Là một trong những khoa lớn của trường Đại học Cần Thơ, Khoa Công nghệ chịu trách nhiệm đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ, hợp tác quốc tế, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Sứ mạng (Mission)

Thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao và cơ sở vật chất hiện đại, khoa Công nghệ tập trung đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cao, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tầm nhìn (Vision)

Khoa Công nghệ được biết đến như là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và và chuyển giao hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ; hầu hết các chương trình đào tạo bậc đại học đạt chuẩn AUN (Chuẩn chất lượng đào tạo Đông Nam Á); tự chủ đào tạo một số ngành bậc thạc sĩ và tiếp cận đến việc tự chủ đào tạo bậc tiến sĩ; liên kết đào tạo quốc tế; hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh, có uy tín và có tầm ảnh hưởng cấp quốc gia. Đến năm 2025, một số chương trình đào tạo đạt chuẩn ABET (Chuẩn chất lượng đào tạo Kỹ Thuật của Hoa Kỳ), thu hút được sinh viên quốc tế; hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiệm cận được với các viện, trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

 
Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
Nguyễn Chí Ngôn
Chức vụ:    Trưởng Khoa Công Nghệ
                    Phó Bí thư Đảng ủy
  
Phụ trách:
 • Phụ trách chung,
 • Công tác xây dựng và triển khai chiến lược phát triển đơn vị,
 • Công tác tài chánh.
Liên hệ:
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại:   0292.3872149; Fax:  0292.3831151 
Trần Thanh Hùng
Tiến sĩ, GVC
Chức vụ: Phó trường Khoa
Phụ trách:
 • Công tác quản lý và phát triển cơ sở vật chất;
 • Công tác triển khai các dự án liên quan đến cơ sở vật chất;
 • Công tác tôn tạo cảnh quan môi trường;
 • Công tác lao động sản xuất.
Liên hệ:             
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0292.3872139    ; Fax:  0292.3831151 
 
Nguyễn Văn Cương
Tiến sĩ, GVC
Chức vụ: Phó trưởng Khoa
Phụ trách:
 • Công tác đào tạo đại học;
 • Công tác đào tạo sau đại học.
Liên hệ:             
 • Email:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0292.3872169 ; Fax:  0292.3831151 
Hồ Ngọc Tri Tân
Thạc sĩ, GVC
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
                 Phó trưởng Khoa
Phụ trách:
 • Công tác An ninh chính trị, Đảng, Đoàn thể, 
 • Công tác Tổ chức và Cán bộ
 • Công tác Sinh viên. 

Liên hệ:

 •  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • Điện thoại: 02923.834267; Fax: 0292.383115

Lịch sử phát triển

  • 1977: Khoa Cơ Khí - Thủy Nông, tiền thân của khoa Công nghệ, được thành lập.
  • 1978: Khoa Cơ Khí - Thủy Nông được tách thành: Khoa Cơ Khí Nông Nghiệp và Khoa Thủy Nông - Cải Tạo Đất.
  • 1995: khoa Cơ Khí Nông Nghiệp và khoa Thủy Nông - Cải tạo Đất được sáp nhập lại thành Khoa Công Nghệ.  
  • 2008: Sáp nhập thêm hai bộ môn Điện tử Viễn thông và Tự động hóa từ Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông.

Số lượt truy cập

572742
Hôm nay
839

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn