể, 
 • Công tác Tổ chức và Cán bộ
 • Công tác Sinh viên. 

Liên hệ:

Lịch sử phát triển

  • 1977: Khoa Cơ Khí - Thủy Nông, tiền thân của khoa Công nghệ, được thành lập.
  • 1978: Khoa Cơ Khí - Thủy Nông được tách thành: Khoa Cơ Khí Nông Nghiệp và Khoa Thủy Nông - Cải Tạo Đất.
  • 1995: khoa Cơ Khí Nông Nghiệp và khoa Thủy Nông - Cải tạo Đất được sáp nhập lại thành Khoa Công Nghệ.  
  • 2008: Sáp nhập thêm hai bộ môn Điện tử Viễn thông và Tự động hóa từ Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông.

Số lượt truy cập

1644284
Hôm nay
1495

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn