Dự án HEP

THÔNG TIN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 1. Tên dự án:

- Tiếng Anh: project on developing collaboration on University-industry linkage and Research and mobility with a focus on identifying the existing skills gaps and sharing of established UI models on creating employment and regional mobility opportunities.

- Tiếng Việt: Hợp tác về xây dựng mô hình liên kết giữa các trường đại học và ngành công nghiệp và phát triển nghiên cứu và dịch chuyển, tập trung xác định các thiếu hụt về kỹ năng và chia sẻ các mô hình hợp tác giữa nhà trường và ngành công nghiệp về phát triển nghề nghiệp và cơ hội dịch chuyển trong khu vực.

 1. Mục tiêu dự án: Mục tiêu chính là nhằm học hỏi và phát triển mô hình liên kết của trường Đại học và Doanh nghiệp của Vương quốc Anh thông qua các chương trình trao đổi và tổ chức hội thảo tại Vương Quốc Anh và Việt Nam.
 2. Đơn vị tài trợ: The Bristish Council/Hội đồng Anh
 3. Đơn vị thực hiện: Khoa Công nghệ, Trường ĐH Cần Thơ
 4. Đơn vị phối hợp:
  • Phía Anh Quốc: Trường Đại học Salford
  • Phía Việt Nam: Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (MTU), Trường ĐH Trà Vinh (TVU), Trường ĐH Mỏ - Địa chất (HUMG)
 5. Chủ nhiệm dự án: TS Nguyễn Chí Ngôn
 6. Thời gian thực hiện: Bắt đầu 15/9/201 Kết thúc 31/03/2020
 7. Tổng kinh phí tài trợ: 57.800 Bảng Anh. Trong đó: phía ĐH Salford nhận 41.000 Bảng Anh và phía Việt Nam nhận 16.800 Bảng Anh (tỷ lệ phân bổ cho các trường phía Việt Nam theo Hợp đồng và thỏa thuận giữa các trường).
 8. Kinh phí đối ứng: 20.000 Bảng Anh (Phía ĐH Salford: 10.000 Bảng Anh, Phía Việt Nam: 10.000 Bảng Anh).

 

HEP PROJECT “Transnational Education and Research via the Academic Mobility, Business- University Collaborations and the Joint Postgraduate Programmes in Sustainability, Innovation and Entrepreneurship” PHIẾU KHẢO SÁT Liên kết giữa trường Đại học và doanh nghiệp (University - Industry link)

Link : https://forms.gle/hpBzMLLR8iMhKai27

 

University of Salford and partners in Vietnam carry out an online survey to explore current status of university industry link in southern universities in Vietnam

In October 2018, an online survey  was carried out within framework of the partnership project between the University of Salford and its partner higher education institutions (HEIs) in Vietnam to access the current status of university industry link (UI link) at the participating universities with a view to identify existing challenges in developing effective UI link and opportunity in context of the industry 4.0. Within the scope of the survey, some key findings are; internship at business/ industry , annual career workshop/fairs for students, and mobility of academic staff to business and vice versa are the most prevalent university-industry form of collaboration in southern universities of Vietnam. At low level these are collaboration in the areas of valorisation such as commercialisation of research and development results, student entrepreneurship, degree apprenticeships, industry involvement in curriculum development and management.

Findings from the survey are invaluable which will be used by the participating HEIs to develop improvement plan in university industry link to prepare for opportunities in the context of the industry 4.0. These include but not limited to:

-       University and industry should work together to create quality human resources

-       Collaborative research creates high tech products and is to be commercialized to create long-term development resources.

-       Online training programs, joint training programs and scientific research are to be developed.

-       A joint project of IoT (internet of things) applications is easily connected, but the level of investment must be reasonable and the project results should be practical.

Detailed report on the survey can be made available to higher education network member institutions. Please contact staff of Can Tho University, Dr Tran Van Ty at tvty@ctu.edu.vn

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn