Dự án ECO-RED sẽ tổ chức Hội thảo Kết thúc dự án ECO-RED vào sáng ngày 5/9/2018 tại Hội trường Khoa Công Nghệ

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn