Phòng thực hành Vi xử lý và Vi điều khiển là phòng thực hành chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử trực thuộc BM. Điện tử - Viễn Thông, được thành lập theo quyết định số 85/QĐ-ĐHCT ngày 16/01/2009

Sự ra đời của PTN Vi xử lý và Vi điều khiển đã tạo điều kiện tốt để phát triển chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Điều khiển và Cơ điện tử của trường Đại học Cần Thơ. Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn tốt cho khu vực.

Nhiệm vụ:

         

Trang thiết bị:

1. Phục vụ giảng dạy thực hành thí nghiệm các học phần: 

2. Phục vụ nghiên cứu, triển khai và phát triển.

Cụ thể như sau:

A. Tổ chức và giảng dạy thực hành các học phần:
 • Thực tập Vi Xử Lý, Vi điều Khiển
 • đồ án, Luân Văn
 • Kỹ thuật phần cứng máy tính
B. Hướng dẫn: Tiểu luận và Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành ..... cho sinh viên bậc đại học.

C. Nghiên cứu:

 • Thiết kế .....
D. Dịch vụ: hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường để khai thác hiệu quả thiết bị.
 • Triển khai thí nghiệm thực hành chuyên ngành
 • Cho thuê trang thiết bị.
 

Thiết bị chính phục vụ thí nghiệm

 • 15 máy tính Pentium IV.
 • 10 bộ thí nghiệm mC 8051.
 • 10 bộ thí nghiệm mP Z80.
 • 10 bộ thí nghiệm AVR STK500 (sponsored by Atmel)

 

Thiết bị được tài trợ bởi Texas Intruments

 • 60 Kit Launch Pad 
 • 40 Kit Ez430 - RF2500
 • 23 Kit MSP - EXP430FG4618
 • 10 Kit MSP - FET430UIF
 • 6 Kit MSP - EXP430F5438
 • 5 Kit Stellaris LM 3S8962 Evaluation
 • 2 Kit Stellaris LM 3S9B96 Development

Liên hệ:

 • Trưởng phòng: Trần Hữu Danh - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trợ lý: Võ Hoàng Em - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kit AVR STK500

Kit thực tập Microcontroller 8051

 

Tài liệu than khảo:
          1. Digital signal processing: Principles, Algorithms, and Applications - 3rd edition
             John G. Proakis and Dimitris G. Manolakis
          
2. A guide to Matlabfor beginners and experienced users
            Brian R. Hunt et al. 
         
 3. Matlab toàn tập (Ebooks Team)
          
4. Phần mềm mô phỏng mạch điện TINA  (Analog, Digital, Symbolic, RF, VHDL, MCU and Mixed-Mode Circuit Simulation & PCB Design)
          5. 
Phần mềm vẽ lưu đồ, giản đồ Diagram Studio   
          
6. Phần mềm mô phỏng/giả lập µP Z80 OshonSoft Z80 Simulator 
        7. SoftMaker Office 2006 - Bộ tiện ích văn phòng miễn phí (đổi đuôi pdf --> rar)
        8. LabView Basics
         9. Hướng dẫn sử dụng Proteus
         10. Download MPLAB C Compiler (for Academic Use)
        11. Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing
         12. Phần mềm mô phỏng EdSim51 miễn phí.

Số lượt truy cập

037628
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4
178
1169
37628

Bộ môn Điện Tử Viễn Thông - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: lvqdanh@ctu.edu.vn (Trưởng bộ môn: Tiến sĩ Lương Vinh Quốc Danh)